MUHABBET CEM VE ERKAN’A HAZIRLANIRKEN

MUHABBET CEM VE ERKAN’A HAZIRLANIRKEN
Cem‘ in planlanması tarih ve zaman belirlenince. Canlara haber salınır ( Okuntu da denilir) Haberci, Canları ziyaret ederek, telefon ederek bir şekilde haberdar eder. Pirlere, Murşidlere Peyik ( Haberci ) bizat her haneye bir kırmızı Elma alarak davetini yapmaya gider. Pirin veya Murşidin kapısına gelince. Destur Erenler Hak Yolu için Cem Erkanına davet etmeye geldim, Haneze girmeme Rızalık varmı. ? Sorusuna Pir veya Murşid Hane Sahibi Kimse. Buyrun Erenler kapımız açık. Hak Yolu nda gelmişsin soluklan, Tasımızda bir yudum al. İçerde hoşsohbetler sırasında. Peyik. Pirim Davetiye olarak Canlar sana Kırmızı Elma gönderdi. Buyrun davetiyenız. Pir Elmayı alır Kırmızı Elmanız Kızıl Başımın üstüne der ve böylece davetiyeyi kabul etmiş olur. Peyik. Pirim yeriniz başımızın üstünde. Başınızla aldığınız Kırmızı Elma İkrarımız olsun der ve Başka bir haneye doğru yol alır.
Cem günü.:
Cem‘ in yapılacağı mekana ( Cemevine) Ana , Pir, Reyber o gün orda hizmet yapacak Can veya Canlar ( Sercem) talıblarden önce gelmeli ve Cem yapılan haneyi kontrol edip ( bu her zaman geldiği Cemevide olsa ) Mutlaka erken gelmeli. Hazırlıklarla yakında ilgilenmeli ki Cem Erkanı sorunsuz başlayip başladığı gibide eksiksiz bitmeli.
Cem Evinin önemli hatta Postan sonra en önemli olan Mekan giriştir yani giriş kapısıdır. Bu aynı zamanda terk ediş, ayrılık kapısıdır. Bu anlamda Cem Mekanına Erkana ancak bu kapıdan girilir. Dört Kapıya varmak içnde bu kapının açılması gerekir. Eğer bu Kapı sana açılmıyorsa sen ne Ceme ne Erkana nede Hakmeydanına Pirdivanına gelebilirsin. Bu Kapı öyle bir kapıki. Bu kapı olmadan Hak ile Hak olmanda mümkün değildir. Demekki bu kapının kutsiyetini bilmek gerekir.
Ana,Pir veye Reyber Mekana girmek için Kapının önüne gelir, içeri girmesi için Rızalık alması gerekmektedir. Eğilir Kapını Eşiğine niyaz olur. Kapının Sağını sonra Solu niyaz eder ve Elini Göğsüne götürerek- Haneye giriş Gulbangı verir.
Kapı sadece giriş olmasına rağmen Dörtkapı dır.1. Reyber Kapısıdır ( Şeriat yada Hukuk kapısıda deniliyor. Doğrusu Reyber Kapısıdır ) simgesi Havadır, bağlılık bakımında rüzgar gibidir ordan oraya eser durur, taki Reyberin öğütlerine nail olana kadar. Bu Kapıda bir ikrar vardır buda Nikah ikrarı yani eşlerin, eşitlerin birbirine verdikleri Hayat ikrarıdır. 2. Pir Kapısıdır ( Tarikat Kapısı, Yol Kapısıda denilir, doğrusu Pir Kapısıdır) simgesi Ateştir, bu kapıda Yola, Pire , Musahibine ikrarla bağlanırsın. Bu ilk iki kapıda ezbercilik vardır. Reyberin, Pirin ne derse onun gösterdiği yolda gitmek zorundasın. Bu iki Kapıda eleştiri yok, Şeksiz şüpesiz itiat ve Pire Reybere bağlılık vardır. Bu bağlılık Yola verilmiş olan ikrarla İnsanı Kamil olma yolunda Pişme merciidir. Piştiğine kanaat veren Pirin Sana İrfan yolunu açar.
3. Murşid Kapısıdır =Marifet Kapısıdır Simgesi Sudur.:Bu kadar itata ve bağlılıkla almış olduğumuz eğitimle ilim , irfanla birlikte Kamil olma yoluna girmiş bulunmamıza Pirimiz destur vererince Murşidimizin Meclisinde Muhabet ve Sohbetlere katılarak. Şimdiye kadar öğrendiklerimizi Murşidimizin Muhabetleri ile Marifete varrarak her yeni muhabette tekrar, tekrar yıkanarak almış olduğumuz bilgileri süze, süze bilince çıkararak İlmi Leduna varırız. İlmi Ledunu özümsedikçe Sır kapıları açılır, her açılan kapıda bir başka İlmle karşılaşırız bu 2. İlilmdede İlmi Hikmeti anlar. Evrendeki güçler ve kuvetler dengelerinin farkına varılır.
4. Hakikat Kapısıdır= Sır Kapısıdır, Simgesi Topraktır varılmak istenen noktaya sadece sabırla varılır. Burda bilgesin, Murşidsin Ehil Cansın ve Hakla Hak olmuş En El Hak Olmuşsun. İlmi Cavıdanda sın Sen bir Haksın, Tanrısın. Sırlara vasıf olmuş Hakikatları Can Gözünle görürsün.
Bu son iki Kapıda Murşidin olmasına rağmen hep yalnızsın, Tek başına yolcusun. Ne Reyber, ne Pir, Ne Murşid var çünkü bunlar sende tolanmıştır artık. Sen İnsanı Kamilsin.
Giriş Kapısını tamamlayalım. Alt Eşik Topraktır Sabırı sımgeler, Sırrı Hakikattır, Hak Makamıdır. Basılmaz, üstüne oturulmaz, kirletilmez. Bismi Şah la sağ ayakla geçilir. Bu Her kapı için geçerli bir olgudur. Sağ Eşik sudur arındırmayı üstlenmiştir. Pir u Pak eder. Toprağa Sabıra sunar. Sol eşik Ateştir Hamı Pişirir Murşid sofrasına sunar. Üst eşik Havadır , Rüzgardır eser deli dolu Reyber sakın eder Pir sofrasına sunar.
Bu anlamda Kapı.: her yerde bir giriş olduğu kadarda bir terkediş, çıkış kapısıdır. Dünyaya geliş kapısı Anada Nur ise. Dünyayı terk etme Kapısıda Toprakta Sırdır. Cemin giriş kapısı hem nur hemde sırdır. Bu anlamda çok kutsaldır.
Rızalığı Niyazlarla Alan Ehil Can ( Ana, Pir, Murşid Ana, Murşid ) Kapı dan içeri girme Gulbangı verir.:
GULBANG
Tende ve canda var olan Hakın adıyla
Bismi Şah. Ya Hak senin birliğine.
Murşidin pençesine. Işığın yedi rengine.
Pir ocağının ateşine. İkraını kemer yapan kemerbestlere.
Evrende pak olan masumlara. Kalu beli yi fark edenlere.
İlmi delil edenlere. Çerağa irfanla gulbang verenlere.
Hak meydanını aydınlık görenlere. Canları uyandıran bilgelere.
Hak Yolunu gösteren reyberlere.
Xızır yarenleri ola.
Dilekler kabul, muratlar hasıl ola.
Cem erenlerinin himmetleri üzerinizde hazır ve nazır ola.
Onların himmetiyle bugün burda Muhabbet edip. Erkan yürüteceğiz. Hizmetlekimiz, Lokmalarımızı, Nıyazlarımızı ve Canlarımızın dilden dileklerini eksikliklerimizle kabul eyle.
Dil bizden nefes Ceddim Bawe Ma Sor’dan ola
Ya Xızır sen delilsin geçeksin. Geçek Delilin nuruna HÜ
Deyip Sol eliyle Sol eşiği Sağ eliyle Sağ eşiği tutarak sağ ayağını Ya Xızır sen kabul eyle deyip içeri girer.
İçeri Giren Ehil Can hemen Ana, Murşid, Pir, Reyber makamına yani Posta geçip oturmaz. Oraya erken gelen Canlarla birlikte sohbet eder. Canlara bilgiler sunar yada Dünyada veya Ülkelrinde olan olaylara Canların alevice, İnsanca bakabilmelerini anlatır. Muhabet dili Deyiş ve Nefesler devam edrse daha uygun olur. Tabii olarak Ceme gelen Canlar Ceme Lokmaları ile Gelirler ve Lokmaları ile Pirin önüne gelip niyaz ettikten sonra Lokmalarına gulbank isterlerken Dar olup.
Bismi Şah Halla Halla
Lokmalarınız kabul ola, muratlar hasıl ola, yüzleriniz ak, gönülleriniz pak ola. Lokmalarınız rızalıkla, emekle kazanmış ola. Nimeti Hak, bereketi toprak, rızalık ver canlarımıza ey lokmayi mutlak. Yiyenlere şifa, yedirenlere delil ola, bir lokmanız bin kada ya belaya karşı ola. Emekler boşa gitmeye, bed emelerden sizleri koruya. Kazanıp getirenlerin, Pişirip yetirenlerin elleri ayakları dert görmeye, dertlere derman, hastalar şifa ola. Ey alemlerin varı Baxri Xuda lokma sahiplri lokmalarında şefat ve şifa bula. Dört Kaynaktan kırk gözeye ulaşa. Hak yoluna yol ola, Erenlerle aynı sofraya otura, Lokmalarında bereket bula. Sevgi ile yaşamlarını idame ede. Evlatları hayırlı evlatlar ola.
Hak hizmetei sunan eller dert görmeye. Hak Yolu çereğın aydınlattığı sırlara ulaşa. Lokmalar nur ola. Dil ve söylem bizden nefes ve kabulü (Ceddim Cemalim Bawe Ma Sor dan) Pir‘den ola. Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin Demine HÜ
Gulbanglarını alan Canlar Lokmalarını Lomaları toplayan cana teslım ederler ve Pire yakna oturmaya çalışırlar ki Muhabetti dinleyebilsinler. Canlar geldikçe Cem Saati yaklaşınca Murşid Ana, Murşid, Ana, Pir, Ana Reyber ve Reyber, Pirler Divanına geçerken birbirlerin omuzlarında niyaz ederler. Bu divanın olduğu yer hiç bir zaman podest şeklinde olmamalı. Canların oturması ile hemzemin olmalı. Makamda olsa, Pirler divanıda olsa her Can aynı seviyede yükseklikte oturmalıki Eşitlik bozulmasın. Bu Meydanda hiç bir Makamın önemi yoktur. Burda Hak Yolunda Hizmet edenlerin derecelerine göre görevleri vardır. Bir Pir, bir Reyber, bir Talib bilgisine Ehil olmasına uygun hizmetleri yapar. Kimse kimseden ne üstün ne büyük nede küçüktür herkes Candır aynı seviyededir.

Hacı Bektaşı Velinin iki deyimi ile bu makaleyi bağlayalım.
‘’Hararet nârdadır, sacda değildir,
Kerâmet sendedir, tâcda değildir.
Her ne arar isen, kendinde ara,
Kudüs’te, Mekke’de, Hâc’da değildir.’’
Ateşin üstündeki sac hararet veremez. Altında yanan ateştedir o hararet.
Başında altından bir taç da olsa ondan keramet bilgi bulamazsın. Keramet sende, senin bilginde ilmindedir.
Ulaşmak istediğin herşey sendedir. Onların farkına var ara onları kendi bilginde, ilminde bul. Ne müslümalar gibi Mekkeye git nede Hıristiyanlar gibi Kudüse git. Çünkü o haca gitmeler senin için değil sen Hak Yolunun yolcususun. Hak yolunda herşeyin bilgide olduğunu gör.

‘’ Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde,
Hak’kın yarattığı her şey yerli yerinde.
Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok,
Noksanlıkla eksiklik senin görüşlerinde.’’
Cem bir Muhabbet yeridir, Hak yolu bir Muhabett yoludur. Bu yolda ve Cemlerde Ne Erkek nede dişi diye bir sorgu olamz. Bu Yolda hiç bir fark yoktur Erkekte, Dişide Candır. Canlar eşittir. Eğer böyle görmesini bilmiyorsan oda senin eksikliğin ve noksanlığındır.
Siz siz olun Yola bu açıdan eşit bir gözle ve zihinle bakınız.
Aşk ile

10 Haziran ve 29 Aralık 2017 Berlin Ali Koçak

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.