Gelin Canlar Bir Olalım, Yoksulun Hakkın Alalım.

Gelin Canlar Bir Olalım Yoksulun Hakkın Alalım.

Devrimci Aleviler Birliği (DAB) ve Çağdaş Aleviler Birliği (ÇAB) olarak;
Mazlumun ezilenin yanında olup haksızlığa, sömürüye karşı duran, Yarın yanağından gayrı her şey ortak diyen, 72 Millete bir bakan, erkek kadın birdir bizde eksiklik senin görüşlerinde, Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlık diyen, Laik demokratik doğal yaşamı savunan, Bozuk düzende sağlam çark olmaz, bu düzen kökten değişmelidir diyen, Rıza şehrinin talipleri Tüm Alevi canları:

• Zamlara, hayat pahalılığına, talana, işsizliğe, iş cinayetlerine, sömürüye dur
demek için
• Haftalık çalışma 35 saate indirilsin demek için,
• Güvencesizliğe, haksız ve keyfi işten atılmalara, esnek çalıştırılmaya ve emek
sömürüsüne karşı
• KHK zulmüne dur demek için,
• Sağlık emekçilerinin talepleri derhal karşılansın demek için,
• Tecride son verip, Kürd sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için,
• Asgari ücret ve emekli ücretleri insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için,
• Kadına yönelik şiddet ve kadın katliamlarının son bulması için,
• Ekolojik talana son! Doğaya, kentlerimize ve irademize sahip çıkmak için,
• Savaş’a hayır, barış hemen şimdi demek için,
• Mülteci sorununun işçi sınıfı enternasyonalizmi anlayışı etrafında çözülmesi için,
• Göçmen emekçiler köle değildir demek için,
• Engelli emekçilerin önüne çıkarılan engelleri kaldırmak için,
• Eşit, özgür, özerk, laik ve anadilde eğitim için,
• Emeklilerin sorunlarının çözülmesi için,
• Din, ırk, cinsiyet nefret söylemi ve saldırılara dur demek için,
• Zorunlu din dersleri ve devlet Diyanet kurumunun kaldırılması için,
• Aleviliğin ilahi dinlerden ayrı kendine özgün felsefi inanç öğreti olarak tanınması için,
• Tüm siyasi tutsaklara özgürlük için,
• Savaşsız, sınıfsız insanların ve doğanın sömürülmediği bir dünya için,
• AKP-MHP iktidarını getirdiği zam, zülüm, baskı sömürü, adaletsizlik ve kandır;
Ancak Bu Böyle Gitmez.

Başta Türkiye ve yaşadığımız ülkelerde 1 Mayıs’ta emekçi canlarla omuz omuza, bu talepleri meydanlarda savunmaya çağırıyoruz.

İşçiler emekçiler üretenler dünyanın her ülkesinde çoğunluktayız. Ezmeden ezilmeden, sömürülmeden insanca, eşit özgür, mutlu yaşayacağımız emeğin, barışın, demokrasinin egemen olduğu bir dünya düzenini kurmak bizim ellerimizdedir.

Gelin Canlar Bir Olalım, Birlikte Bu Düzeni Değiştirelim.
Haydi 1 Mayıs’a.

Devrimci Aleviler Birliği (DAB) ve Çağdaş Aleviler Birliği (ÇAB)