KURBAN NASIL YAPILMALI NİYET NE OLMALI ?

KURBAN NASIL YAPILMALI NİYET NE OLMALI ?
Kurban, insanın kendi iç dünyasında kabul ettiği Hakka yaklaşmasına ve O’nun rızasını kazanmasına vesile olan bir ibadettir. İnsan kurban kesmekle kendi gönlünde olsn Hakka olan yakınlığını ve O’nun yüceliğine bağlılığını gösterir ve Hakk Evrenin rızasını kazanmak için her türlü fedakârlığa katlanacağını göstermektedir.
Bir Efsaneye göre, İbrahim Peygamberin çocukları olmıyormuş, bir gün Tanrı’ya dua ederken bir adakla Niyette bulunuyor. Eğer bir erkek evladım olursa Tanrı’ya kurban edeceğim diyor. Gel zaman git zaman İbrahim Peygamberin çocukları oluyor. Her ne olmuşsa İbrahim Peygamber, adağını Niyetını unutmuş, bir gün rüyasında oğlu İsmail’i kurban ettiğini görüyor. İbrahim Peygamber, ’’Adak ve Niyet ‚‘ olayını ve rüyasını Oğlu İsmaile anlatıyor. Oğlu İsmail deredüt etmeden babasına baba adağını yerine getir der. İbrahim Peygamper ertesi gün adağını yerine getirmek için oğlu İsmail’i Kurban etmk üzere. İsmaille birlikte evden çıkıp. İsmailin kurban edileceği Dağa geliyorlar. İbrahim ile İsmail arasında bır konuşma oluyor. İbrahim , İsmailin Gözlerini bağlamak istiyor , İsmail gerek yok Baba sen Allahın emrini gözlerimi bağlamadan yerine getir . Ibrahim yok oğul ben Allahın Emrini yerine getirirken belki senin gözlerine bakarım içindeki acıyı hisedersem Allahın Emrini yerine getirmemekten korkarım. Onun için rızalık gösterde ben bildiğim gibi yapayım. Sen Allahın Aziz ve Sevgili kulusunki Seni Allaha kurban olarak veriyorum. Der ve işini yapmaya başlar. Evde iken Bıçağı iyice bilemişti ki Oğlunun boynunu keserken çabuk olsunda fazla acı çekmesin. Amma one bıçak kesmiyor, bir vuruyor kesmiyor, iki veruyor kesmiyor üçüncü veruşta gökte bir nida geliyor ve o nida ıle birlikte beyaz bir melek Beyaz bir KOÇU aşağı indiriyor. Melek ya İbrahim Allah senin Adağını ve Niyetini Kabul etti Kurban olarak burda Bu Kudrette gelen KURBANLIK KOÇU kes ve Kurbanın Kanında Ismailin alnına sür der Böylece Koç Kurban Olarak Tanrının Katında Kutsallaştı ve Kurbanın Sadece KOÇ tan olacağıda ALLAH tarafında gönderilmiş oldu.
Bu vesile ile Tanrı, insanları İbrahim Peygamber aracılığı ile insanı kurban etmekten kurtarmış oldu. Yoksa insanlar, insan’ı kurban etme, gibi korkunç bir geleneğe sahip olabilirlerdi ve insanları bu korkunç gelenekten de hiç kimse vazgeçiremezdi. Bu ve benzeri efsaneler çok anlatılır ayrıca kurban kesme olayı İslamdan öncede vardı.
Burda önemli bir noktayı hatırlatmak isterim.:
İbrahim Peyhamberin çokça sürüsü vardı yani bir Koyun yetiştiricisi idi.
Koyunların yarısında fazlası erkek yanı KOÇ tu. Yukarda yazdığım gibi İbrahim Peyhamber çok akıllı bir iş yapmış ve insanları kurban edilmekten kurtarmıştır. Bu yanı ile çok doğru bir eylem , düşünce veya Rüya yada Adak diyebiliriz, demeliyizde çünkü tüm tarih kitapları efsaneyi böyle yaza gelmiş.
Koyun tücarı olan bir insanın koyunlarını satamaz bir durumda , kırıizde olursa ona bir çare bulması gerekir. Bu açıdan bakarsak o zaman İbrahim Peyhamber her Sene yeni doğan binlerce erkek kuzuyu büyütüp ne yapacak. Dişinin Sütünde ve yeni yavru yapmasında faydalanacak fakat erkek sadece et ve yünü var. İyi yününde faydalınır fakat bu kadar yani sürülerin yarısı Koç bunların hepsini kesip kendisi ve ailesi tüketemezdi.
İşte bu anlamda İbrahim Peyhamber hem İnsanı kurban olmaktan kurtarmış oluyor hemde Fazla olan Koçkalarını Kurban olarak pazarlama imkanı bulmuş oluyor. Bu Anlmda Koçun Kurban olarak seçilmesi İbrahim Peyhambere maddi zenginlik getirmiş oldu. Bir not olarak kulağımızda kalsın diye hatırlatmış oldum.
Alevilerde kurban ne zaman kesilir ?
Kurban Bayramı Alevilerindemi “Kurban Bayramı‘‘mı ? Tek Tanrılı Dinlere Ait olna bir bayramdır. Şehirli Aleviler de zaman içerisinde aynı gün kurban kesmeye başalmışalrdır.
Aleviler’de çok Kurban kesilir diyebiliriz, bunlar genellikle ’’Adak’’ olarak kesilen Kurbanlardır. Mürşit, Pir, Ana veya Rayber geldiğinde kesilir, Hızır orucunda kesilir, Cem yaparken kesilir, Aşura ( Muharem ) pehrizlerinden sonraki Meydanda ( Cemde) insanlığın kurtuluş bayramında kesilir. Eskiden Güneş ve Ay tutulurken lokma pişirilip dağıtılır, durumu iyi olanlar kurbanda keserlerdi. Bunun anlamı gecemizin ve gündüzümüzün aydınlığı daim olsun Kirvelikte Erkek çocuk sünnet edilirken törenden önce kurban kesilir, Müsaipler birbirine ikrar verdiklerinde kurban kesilir. İnsanlarımız rüya gürdüklerinde de Kurban keserler. Bir Hastalarının iyileşmesinden sonra Ziyaretlere gidilip Ziyarette kurbanlar kesilir. Ayrıca Kurban yerine Madden fakir olan ailelere, akrabalara ve onların Okula giden cocuklarının okul masraflarını karşılayarak Kurban Niyetine Mali Yardım da çok önemlidir. Burda Niyet Dedim. Her ne hayır yaparsanız yapın NİYETİNİZ Çok Önemli. Yani Neye Niyet ettiğinizi iyi ve Doğru tespit ederek Niyetlenirseniz Hakkın Katında İzeti Dergahınada o niyete göre kayıd olacaktır.
Kurban Bayramı, Aleviler’de pek önem verilmemesi gereken bir Bayram olamlı. Çünkü Tek Tanrılı dinlere ait bir Bayramdır. Fakat daha önceleri niyetlnilmiş ve kurban tığlanmışsa ibadet niyetiyle KOÇ ( Yalnızca KOÇ hiç bir zaman dişi hayvan kurban olarak kesilmemeli, çünkü o cinsin ğremesinin önünü kesmemek gerekir, dişi doğurmasa o cins tükenir ) kesilebilinir. Burada Başka Canlıda Kurban Olmazmı diye soracağınızı biliyorum. Hani Niyet Dedim ya Neyi Ne için nıyet etiğinize bağlı. Tek Tanrılı Dinlerde yani İbrani dinlerde Koç bilinçli seçilmiş bir kurbandır. Yukarda anlattığm sebepten.
Kurban kesmek için illede böyle bir bayramın olması gerekliliği yoktur. Bu bir sosyal yardımlaşma ve dayanışmadır. Kurban kesme kişinin isteğine bağlıdır, maddi durumu iyi ise kesebilir, değilse kesmek zorunda değildir.. Her gün dünyada sayısız hayvan kesilir ve bundan çoğunlukla varlıklı kimseler yararlanır. Halbuki kurban ( illede canlı olmak zorunluluğuda yoktur ) daha çok yoksul insanları ve Çocukları mutlu etmek için yapılmalı. Aleviler’de Madi durumu iyi olan her Aile kurban kesebileceği, gibi bir kaç Aile birleşip Ortak bir Niyet ve karar alarak BİR KURBAN kesebilirler. Kesilen Kurban eşit olarak paylaştırılır, daha sonra ev halkı ve komşular arasında eşit bir şekilde dağıtılır. Hatta bilinen fakir komşular göz önünde tularak onlara kurbanı kesen kendi payının bir kısmınıda vermelidir.
Bayramda hayatın bitmek tükenmek bilmeyen sıkıntıları güçlülükleri bir kenenara bırakarak Kurbanla Niyet ve Niyaz ettiğiniz yeni bır hayatın başlaması olabilmeli.İnsanlar birbirleriyle kaynaşıp birlikte Pirilerini, Rayberlerini ve Büyüklerini ziyaret edip Gülbenklerini aldıktan sonra niyetlerini açıklayıp, nasıl ne için yaptığını söyledikten sonra ihtiyacı olanlara Madi olarak veya İhtiyaca göre sunum yapılmalı.
Böyle özel günlerde Baklava,börek ve çeşitli yemekler yapılır, kurbanı olan kurbanı keser, yeni ve temiz giysiler giyilir. Ziyaretlere gidilir. Ayrıca kırgınlıklar , dargınlıklar özürler dilenerek unutulup barış ve güzeliklere doğru sevgilerle gidilir. Dargın olunan canların evine kurban veya lokma ile barışılmaya gidilir ve dağıtım yapılır. Çocuklar Anne ve Babalarının ellerini öperler hediyeler alınıp verilir. Konu Komşular birbirlerini ziyaret ederler Hal , hatırlar sorulur eksiği olan komşuların eksiklikleri giderilmeye çalışılır. Aile mezarları ziyaret edilir. Yaşlılara, yoksullara, Yetim ve kimsesiz çucuklara ziyaret edilip hediye verilir ve olnlarla birlikte sevgiler sevinçler paylaşılır.
Sevgili Canlar Niyet etmek çok önemli , burası daha çok önemli hanı yukarda Niyetin gönülden olması Hakkın Dergahına yazılması babında. Kurban kesmek yerine kurbanın tutarı kadar parayı niyetlenerek Alevi Kurum ve Kuruluşlarına , Örneğin Cem evlerine veya fakir öğrencilere bağış yapılırsa dahada kıymetli olacağı inancındayım. Bu arada ben bu anlamda Kurban niyetinizin yerine ulaşması nı diliyerek tüm CANLARIN Kurbanlarını Kutluyor umarım Evrene,dünyamıza ve ülkemize barış gelmesine vesile olur.
Ayrıca dünyaya gelmiş geçmiş tüm inançlarda mutlaka Tanrıya, Hakka, Yaradan olarak gördükleri ilahi güçlere mutlaka kurban ve benzeri sunumlar yapmışlardır. Bunları Gılgamış ve benzeri destanlarda ayrıca Arkaloji tabletlerinde görmekteyiz.
Hakk aşkına dünyamızı, ülkemizi kendimizi ve ailemizi ruhen huzura kavuşturmak için. Niyetleniniz.
BİR KURBAN GULBANG SUNUYORUM KABUL VE MAKBUL OLSUN.
Tende canda varolan Hakkın adıyla bismi şah Ya Hak
Ey Alemleri varlığında vareden o Enerji ışık noktası. Senin Varlığına, Varlığın birliğine inandık. Sevgini gönlümüzde topladık. Yoluna itikat ve ikrarla bağlandık. Gerçeğin eri, gönüllerin sırrı ya Xızır darımızda çarımızda sen yetiş. Doksan bin Evliya, yüzbinlerce erin himmetiyle meydanımz Hakk meydanı, divanımız pirlerin divanı, postumuz murşidlerin postu ola. Kurbanımız , lokmalarımız Kabul ve makbul ola. Dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız hasıl ola. Niyetlerimiz, Lokmalarımız, Emeklerimiz, Gulbanglarımız Hakk Meydanında , Pir Divanında kabul ve makbul ola.
Üçlerin, beşlerin nuru kerameti, yedilerin sırrı hakikatı. Kemalet mertebesinde bizi nasipsiz, muratsız bırakmasın. Oniki nurun gerçekliği, Çocukların masumluğu, temizliği. Pirlerimizin varlığı bizlere güç kuvet ola. Hakk erenlerin yolu, dört kapı sırrı, Evlayaların ışığı delilimiz ola.
Öz ile, Saz ile , Söz ile İkrar hakkı ile bulunduğumuz meydanlarımız Pirler, Murşidler meydanı ola. Divanımız Analar, Pirler divanı ola. Bu divanların, meydanların aşkına kurbanlarımız, lokmalarımız, niyetlerimiz Kabul ola. Hakın kuduret kalemi ile izeti dergahına kayıd ola. Yolumuza delil ola. Bizleri ilme, bilme ulaştıra. Önderlerimizin bilgelikleri bizlere delil ola.
Yaşam binasında insanlığı kemalete erdiren pirlerin nefesleri aşk ile eveli ve axiri delilimiz ola.
İkrarını kemer yapan kemerbestler, insanlığın kadrini bilenler, Aşk ile tığbend olup ikrar görenler. Hakk çereğı gülbangları öncümüz, gözcümüz ola.
Din, dil, ırk ve renk tanımı yapmadan insanın kişiliğine şirk koşmadan, inkar ve imhaya karşı çıkan tüm canların dilekleri kabul, muratları hasıl ve menzilleri pak ola.
Yobazlar, Kötüler, zorbalar, zalimler, emeği sömürenler, her türlü insanlık dışı muamele yapanlar kahr ola yok ola. Ayrıca kurban diye hayvan katlima yapanlara Hakk erenler fırsat vermeye.
Canlarımıza sağlık, sabır ve edebli ömürler ihsan eylesin. Yüzümüz ak, özümüz pak ola. Erenlerin, evliyaların ve Hakkın rızalığı bizimle ola. Hakk sahibi hakkını bula, Eksikler af ola. Doğrular Hakk ola, hakkla yürüye menzile ere.
Tekrardan kurbanlarımız, dilden dileklerimiz, niyetlerimiz, gönülde muratlarımız hasıl ola.
Yolumuz yolsuza, pirsize düşürmeye. Yolumuz aydın ola. Darımızda, çarımızda Pirimiz yanımızda ola. Canda çağırdığımzda Xızır yetişe ulaşa.
Dil bizden Nefes Cedim BaWe MaSor‘dan ola. Aşk ile ola. Gerçeğin demi devranına Hü.
20 Ağustos2018 Berlin Ali Koçak

1 Comment

  1. Saygideger Yazar arkadasin guzel yorumlarina ek olarak Kurban bir cok topluluklarda uygulanmistir. Ozellikle doga felaketleri karsisinda caresiz kalan topluluklarda bu cok gorulmustur. Ibrahim ile oglu Ismail (ishak) dunku olaydan ibarettir. yani cok daha evvel kurban kesme gelenegi oldugu, Ibrahim ile Ismail (Ishak) Olayi sadece Ibrahimin kendi zenginligine zenginlik katma politikasindan baska bir sey olmadigi ve bunun genel olarak ozellikle Islam`in vahsiligine vahsilik eklenmesinde buyuk pay sahibi olmustur…

    Kaleminize ve yureginize saglik.

    Saygi ve Insani Sevgilerimle.

    Baskoylu

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.