İKRAR ERKANLARI ( Kemerbest, Eşitler, Kivralık, Musahiblik)

İKRAR ERKANLARI ( Kemerbest, Eşitler, Kivralık, Musahiblik)

MUSAHİB İKRARI.: İKRAR VEREN ALEVİDİR.

İKRASIZ ALEVİLİK OLMAZ OLAMAZ.

MUSAHİB ERKANIN NE AMAÇLA YAPILIR ?

Hakk-Yolu/ Req HEQ Alevilk ve Bektaşilik gibi İnançlar.:

Hak Yolu Sevgiyle yoğurmuştur. Gönülle bağlanılan, paylaşımcı, eşitlikçi, özel mülkiyetin olmadığı. Sınıfsız ve Sınırsız bir yaşam şeklidir.

Bu yaşam Ortaklar Topluluğudur yani Rıza Şehridir.

Yaşamın içinde hiç kimse diğerinde ne üstün nede küçüktür. Kadını, Erkeği, Büyüğü, Küçüğü her kes Candır ve eşittir.

Askeri Ordusu, Hükümeti Devleti olmayan, Rızalıkla, kardeşçe barış içindeki Gerçek bir yaşam hali Aleviliktir.

Musahib.:

Mu= Ana,;

Sahib= korumak kollamak, zarar gelmemesi içn dikatlı olmak kontrol altında tutmaktır. İkrar= Dille söylenip verilen söze gönülden bağlı olmak ve tastiklemek tir.

Alev-i Yol Erkanında Eşine- Eşitine, Pire teslim olup Yola, Anaya, Pire verilen ikrar/söz.: Hakk-Yolu gereği bir Oruçtur.

Bu Oruç ebediyen bozulmayan bir Oruç olduğu için İkrardır.

İkrar ve Teslimi Rızalık,; Hakk Yol’u Erkanı’nın esaslarındandır. ‘’El ele, el Hakka’’ düsturuyla Talip, Rehber, Pir, Ana, Mürşit ikrarlarıyla var olmuş eşitlikçi, komunal bir yapı içinde birlikte yaşamaya verilen söze İkrar deriz. Yaşamda ve Erkanlarda, Hakk Meydanında Rızalık’ esas alınırki İkrar verilebilinsin. Bunu için deriz ya ‘’Gönül kalsın, Yol kalmasın.’’ ilkesinde ikrara zarar verilmemesi için söylenmiştir. Yol Cümleden Uludur demişiz. Ve bu yol her canın gittiği Hakk-Yol’udur. Alev’i lerinde Talib olduğu acabasız, fakatsız kabul ettiği bu yola ikrar verir. Cümle=Kainatta var olan varlıkların tümüne denir. Oda Hakktır.

NEDEN MUSAHİB İKRARI ve Musahiblik Kurumu.:

Alevi toplumunun Çimentosu,ve Kirecidir. Toplumun birbirinden ayrılmadan birlikte barış içinde yaşamanın yapıştırıcısı ve bir arada tutanıdır. Dersek abartmış olmayız.

Musahib olan Dört Can ve O canların aileleri birbirine ikrar verirler.

Yaşam içindeki keder, Tasa, Sevinç, zenginlik, fakirlik için hep yanyana beraber olacaklarına söz verirler.

Birlikte aç kalmaya birlikte refah içinde yaşamaya, birlikte ağlamaya, birlikte gülmeye söz verirler.

Bu demek oluyorki Dört Aile en az 12 Can ve artısı ile.

Bunlar Birlikte üretip birlikte tüketeceklerine söz verdiler.

Bu toplumda kapılarda kilit olmaz, kapılar birbirine daima açıktır. ”Yarın yanağından gayrısı ortak”

Musahiblik bu anlamda doğayla içi içe yaşayan doğal inaçlı toluluklarda büyük önem arz etmektedir.

Hanı deriz ya, ”Kapınız , Gönlünüz ve sofranız açık ola.”

Her Alevi Can, Ana, Pir, Reyber hepsi.

Bu Musahib-İKRAR-KAPISINDAN içeri girmeliki Alevi ve Talib olabilsinler, Yola hizmet sunabilsinler.

Reyber, Pir, Ana, Murşid olabilsinler.

Bu kapıdan geçmeyen, İkrar vermeyen Alevi olamaz.

Sadece bir ocak Evladı olanda Pir Olamaz.

Rızalıkla, Yola, Anaya, Pire verilen ikrar/söz.:

Hakk-Yolu gereği bir Oruçtur bu Oruç ebediyen bozulmayan bir Oruç olduğu için İkrardır.

İkrarda, Rızalık ve Niyaz; Hakk Yol’u Erkanı’nın esaslarındandır.

Rızalık. Gönülden kabullenmektir.

Niyaz. Bağlanan İkrarın Mühürüdür.

‘’El ele, el Hakka’’ düsturuyla Talip, Rehber, Pir, Ana, Mürşit ikrarlarıyla var olmuş eşitlikçi, komunal bir yapı içinde birlikte yaşamaya verilen söze İkrar deriz. Yaşamda ve Erkanlarda, Hakk Meydanında Rızalık’ esas alınırki İkrar verilebilinsin.

Bunu için deriz ya ‘’Gönül kalsın, Yol kalmasın.’’ ilkesinde. İkrara zarar verilmemesi için söylenmiştir.

Yol Cümleden Uludur demişiz. Ve bu Yol her Canın hatta her Varlığın gittiği Hakk-Yol’udur.

Alev’i lerinde Talib olduğu acabasız, fakatsız kabul ettiği bu yola ikrar veririz. Cümle=Kainatta var olan varlıkların tümüne denir.

Oda Hakktır.

KİMLER BİRBİRİYLE MUSAHİB OLABİLİR?

17 yaşına kadar kemerbes olmuş. Pire Yola İkrar vermiş. Evli olup Eşine Eşitler7 Gönül birleme Erkanı ile ikrar vermiş olanlar. Musahib İkrarına aday olabilirler.

ONUN İÇİN.:

İkrar Kaynağımız Pir-Ana Ocağının Kapısıdır.

O kapı Musahib Kapısına götürür. Yola ilk adımı atma kapısıdır, Yolun Eşiğidir, Bu eşikte kendi Rızamızla içeri gireriz.

Buradan dönüş yoktur. Bu Yolun gerçekliğine varılıdığından itibaren divane aşıklar gibi bağlanılır. Bu bağlılıkl Yolu tek yönlü olur, İnsanlğa, Gerçeğe, Kemalete , ENEL HAKKA götüren Yol olur..

Onun için dönüşü kesinlikle yoktur.

İşte Pir-Sultanın ”Dönen dönsün ben dönmezem yolumda” dediği yol bu yoldur.

Bu Noktada Yola girerek İnsanı Kamil olabilmnin 4. ikrarı vardır. Her Can bu ikrarlardan geçmesi gerekir.

1. İkrar.. Kemerbest olmak için en geç 17 yaşına kadar raşit olmayanlar Ebeveyinlerin isteği ile olur. Günümüzde bu konuda geç kalındığı için, güncellemek ve günümzde yalnız yaşayan ve yolun EDEB’ine Zarar vermemiş olan canlar kemer bağlayıp, Kendine, Yola, Kainata ve Pire, ikrar verebilirler. 2. İkrar, Gönül birleme İkrarı.: Evliler Eşitine / Eşine Eşitler ikrarı yapar, Bu İkrarla, eğer Eşlerden biri kemerbest olmamışlarsa önce iki Eşe ve varsa çocuklarına Eşitler ikrarında,; her Can kendine, varsa Çocuklara kemer bağlanır, hepsi kemerbest olur.

Sonra Eşler birbirine ikrar verirler. Bu Meyadan-Erkanında Kemerbestler ve Eşitler, kendilerine. Yola, Kainata ve Pirleri ile Birlikte, Pirin ocağına İkrar verirler.

Bu Erkanı Ana / Pir ve Rehber birlikte yürütürler.

Hak Yolunun tek eşli olduğu burda eşlere altı çizilirek, bastırılarak anlatılır.

Eşine karşi herhangi bir yanlışlığın Hak Meydanında Dara kalkılacağı öğretilir bazı konulardanda yol düşükünü olunacağıda vurguların.

Evli Canlar Kendilerine Hak Yolunda birlikte yürüyebilecekleri Evli bir çiftle analşarak, bir birlerini severek ve bu sevgilerini ailelerinin de Rızalığını alarak Musahib olurlar.

3. KİVRALIK İKRARI = BARIŞ İKRARI’DIR

Kivralık İkrarı, kabileler, aşiretler ve komşular arası çatışmaları önlemek ve bunun önüne geçebilmek için oluşturulan çok önemli bir kurumdur.

Aileler arasında küçük çocukları birbirlerinin peşlerine vererek sünnet ettirler.

Kabileler, aşiretler ve komşular arasında dostluklar başlatılır.

Kirvelik, müsahiplikte olduğu gibi, yakın akrabalardan yani Kanbağı olan kabileden yapılmaz.

Kivralık, aşiretler, kabileler ve komşular arasında karşılıklı olarak uygun görülür.

Kabileler ve aşiretler arasında düşmanlıklar son bulması, dostlukların pekişmesi için Kivralık İkrarı bağlanılır.

Akıllıca uygulanan kivralık ikrarı sayesinde kabileler, aşiretler ve komşular arasında hiç bir husumet olmaz aksine dostluklar gelişir.

Bu ikrar nesilden nesile devam ede gelmiştir.

Alevilikte bu ikrar Pozitif değişim dönüşüle evrilerek, öyle bir yer aldıki, birbirini seven canlar Musahib olamadıkları için, kivralık ikrarı ile sevgilerini pekiştirirler.

Bu anlamda kivralık, müsahiplik oranında kutsaldır.

Kivra seçerken çok dikatlı davranılır. Aileler kendi aralarında ikrarlarını sürdüreceklerine emin olduktan sonra ve iki ailelerin tüm fertlerinin rızalığı alınmadan kivralık seçilmez.

Kirvelik küçük yaştaki erkek çocuklara ikrar veren kivra hediyesini / Xelatını vererek ikrar sözü verilir ve sonra yapılan sünnetle ikrar pekiştirilir.

Kivra olan aileler arasında, tıpkı müsahiplikteki gibi kivra çocukları kardeştir. Bundan dolayı iki aile arsında ( 7 Sülale boyu) evlilikler olmaz.

Ayrıca Kivra, kıvrası olduğu çocukların yetişmesinden, eğitiminden, babasından sonra gelen ikinci Musahib Baba, üçüncü ise kivra sorumludur.

1. Sorumlu Baba ve Ailesi.

2. Sorumlu Banın Musahibi ve Ailesi. 3. Sorumlu Çocukların Kıvrası ve ailesidir.

Buda bize gösteriyorki Alevi-Rea Heq toplumunda İkrarlar, Alevi ailelerin sigortasıdır.

İşte bunun için Alevilikte İkrarlar Kutsal ve önemlidir. Çünkü gelecek nesillerin düzgün yetişmesi, bilim insanı olabilmesi için daima bir sorumlunun olması gerkmektedir.

Aleviliğin Yolu Erkanına göre bir mecburiyeti olmayan fakat çok önemli bir ikrar olduğunu belirtmekte yarar vardır.

Bize hep soruluyor neden Kivralık Erkanı yapılmıyor.

Kivralık Erkanı Tabiiki yapılıyor. Bu Erkan Bayram Havasında bir Eğlenceyle yapılır.

Bu Erkanda illada bir Pir aranmaz.

Bir Ehil Canda bu Erkanı yürütebilir.

Canlar dara dururlar. İkrar Gulbangı sunulur.

Yemekten sonra, Sofra Gulbangı sunulur.

Kivara olmuş Aileler Dara Dururlar onlarda Barış Gulbangı sunulur.

Bunların nerdeyse Tamamı unutulmuş ve kaybolmaya itilmiştir.

4. ikrar.: Musahib-Yol-kardeşliği;

4 Can Reyberleri tarafinda Musahiblik Erkanı-İkrarı için Hazırlanır ve Anaya/ Pire haber verilir bir Kaç Analarla ( bu Erkanda Ana Murşiddir Tektir ) fakat birden fazla Pir divanda olması gerekli. Ocak Anası ve Piri birlikte İkrar Erkanı için gün belirlerler.

Eşitlik Kardeşliği, Bir Yol Kardeşliğidir,
Yol ise Talibi, Rızalık Şehrine Götürür” Gerçeğe HÜ!..

Musahibler 4 Can birlikte yada kendi aralarında bir Canı elçi olarak seçerler bu genelde Yaşça büyük olan olur. Bu Can Musahiblik Erkanı için Ocak Pirinin-Ananın kapısına gidip davet etmesi gerkir. Bunun için Musahib Adayı, Canlar Bir kırmızı Elma Elçilerine teslim ederler o kızıl elma dört Canın davetiyesi olarak Anaya/Pire sunulan davetiyedir.

Ocağın Kapısına varan Cana Kapıyı açan ekseriyete Ana Olur.

Anaya, Pire, Rehbere Kırmızı Elmayı davetiye olarak götüren.

Elçi/ Peyik,; şöyle der.

Ana, Ana biz Hakk Yoluna yolcu olmaya geldik.

Senin ve Pirimin Ocağında destur isteriz. Pirimin Ocağı kimi münasip görmüş ise bu kırmızı elmayı davetiye olarak getirdik. Pirimin Ocağı aşkına kapınızda bizi boş çevirmeyin.

Der. Elmayı uzatır Davetiyeyi Kabul eden Ana.: ‘‘Kızıl Elmanız, Kızıl Başım üstüne.

Hizmetiniz kabul ola, muradlarınız hasıl ola.

İkrarınız daim ve kaim ola. Gerçeğe HÜ”

deyip davetiyeyi kabul eder.

Elçi Ocakta kabulu ve günü öğrenir, geldiği yere döner.

Cem Erkanı Çağrısı yapılır. Bu Ceme yalnız İkrarlı, Musahibli olarak Yola, Pire İkrar veren, İkrarli Canlar katılabilirler.

Yukarda söylediğimiz 3 ikrardan birinde ikrar veren canlar katılırlar.

İkrar vermemişlerin alınmadığı Meydan bu Cem Meydanıdır.

Analar Pirler Davet edilen Evlere Misafir olurlar. Ordaki Evleri tek tek gezer halhatır sorarlar, ikrar verecek olan canların eksikliklerinin olup olmadığını sorarlar. Tabiiki gittiği Evlar Pirine İkrar vermiş taliblerin evleridir. Pir her vardığı evin canlarını gelen komşuları ile birlikte Cem Erkenı açarak, Dara kaldırır, onları kendi Evlerınde didar eder. Bu demktirki Canlar İkrar Cemine Görülmüş ve Masum u Pak olarak katılırlar.

((Sevgili Canlar Sizlere bir önerimiz var. Pirlerinizi bu konuda uyarın. Kendinize, Yola, Kainata ve Sevdiğiniz bir Ocağın Anasına Pirine ikrar verceğinizi söyleyin. Siz isteyinki Pirlerde cevap verebilsin.

Çünkü bu yol Rıza Pazarıdır. Bu Pazar ver pazarıdır.

Siz isterseniz Piriniz mutlaka Size ikrar bağlamak zorunda kalır.

Belki bazı Pirlerimize İkrar bağlamak ağır gelebilir. Biz her Ocağın Anasına/ Pirine bu konuda bildiğimiz kadar yardım edebiliriz.

Bu anlamda Taliblerin istemiyle, Pirlerinde birbirine destur ve El vererek, ikrar vermesini sağlamış olurlar. Böylece İkrarli bir Topluluk inşaa etmiş oluruz.

İkrar Meydanı Erkanı hakkında istiyen Analar ve Pirlerimizle Çalıştaylar yapabilir birbirimizi eğitebiliriz.

Bu Konuda Hem Talebe, hemde Öğretrmen olmak için beklediğimin bilinmesini isterim.))

Aşk ile

MUSAHİB ERKANINA HAZIRLIK VE MEYDANIN AÇILMASI İÇİN NELER YAPMAK GEREKİR.

Musahib Canlar tüm kapı komşu, akraba ve aile büyüklerinden Rızalık almaları gerekir.

Onlarda bu ikrar erkenına katılacakları için Pir meydana sorduğu gibi, her evede gidip Canları dara kaldırarak Sorgu ve Görgüden geçirir ve ikna olduktan sonra meydanı açtırır. Ve Erkan- meydanında sorar. Bu ikrar yürüsünmü, bir diyeceği olan meydana gelsin diyeceğini desinki, İkrarı bağlıyabilelim.

Bir diyeceği varda burda söylemiyorsa ömür boyu ağzını mühürlesin. Canlar Aşk Ola. Aşk ile erenler diyerek Rızalık verirler.

HAZIRLIĞIN NASIL OLMASI GEREKİR ?

Bu hazırlığın en temel kuralı, önce kadın eşlerin 4 Can için musahibliğe rızalık” vermeleridir. Eğer kadınlar rızalık vermezlerse erkân olmaz. Erkek kardeşlerin musahipliği. Bacıların onayı olmadan olmaz. Onlar onaylamazsa Erkân yürümez. Birinci ve önemli basamak budur.

Kadın Can-kardeşlerin verdiği rızalığa bağlı olarak, lokmalar hazırlanır, taliblere haber verilir. Erkan hazırlığına başlanır. Kardeşler, eşlere musahiplik meydanı için beyaz, yakasız gömlek hazırlanır. Beyaz, arınmanın, duru olmanın, öz temizliğinin işaretidir.

( Beyaz bilgeliğe, Murşidliğe giden yolun rengidir.)

Musahib Erkanı için Terceman denilen kanlı kurban kesilmemelidir. Biz Erkanlarımıza Kasapları, Avcıları Cana kıydıkları için almayız. Eğer bir cana kıyıp kan akıtılacaksa o Erkan kabul olmaz. Alevilik ile bağdaşmaz.

Musahiplik erkânıyla ise hiç mi hiç bağdaşmaz.

Musahiplik Lokması, ELMAdır. Musahibliğin, Gerçekte “Terceman” ın ne olduğu Pir Sultan Abdal belirtilmekte ve kızıl elmaya işaret etmektedir.

Yolun EDEB-ERKANINI takip etmeyenler, Yolunu yönünü başka kâbelere çevirmişler.

Pir Sultan Abdal gibi, Kul Himmette, Yol ve Erkânı bozmaya kalkan kimi ”Dede”leri ve ”Pir”leri şöyle dara kalkmalarını sitıyor.

Bir düveyi yardı yedi dördünüz
Dedeler siz yağmadan mı geldiniz

(Sözün kısaı : İbrahim Peygamber’den kaldığı söylenen, İslam’ın da en temel iki bayramından birini oluşturan Kurban” ve “Kurban Bayramının Kızılbaş Alevilikle hiçbir bağlantısı yoktur.

Bütün bunları Osmanlılar ve Sefaviler tarafından 1400 lü yıllardan sonra Alevilere yamamaya çalışılmıştır.

Musahib meydanına, Cem-Erkanına sadece Musahib olanlar Dara durup ikrar gören canlar katılırlar.

Ve dört baş bir bedende can olurlara” Musahiblere Lokma olarak bir Elma dört baş için dörde bölünerek pay edilir.

Musahiblik ikrarında Elmaya Yemin edilir.
Bir Kızılbaş için elma lokması” sadece musahiblik erkânının lokması değil, toplum için önemli sayılan her Erkanda ikrar” veriliyorsa, elma lokması” ikrarın mührü olarak alınır.

 

Musahiblik erkânının yürütülmesi ile iki kişilik ve iki başlı olan “Ocak Aile” yi daha büyüyen ve paylaşan Yol Alesi” haline getirir. Bu özellik hiçbir şekilde hatırdan çıkartılmamalıdır.

Biyolojik kardeşlik burada sona ermese de ikinci plana atılıyor. Yol kardeşliği öne çıkıyor ve esas alınıyor.

Musahiblik makamı ve açtığı Ocak, Kızılbaş toplumsal örgütlülüğünün temelini ve çekirdeğini oluşturur.

Bu birim ve bu birimin özellikleri doğru anlaşılmadan ne Yol nede Erkân doğru anlaşılır.

İşte bu birim yani Musahiblik RIZA-ŞEHRİNİN-ORTAKLAR Topluluğunun temel taşıdır.

Meydan açılmadan bir iki gün önceden Musahib adaylar, Rehberleri ve Mürebbileriyle/Öğretmenleriyle birlikte Pir Makamına/ Ocağa çıkartılırlar.

Pir, herkesi Meydan ve Erkân Sırasına göre görür.

Konuyu enine boyuna sorar soruşturur. Hazırlığın ne boyutta olduğunu anlar. İkrardan ve görgüden geçmeye ne kadar hazırdırlar, ne kadar değildirler, bunu netleştirir.

Henüz kardeşler arasında dört baş bir beden” olmaya hazır bir akıl ve ruh birliğine ulaşılmadığına kanaat getirirse, kardeşlere pişmek ve olgunlaşmak” için süre verir ve evlerine gönderir.

Bu, birkaç günlük bir süre olabileceği gibi bir yıla kadar da uzatılabilir.

Yok eğer hazır olunduğuna ilişkin tam bir kanaat oluşursa, Meydan açılması ( Cem-Kurulması) için destur verilir.

Rehber meydan hazırlığını derhal yönlendirir.

Hizmet Ehillerini meydan için görevlerini bildirilir.

Her hizmet Ehli, hizmetinin gerekleri doğrultusunda ikrar verdikleri andan itbaren eğitildikleri için ne yapacağını bilirler ve Cem Meydan hazırlığını, her can gerklerini yerine getirerek tamamlar.

Musahib meydanının açıldığı gece ikrarlı bütün talipler Cem olurlar. Cem olan taliplerin cümlesi, İkrar vermiş, Musahiblidirler. İkrar Meydanda her can Musahibiyle var olur.

Meydan açılır ve hizmet makamları yerlerini alırlar. Hizmetlerin ve Post Makamı Ocakta Post Sahibi Ananındır. Pirlik makamı yerini alır.

Cem Aşığı/ Zakir Pirliğe yönelik bir nefesle/ Deyişle erkânı açar: Nefes okur. Burda Aşık ”Daimiden Kainatın Aynasıyım” uygundur

Meydan kapısından meydana girecek ve yeni İkrar bağlamak isteyen talibler, gözcünün Meydana ( Meydan erenleri Ekseriyetle Rehbere) bildirmesiyle içeri alınır.

 

 

MUSAHIBLİK-ERKANI BAŞLAR.

Buraya kadar verdiğimiz bilgileri şimdilik yeterli görmekteyiz. Zira yolumuzda bundan sonraki bilgiler Ehline verilir. Ehil olmak istiyen Canlar. Bizimle kontağa geçebilirler. Biz Öğrenmeye ve Öğretmeye Hazırız