KIRK HAYIRI YADA DARDAN İNDİRME ERKANI DOĞRUMU?

KIRK HAYIRI YADA DARDAN İNDİRME ERKANI DOĞRUMU?

Sevgili Canlar Yolumuzun olmazsa olmazlarında olan. Hakka Yürüyen Canlarımızın ardında yürütüğümüz Kırk erkanını bir Makale ile Canlara anlatmaya çalıştım. Her Cana Turab olarak Aşkı-Niyazlarımı sunarım. Bilmeyenler de Bilsin Bizi. Ali Koçak

HAKKA YÜRÜYEN CANIN ARDINDA KIRKINCI GÜN BİR HAYIR YEMEĞİ VERİYORUZ KIRK HAYIRI DİYORLAR.
BAZILARIMIZDA KIRKINDA DARDA İNDİRME ERKANI DİYOR. HANGİSİ DOĞRU ?
Yoksa biz yolumuz Erkanımızın bize ne dediğini anlamış değilmiyiz ?
Sahiden Kırkında ne olması gerekir ?
Sevgili Canlar, Hakk Yoluna hizmet sunanlar, Alevi yazarlar, düşünürler, akademisiyenler, tarihi araştıranlar biz kırkında yaptığımız hizmet doğrumu? Bunu cevabı nedir.?
Hakka Yürüyen Canlar ardında üçüncü günü veye yedinci günü yakınları Hakka yürüyen canın evine gelirler, Hakka yürüyenin çamaşırları yıkanırdı. Şimdi bunları yapmaya gerek yok. Gene aileyi ziyarete gideceğiz.Bu sefer elbiselerini hangi hayır kurumuna bağışlayacağımıza birlikte karar vermek için olacak. Not. Burda Ailenin hatıra olarak bırakmak istedikleri harıç geri kalanları bir veya birden fazal Fakire veya hayır kurumuna verilir. KIRKINCI GÜNÜ yada Elliikinci Gününü yapıyoruz ( Elli ikinci Gün Alevilkte böyle bir Günün adeti yoktur olamazda.) Yada şöyle diyoruz, komşularımız yapıyor bizim onlarda ne eksiğimiz var bizde yapalım. Komşumuz Alevimi değilmi onu sormuyoruz. Sünnü olabilir, Şafi olabilir, Şii olabilir, Caferi, Hırıstiyan, Yahudi yada hiç ismini duymadığımız herhangi bir inançtan olabilir. O kendi örf adet ve inancına göre yapılması gerekeni yapar, bizde ona saygı duyarız. Yalnız ben Aleviyim deyip bir Şii, bir Caferi , bir Sünnü , bir Hırıstiyan, bir Yahudi gibi herhangi bir tören, kutlama, yas tutmamız doğru değil olamazda. Bunu yaparsak birilerini taklit etmiş oluruzki bu Hakk Yolu-Aleviliğe uygun olmadığı gibi, Doğanın yasalarınada uygun olmaz. Hakka varmış olan canımızda bu adet ve inançla bir bağı ve alakasının olmadığı açıktır.
ALEVİLER, ne Müslüman, ne Şii ne de başak bir dine bağlıdırlar. Alevilerin Hakka Giden bir Yolu vardır, bu yolun kendine Has EDEB-ERKAN, Rızalık ve Razılk Hukuku vardır. Bunlara uyarak Yolumuzun hizmetlerini yerine getirip İkrar veririz ve İkrarımız Ebediyen bozulmayan bir ORUÇ’tur. İkrar ve Rızalık Hakk yolunun perçinleri ve sigortalarıdır.
1. İkrarımız Kemer bağlanırken Pire-Rehbere -Yola verdiğimiz İkrar, ailemizin sorumluluğundayız. Pir-Reyber aileye çocuğunuz bu yükü taşıyamaz size, yola yük olur gelmesin, getirmeyin der Pir Aile sorumluluğu üstlenir ilk ikrarla çocuğumuza kemer bağlanır ve Kemerbest ikrarı ile.( 17 Kemerbest deriz ya bu aslında 17 sinde masum olarak Kemerbest olma ilk ikrarı anlatmaktır.) Alevi Yoluna İkrar verip Alevi olur. Alevi olmak için Pire, Yola ikrar vermek gerekir. 2. İkrar Nişanlı Eşe verilir. Pir Eşsinizle, Eşit olacaksınız bunun sorumluluğu yükü ağırdır bu bir Oruçtur bozulması yasaktır. Rızalık Razılık tek eşliliğin mühürüdür. Bu mührün rızalığı ağır bir İkrardır. Der Ve Eşitler İkrarını ( ”Nikah”) bağlar. 3. İkrarımız Musahiblik ikrarıdır. Mu: Ana / Aile demek . Sahiblik Mu ya sahib çıkmaktır. Bunun içinde Cem Erenlerine, Pire, Yola, Musahibine, Eşitine Hakk Meydanında Rızalıkla İkrar verilir. İkrar Meydanı açılır, Cem olunur. Bu Ceme İkrarlı olamyan giremez. EDEB-ERKAN-İKRAR vermeyenler İkrar Cemine alınmaz. Bu Ceme Gelenlerin Tamamı Musahib-İkrarılıdırlar. Dört Musahib Can ve Kefil Musahib Canlarle 8 Can ile Ana- PİR, Ana-Rehber 12 Can darda Rızalık alıp Razılık verirler Burda ki Canlarla Ceme Katılan Canların Tamamı birbirine ikrar verir Musahib olurlar ve Yaşamları boyunca ordaki Ailelerin Tamamının sorumluluklarını her koşulda üstleneceklerine ikrar vermeden önce Pir Talibe gelme, gelme gelenin malı, gidenin/ dönenin canı gider. Der. Pir neden gelme, gelme diyor, gelen Rızalığı ile gelmiş oluyor ve verdiği İkrardanda ebediyen dönmememk üzere söz vermiş oluyor. Bu ikrarda Paylaşım önplandadır. Kazancının bir kısmı ihtiyecın olsa dahi senden daha fazla ihtiyaç duyana verceğinede ikrar vermiş oluyorsun. Yolumuzun enginliğidir. MUSAHİBLER, Hastalıkta, Yaşlılıkta, Yoksullukta ve Hayat içinde Yaşamla ilgili olan her işte birbirlerine yardım edeceklerine ikrar verirler. Bu İkrar bu Rızalıklar. RIZA-ŞEHRİ’nin yaşam şeklidir.
Burda özelikle Musahibler Topluluğunu anlatmaya çalışırken, kısa bir açıklama olarak göz önünde bulunduralım ve yukarda sorduğumuz sorularımıza Musahiblik Erkanında verdiğimiz sözleri ikrarı hatırlayarak KIRK-ERKAN’ı nasıl olmalı. KIRK-ERKANI için Yol bize ne diyor. Hakk Yolu bize Diyorki hiç bir Erkan Hakka Yürüyen, Devriyesini başlatan Can için Yapılmaz. Yapılan Erkanlar geride kalan Canların Yaşamlarına-Piskolojisine uygun olarak yapılmalı ki Yaşayanlar GÜÇ alıp yaşmaya devam edebilsinler. Iki Örnekle anlatmaya çalışalım.
A-) Yaşlı bir Canımızın Canı Bedenini terk etti. Bu Canın geride Eşiti/ Hayat yoldaşı yaşlı olarak yalnız başına kaldı. Bu geride kalan canın yaşamını devam ettirebilmesi çin birileri sorumluluk alması gerekir. Musahiblik Erkanında verilen İkrarı hatırlamalıyız. Bu yaşlı canımızın sorumluluğu KIRK-ERKANIN da yapılacak KIRK-CEMİ ile yakınlarına, Musahib çocuklarına veye ikrar verebilecek birine verilirken ERKANA katılan Canlarda şahit olurlar. İkrar veren Can rahatsız olur veya başka bir şey olursa Erkana katılanlar imce usulu ile o Canımızın yaşam sorumluluğunu üstlenirler. Hakk Yolu Paylaşımı bunun gerektiriyor.
B-) Orta Yaşlı bir Canımızın Canı Bedeninde ayrıldı. Geride, Eşiti/ Hayat yoldaşı hele bu bir kadınsa ve iki küçük çocukla kaldıysa. Bu Ailenin sorumluluğu büyük bu sorumluluktur, birileri bu sorumluluğu üstlenmesi gerekir. Rıza-Şehrinde olunsa bir sıkıntı olmaz. Rıza-Şehrinde hiç kimse yalnız değil herkes, herkes için üretir ve birlikte tüketirler. Fakat Feodal ve Kapitalist Sistemde durum değişik. Yaşam koşulları daha zor ve bu zorluğu üstlenecek birilerinin olması gerekir. Ne yapılmışlardı, Musahiplik Erkanında Malı Mala, Canı Cana katarak İkrar vermişlerdi. Ceme Katılanlarla Ana-Pir, Ana-Rehber hep beraber ikrar vermişlerdi. Bu ikrarın bir oruç olduğunu söylemişlerdi ve ebediyen bozulmayan bir ikrardı. Hakka Varan Canımızın Musahibi bu Sorumluluğu üstleneceğini ve ailenin tüm eksikliklerni tamamlıyacağına söz vermişti. Bu söze Aleviliğin Sigortası demiştik, işte o sigorta burda devreye girecek ve Kırk-Erkanında Yolumuzun gereklerini yerine getirecektir.
PEKİ KIRK ERKANI NASIL YÜRÜTÜLMELİKİ HAKK YOLUNA UYGUN OLABİLSİN ? KIRK-ERKANI, KIRKLAR-CEM’İ dir.
Hakka Uğurladığımız Canımızın ardında Kırk gün her akşam bir komşuya mümkün olduğunca ihtiyacı olan bir cana Hakka yürüyen Canın evinde yenilen akşam yemeğinden bir tabak yemek belirlenen komşuya götürülür ve bu Kırk-Erkanına giden yolda Kırk lokmadan biri olduğu söylenir. Lokmayı alan can bildiği kadarı ile bir iki söylemle Lokmalar kabul olsun der. Bu Kırk gün sürer. Bu alevi ocak sisteminde kırk Kapı, Kırk Lokma , Kırk Gulbang ve Kırk Candır.
Burda yakınları Hakka yürüyen Canlarımıza tavsiyemiz var. Burda 40 Gün, 40 Kapıya,40 Lokma yerine. O belirlenen kırk kapıya gidip Rızalık alınarak 40 Lokmaya tekebül edebilecek miktarda bir fakire yardım edileceğini anlatarak yada bir öğrenciye yardım edileceği anlatılarak RIZALIK alınıp. Bu 40 kapı, 40 lokma, 40 gulbangın daha güzel bir şekilde değerlendirilmesini tavsiye ederiz.
KIRK-ERKANINA Özelikle Rızalık alınan 40 Can-ailelere haber verilir Gelen Canlar (Kırklarla)KIRK-ERKAN-CEMİ Yürütülür. Bildiğimiz Kısaltılmış bir Cem Yürütülür. Delil Uyandırılır, Süpürge Çalınır. Meydan açılır meydanda Hakka Yürüyen Canın Eşiti ve Musahibler Dara dururlar. Pir özelikle Musahiblere Musahib-İkrarında verdikleri sözler hatırlatılır Musahib verdiği söze sahib olduğunu söyler ve sorumlulularını kabul eder. Pir, ERKANA katılanlara sorar Canlar Hakka varan Canımızda alacağı, vereceği olan varsa dile gelsin, bilerek gelsin, meydanımız Hakk Meydanı müşküllerin Hakk terazisi ile hal olunan yerdir. Hakka varan Canımızın Ailesi ve Musahibi, Canımızın döktüğünü doldurmaya, eksiğini tamamalamaya, küskünle barışmaya, ağlatılan varsa güldürmeye ikrar verdi. Buyrun Dar meydanımız açıktır der Erkanı yürüten Pir. Varsa alacak verecek hal yoluna bakılır. Sonra Pir İkrar Gulbangı ile Rızalık Razılık verenlere Gulbang vererek kısa bir açıklama yapar. Dar Didar olur. Kırklar Semahı Çalıp Okunur ve Canlarımız üç beş tur semah dönerler. Semah-Gulbanglarını alıp yerlerine geçerler. Lokmalar gelir masalara konulur Pir Lokma gulbangı verir. Yemekler yenilir Pir sofra Gulbangı verir. Süpürge çalınır Pir gulbangla sırlar, Çerağları Pir gulbangala sırlar. Pir gidene Durana Gulbangı ile KIRK-ERKANINI bitirir.
KIRK-ERKANI’nda geride kalanların yaşamları içinde sefalet/ fakirlik çekmeden, Pire verilen İkrarla, Pirin verdiği İkrar, Kırk-Erkanında bu sefalete/ Fakirliğe çare olmuş oluyor. Pirlerimiz der ya Birbirinize XIZIR Olun. O Xızr olmanın bir versiyonudur bu ERKAN.
Xızır Cümle Canların Darına, Çarına yetişsin.
Ya Xızır sen gerçeksin Gerçeğe HÜ

Tene Can,Yola Işık olan Pirlerimin Aşkı ile
8.7.2020 Berlin Ali Koçak

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.