Aleviliğin tarihi kökeni, kaynakları ve diğer inançlarla ilişkisi (1ci bölüm)