Isparta Cemevi açılışında, yaşananlar hakkında; kamuoyuna açıklama. (DAB)

Isparta Cemevi açılışında, yaşananlar hakkında; kamuoyuna açıklama.

Devrimci Aleviler Birliği (DAB)

 

25 Eylül 2021 tarihinde Isparta Cemevi açılışında, Alevilerin birincil taleplerinden biri olan LAİKLİK ve gereği, Devlet “DİYANET” kurumu DİB’in kaldırılması talebini dile getiren PSAKD g. baş. Gani Kaplan’ın konuşmasına; AKP belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen; Devlet, Cumhurbaşkanı, Diyanet kurumu adına, müdahale ettiğini söyleyerek, kürsüye yürüyüp, haddinde olmayarak Gani Kaplan’ın konuşmasına müdahale etmeye kalkışmıştır. Maalesef belediye başkanını bu müdahalesine kaşı çıkmak yerine, orada bulunan Alevi kurum yöneticileri, belediye başkanı ve valinin “at emrine uyup” Pir Sultan başkanı Gani Kaplan’ı “taşlayıp” kürsüden indirmiştir.

 

Öncelikle şunu belirtelim, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman laik olmamıştır, 1924 yılında Atatürk tarafından kurulan, dinli dinsiz tüm halkın zorunlu vergisinden finanse edilen “DinAyet” kurumu sadece Din/İslam’a hizmet etmiş/etmektedir. 1925 yılında tekke ve zaviyeler yasası ile Alevilik yasaklanmış, diyanet Aleviler, gayrimüslim topluluklar ve inanmayalar üzerinde, gerici bir baskı unsuru olmuştur.

Devlet Diyanet kurumunun kaldırılması, her din, inanç, felsefi öğreti vs. toplulukların tüm giderlerini kendi toplumunda gönüllü bağışlar ile karşılayacak şekilde düzenlenmesi, 97 yıldır TC’de zorunlu vergiden Diyanete aktarılan Alevilerin vergi payını Alevi toplumuna/ kurumlarına geri ödenmesi. %100 tüm Alevilerin olmazsa olmaz talebidir. Bu anlamda Devrimci Aleviler Birliği olarak Gani Kaplan’ın dile getirdiği laiklik ve Diyanetin kapatılması talebimizi amasız fakatsız sonuna kadar destekliyoruz. Tüm Alevi kurumlarını bu talep yerine gelene kadar, diğer laik çağdaş toplum kesimleriyle birlikte kararlı mücadele vermeye çağırıyoruz.

Maalesef yıllardır “Devletin Alevi’si olmayacağız” diye haykıran bazı Alevi kurum yöneticileri; diğer cemevi, oruç açımı, aşure dağıtımı vs. devlet diyanet ve siyasilerle olan ilişkilerde sergiledikleri çelişkiyi, tutarsızlığı Isparta cemevi açılışında da sergilemiştir.

 

Hem laikliği savunuyor, diyanetin kapatılmasını istiyorsun, hem Aleviliği, cemevlerini resmen yasal olarak tanımayan devletten, belediyelerden cemevine yardım talebinde bulunuyorsun veya Valinin, belediye başkanı, Askeri komutanın, parti başkanının koluna girip onların yaptırdığı cemevine gülbenk çekiyorsun. Bu yaman bir çelişkidir. Laiklik gereği ve prensip olarak Aleviler kendi cemelerini kurumlarını kendileri yapıp, finanse etmelidir. Diğer inançlar içinde aynısını talep etmelidir.

 

Düne kadar Alevilerin varlığını bile kabul etmeyen, laikliğe karşı olan, Diyaneti savunan AKP / belediyesi her ne hikmetse (bu CHP veya başka bir belediyede olabilir) tüm parasını verip cemevi yaptırıyor. Bu seçim yatırımı propaganda, Alevileri asimle etmek ve siyasete alet etmektir Belediye başkanının yaptığı direk Alevilere baskı uygulamaktır. Devlet ve diyanet kurumu bugüne kadar Alevilerin, İslam dışı diğer inanç inanmayanları hakkını yemiştir. Bu hak geri ödenmelidir, geri alınmalıdır.

 

Bir belediye herhangi bir inanç cami, kilise veya kültür sivil toplum kuruluşuna, cemevi yapılmasına maddi destek verebilir mi? Yasal bir engel yoksa verebilir. Fakat yasalar önünde eşitlik ilkesi uyarınca herkese eşit davranması, ateistlere aynı desteği sağlaması gerekir.

 

AKP Isparta/belediyesi kendi siyasi çıkarlarını vs. gözetmek veya diyelim eşitlik ilkesi gereği bir cemevi yapıp, oradaki bir Alevi kurumuna devretmek üzere Alevi kurumlarını bir açılışa davet etti. Alevi kurum yöneticilerde iyi niyetle devralmak için gitti diyelim.

AKP belediye başkanı ve valinin PSAKD gb. Gani Kaplan’ın demokratik hakkı olan düşünce özgürlüğünü, ayrıca Alevi kurum başkanı olarak Alevilerin hak taleplerini dile getirme hakkına engel olmaya hak ve hadleri yoktur. Belediye başkanı açılışta, Gani başkanı siyaset yapmakla suçluyorlar orada bulunan tek siyasetçi siyasi rant peşinde olan kendisidir. Hele hele cemevini ben yatırdım tuğlasını çimentosunu vs. ben verdiği deme hakları da yoktur, Isparta belediyesi belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen babasının çiftliği değil. Halkın Alevilerinde vergileri ile finanse edilen bir kamu kurumu, Belediye başkanının maaşı bile Alevilerinde verdiği zorunlu vergiden ödeniyor. Orada hazır bulunan Alevi kurum temsilcileri Cemevi Başkanı Sabriye AYDIN, Avrupa kurumlarından Yol TV’den Özkan Lafatan , Veli Aydın, Cafer Kaplan dede, cemevi açılış davetiye afişinde adı geçen Avrupa, Türkiye Alevi Kurum yöneticileri hepiniz oradaydınız.

 

Belediye başkanının valinin emrine uyup, Gani Kaplan kürsüden indireceklerine. Hep birlikte onlara karşı tavır alıp, “Alevilerin bizim vergilerimizle yapılan cemevi bizimdir senin değil, hadi orada” tereci diye ona haddini bildirmeleri, Alevice bir duruş sergileyip, zalimin zulmüne boyun eğmemeleri gerekirdi. İt ile çuvala girersen, kuyruğuna bastığında üreceğini, seni ısıracağını hesaba katacaksın.

 

Başka bir yaman çelişkide Alevi kurumlarına cemevlerine Atatürk ve Hz. Ali resmi asılması, cemevlerinin camiye benzer bir ibadethane olarak görülmesidir. Atatürk Alevi veya alevi önderi vs. değildir. Atatürk devlet Diyanet kurumunu kurmuş, Aleviliği yasaklamış, 72 millete bir bakmamıştır. Koçgiride, Dersimde Alevileri diğer hakları katletmiş, tek dil tek din ırkçı milliyetçi biridir. Ömrünün sonlarına doğru laik düşünceleri savunsa da gerçek anlamda laik bir sistem kurmamıştır. Atatürk resminin, milli bayrağın vs. cemevlerinde Alevi kurumlarında yeri yoktur olmamalıdır laikliğe de terstir.

 

Aynı şekilde bir diğer çelişkide Alevi toplumu kurumları Aleviliğin diğer inançlardan ayrı kendine özgün bir inanç öğreti olduğunu söylüyor fakat, Alevilikle hiçbir ilgisi olmayan, İslam halifesi damat Ali’nin 12 imamların vs. resimlerini Cemevlerine Alevi kurumlarına asıyor. “Yar Ali yaradan Ali” bizi Alimiz başka Ali vs. söylemlerle Aleviler sadece kendimi aldatıyor. Çünkü dışarıdan bakanlar, bu resimleri, bu eylem söylemleri görüp duyunca; bunlar Şii-İslam Müslüman diyor. Artık takiye yapmanın bir anlamı yok bu Şii İslami sembol ve söylemlerinde Alevilere hiçbir faydası yok.

 

Cemevlerinin camiye benzer ibadethane olarak görülmesi veya tapınma yuvalarına dönüştürülmesi de ayrı bir çelişki. Aleviler vahdeti mevcut varlığın birliği bunun bir parçası olarak canı/ insanı HAK görüyor Enek-hak diye cemde dara duruyor. Cennet, cehenneme öbür huriler için tapınmıyor. Alevi cemleri cemevleri bir bilim, eğitim, kültür muhabbet merkezleri olarak görülmelidir o şekilde yapılandırılmalıdır.

 

Alevi toplumu kurumları Alevi yol erkanında köklü bir reform yapıp, artık bu tür çeliklerden kurtulmalıdır.

 

27.9.2021

Devrimci Aleviler Birliği (DAB)  Yönetim kurulu