“Din-İslam imamların, Cemevlerinden dışlanması Alevilerin yararınadır.” Pir Mehmet Turan (dede) yalnız değildir

“Din-İslam imamların, Cemevlerinden dışlanması Alevilerin yararınadır.”
Pir Mehmet Turan (dede) yalnız değildir.

(DAB – YK. 3/4/2022)

Hollanda’da oturan “sözde komünist” ERDAL YADO adında bir zat, Pir Mehmet Turan (dede) hakkında saygısızca şöyle bir paylaşımda bulunmuştur;

(“Asagida fotografi gorulen Mehmet Turan pir veya dede degil hokkabazdir bu kisinin cem evlerinden dislanmasi alevilerin yararinadir.”)

Alevi yolu sorgu görgü yoludur, herkes her konuda sorgulayıp eleştiride bulunabilir, fakat hiçbir somut neden gerekçe ortaya koymadan, edepsizce “hokkabaz” diye hakaret etmek hiç kimsenin haddine değildir.
Devrimci Aleviler Birliği olarak bu açıklamasından dolayı ERDAL YADO’yu şiddetle kınıyoruz.

Öncelikle; Alevi yolunda kimin Pir (dede/ana) olduğu/olacağına talipler karar verir. Hiçbir Pir (dede/ana) taliplerden toplumdan rızalık almadan Alevilik adına yol erkan yürütemez. Alevi Bektaşi Kızılbaş Rea-Hak bilim ışık aydınlık yolunda; soydan gelen değil, ancak bu yolda yürüyen bu yolun yolcusu, ulusu piri olabilir. Tarihte Alevi ocakları dergahları, Cemleri Cemevleri Okul eğitim, hak hukuk toplumsal sorunların muhabbet edilip, rızalıkla çözüldüğü mekanlar olarak işlev görmüştür. Bu yolda “Ocakzade olmak” belirli bir soydan gelmek değil, belirli bir eğitimden geçmek “bir ocakta pişmektir”. Merak edenler için, Mehmet Turan dede Isparta’nın Senirkent İlçesi olan (Şah) Ahmet Sultan Ocağı’ndandır..

”Seyidi sadet, Evladı Resul soy şecereleri” ”Ocazadelik değildir” Osmanlı İslam devletinin bazı Alevilere dağıttığı asimilasyon belgesidir. ”Evledı Resul” Peygamber (Muhammed) soyundan gelen demektir. Fakat Muhammed’in soyundan gelen hiç kimse yoktur. Çünkü Muhammed kısırdır (soyu kesiktir) 21 kadınla evlenmesine, sayısız doğurgan cariye kadınla birlikte olmasına rağmen hz. Fatma dahil hiçbir çocuğu olmamıştır. (Okuyun, Kesvser suresi, bu durum anlatır). Muhammed’in olduğu söylenen çocuklar Hatice’nin önceki eşleri ve bacısından kalan yetim çocuklardır.

Pir Mehmet Turan (dede) Anadolu, Avrupa, Amerika’dan, Avusturalya’ya 4 kıtada var olan tüm Alevi kurumlarında taliplerden Alevi canlardan rızalık alarak yol erkan muhabbet yürütmüş, Aleviliğin öz değerlerine sahip çıkan, güncel bilim ışığında, çağdaş bir şekilde Alevi yol erkanı din-İslami asimilasyondan arındırmaya, reform etmeye çalışan ender birkaç tane Alevi Pirimizden biridir. Pir Mehmet Turan Dede’nin Komünizm maskesi altında, Din-Şii-İslam tüccarlığı, yapanların icazetine ihtiyacı yoktur. Meyve veren ağacı taşlar. Bu günlerde ve önümüzdeki süreçte, HAKİKATÇİ Aleviliği savunan pirlere yazar ve sanatçılara yöneticilere vs. yönelik saldırılarını artırdığını daha da artıracaklarını görüyoruz.

“Erdal Yado” paylaşımına gelen tepkilere cevaben, yazdığı mesajlarda, gerekçe olarak şunları dile getiriyor;
1.“Aleviler islami tevil etmis toplumdur bu konuda imamlar konusan kuranlardir.” 2.“Ali’nin velayetine inanmayan alevi olamaz.” 3.“Beyefndi alisiz alevi biraz daha cesaret toplarsa aleviligi big bang a kadar götürecek“ 4. “5 dakkikadan itibaren izleyin https://www.youtube.com/watch?v=UVeOHzK0g1w

Diyerek Mehmet Turan Dedenin, İzmir Alevi Kurultayında yaptığı konuşmanın videosu 5 dak’sına link verip, orada Mehmet Turan dedenin; “Sıtkı Baba’nın dediği gibi;
On dört yıl gezdim pervanelikte
Sıtkı ismim buldum divanelikte
Sundular aşk meyin mestanelikte
Kırkların Ceminde dara düş oldum.
Aleviliğin köklerinin Anadolu’da 14 yıl öncesi Göbekli Tepeye kadar uzuyor. vs.” açıklamasına;

5.“Gobeklitepenin alevi tapinagi oldugunu hangi gercekci gerekceler ile anlatmis ki?Diye soruyor…

Bu aynı zamanda “Erdal Yado’nun” Aleviliği iyi bilmediği gibi Komünizmi de iyi bilmediğini ortaya koyuyor. Aleviler bugüne kadar İslam’ın hiçbir şart, kural kaidesine, kuranına Allah’ına, peygamberine, kitabına imanına, Halifesi Ali, 12 imamına uymamış uygulamamıştır. 12 imamlarında da hiçbiri sazlı sözlü semahlı, kadınlı erkekli, lokmalı demli, ikrarlı bir ceme katılamamıştır. Esas bu Din-İslam imamları cemevlerinden dışlanmalıdır. Enel-HAK deyip Mansur darına duranların, İslam velayetine imamlarına ihtiyacı yoktur.
Var olan vahdeti mevcut madde diyalektik materyalizm, Bigbang, devri daim, evrim teorilerini hakikatleri, bir “komünist” olarak Erdal Yado’nun imamlardan daha iyi bilmesi, yol taşını yol kuşuna atmaması gerekir. Bilmiyorsa yoldaş Lenin öğretir. “Dünya Âlem birdir ne bir tanrı tarafından ne de bir insan tarafından yaratıldı. Belirli yasalara göre parlayan güçlenen ve sinen yeniden canlanan ve her zaman için sonsuza kadar canlı bir alevdir ve Alev olacaktır.” Felsefenin temel ilkeleri – Georgzer Politzer – Sol yayınları s.192).

14 bin yıl geçmişi olan Göbeklitepe’de ki 12 dikili taş, insanların avcı toplayıcı yaşamdan yerleşik yaşam ve tarıma geçmeleri için gerekli olan Güneş Ay 12 burç 12 ay yıllık takvimle, doğal yıllık mevsimsel döngülerde yaptığı muhabbet kutlamalarla ilgilidir. M.T dede konuşmasında bunları dile getirmektedir. Alev-i-lik gökten zembille inmemiştir doğal toplumsal bir evrim devrim süreciyle gelişip bu günlere gelmiştir.

Biz Alev-i-ler; Dünyada yaşamı cehenneme çevirip, insanlara öbür dünya-cennete sayısı huri, ırmaklar dolusu şarap vaat eden, sömürgeci, Din-İslam tüccarlarına peygamber, halife, imamlarına boyun eğmeyiz.

Devrimci Aleviler Birliği DAB olarak, Pir Mehmet Turan (dede) başta olmak üzere, Din-İslami ırkçı milliyetçi asimilasyona karşı direnen tüm Alev-İ canların mücadelesini destekliyoruz.

Devrimci Aleviler Birliği DAB – YK. 3/4/2022