MUSAHİB ERKANINA HAZIRLIK VE MEYDANIN AÇILMASI.

MUSAHİB ERKANINA HAZIRLIK VE MEYDANIN AÇILMASI.

Musahib Canlar tüm kapı komşu, akraba ve aile büyüklerinden Rızalık almaları gerekir. Onlarda bu ikrar erkenına katılacakları için Pir meydana sorar. Bu ikrar yürüsünmü, bir diyeceği olan meydana gelsin diyeceğini desinki İkrarı bağlıyabilelim. Bir diyeceği varda burda söylemiyorsa ömür boyu ağzını mühürlesin. Canlar Aşk Ola. Aşk ile erenler diyerek Rızalık verirler.
HAZIRLIĞIN NASIL OLMASI GEREKİR ?
Bu hazırlığın en temel kuralı, önce kadın eşlerin 4 Can için musahipliğe “rızalık” vermeleridir. Eğer kadınlar rızalık vermezlerse erkân olmaz. Erkek kardeşlerin musahipliği, Bacıların onayı olmadan olmaz. Onlar onaylamazsa Erkân yürümez. Birinci ve önemli basamak budur. Kadın Can-kardeşlerin verdiği rızalığa bağlı olarak, lokmalar hazırlanır, taliblere haber verilir, Erkan hazırlığına başlanır. Kardeşler, eşlere musahiplik meydanı için beyaz, yakasız gömlek hazırlanır. Beyaz, arınmanın, durunmanın, öz temizliğinin işaretidir.
Musahib Erkanı için “terceman” denilen kanlı kurban kesilmemelidir. Biz Erkanlarımıza Kasapları, Avcıları Cana kıydıkları için almayız. Eğer bir cana kıyıp kan akıtılacaksa o Erkan kabul olmaz. Alevilik ile bağdaşmaz. Musahiplik erkânıyla ise hiç mi hiç bağdaşmaz. Musahiplik Lokması, bir tane “ELMA” dır. Musahibliğin, Gerçekte “terceman”ın ne olduğu Pir Sultan Abdal belirtilmekte ve kızıl elmaya işaret etmektedir. Yolun EDEB-ERKANINI takip etmeyenler yönünü başka kâbelere çevirmişler. Pir Sultan Abdal gibi. Yol ve erkânı bozmaya kalkan kimi ”Dede”leri ve ”Pir”leri Kul Himmet şöyle dara kalkmalarını sitıyor.
Bir düveyi yardı yedi dördünüz
Dedeler siz yağmadan mı geldiniz
(Sözün kısaı : Peygamber Hz.İbrahim’den kaldığı söylenen, İslam’ın da en temel iki bayramından birini oluşturan “Kurban” ve “Kurban Bayramı“nın Kızılbaş Alevilikle hiçbir bağlantısı yoktur. Bütün bunları Osmanlılar ve Sefaviler tarafından 1400 lü yıllardan sönra yamanmaya çalışılmıştır.)
Musahip meydanında sadece musahip olanlar dara durup ikrar gören canlar katılırlar. ve her “dört baş bir bedende can olurlara” Musahiblere Lokma olarak bir Elma dört baş için dörde bölünerek pay edilerek verilir.
Musahiblik ikrarında Elmaya Yemin edilir.
Bir Kızılbaş için “elma lokması” sadece musahiplik erkânının lokması değil, toplum için önemli sayılan her Erkanda “ikrar” veriliyorsa, “elma lokması” ikrarın mührü olarak alınır.
Musahiblik erkânının yürütülmesi ile iki kişilik ve iki başlı olan “Ocak Aile” yi daha büyüyen ve paylaşan “Yol Alesi” haline getirir. Bu özellik hiçbir şekilde hatırdan çıkartılmamalıdır. Biyolojik kardeşlik burada sona ermese de ikinci plana atılıyor. Yol kardeşliği öne çıkıyor ve esas alınıyor. Musahiplik makamı ve açtığı Ocak, Kızılbaş toplumsal örgütlülüğünün temelini ve çekirdeğini oluşturur. Bu birim ve bu birimin özellikleri doğru anlaşılmadan ne yol ne de erkân doğru anlaşılır.
İşte bu birim yani Musahiblik RIZA-ŞEHRİNİN-ORTAKLAR Topluluğunun temel taşıdır.
Meydan açılmadan bir iki gün önceden musahip adaylar, Rehberleri ve Mürebbileriyle/Öğretmenleriyle birlikte Pir Makamına/ Ocağa çıkartılırlar. Pir herkesi Meydan ve Erkân Sırasına göre görür. Konuyu enine boyuna sorar soruşturur. Hazırlığın ne boyutta olduğunu anlar. İkrardan ve görgüden geçmeye ne kadar hazırdırlar, ne kadar değildirler bunu netleştirir. Henüz kardeşler arasında “dört baş bir beden” olmaya hazır bir akıl ve ruh birliğine ulaşılmadığına kanaat getirirse, kardeşlere “pişmek ve olgunlaşmak” için süre verir ve evlerine gönderir. Bu, birkaç günlük bir süre olabileceği gibi bir yıla kadar da uzatılabilir.
Yok eğer hazır olunduğuna ilişkin tam bir inanç oluşursa, Meydan açılması ( Cem-Kurulması) için destur verilir. Rehber meydan hazırlığını derhal yönlendirir. Hizmet Ehillerini meydan için görevlerini bildirilir. Her hizmetli hizmetinin gerekleri doğrultusunda ikrar verdikleri andan itbaren eğitildikleri için ne yapacağını bilirler ve Cem Meydan hazırlığını, her can gerklerini yerine getirerek tamamlar.
Musahip meydanının açıldığı gece ikrarlı bütün talipler Cem olurlar. Cem olan taliplerin cümlesi de musahiplidir ve o meydanda her can musahibiyle var olur. Meydan açılır ve hizmet makamları yerlerini alırlar. Hizmetlerin ve Post Makamı ”Ocakta Post Sahibi ” Ananındır. Pirlik makamı yerini alır.
Cem Aşığı/ Zakir Pirliğe yönelik bir nefesle/ Deyişle erkânı açar: Nefes okur. Burda Aşık ”Daimiden Kainatın Aynasıyım” uygundur
Meydan kapısından meydana girecek İkrar bağlamak isteyen talibler, gözcünün Meydana ( Meydan erenleri Ekseriyetle Rehbere) bildirmesiyle içeri alınır.
Burda MUSAHIBLİK-ERKANI BAŞLAR. Buraya kadar verdiğimiz bilgileri şimdilik yeterli görmekteyiz. Zira yolumuzda bundan sonraki bilgiler Ehline verilir. Ehil olmak istiyen Canlar. Bizimle kontağa geçebilirler. Biz Öğrenmeye ve Öğretmeye Hazırızç

Aşk ile
29 Aralık 2022 Berlin Eli MaSor Ali Koçak