EŞİT YURTTAŞLIK (Mehmet Kabadayı)

EŞİT YURTTAŞLIK (Mehmet Kabadayı)

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan 3 Alevi-Bektaşi Dergâhını ziyaret etti ve son ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak “Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı” dairesinin kurulacağını açıkladı. Devamında da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle “Alevi–Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı” kuruldu ve bu Başkanlığın görev ve yetkileri kamuoyuna duyuruldu.
Geçtiğimiz günlerde bu konu bir torba yasanın içerisinde meclis bütçe komisyonuna getirildi ve “Alevi” kurum Başkan ve Yöneticilerinin de katıldığı komisyon toplantısında görüşülüp meclise sevk edildi. Açıkça görülüyor ki, AKP iktidarı Avrupa’da eşit yurttaşlık (Alevi toplumunun hak gaspına) ve zorunlu din dersine dair verilmiş mahkeme kararlarını yerine getirmemekte direnip, kendine göre bulduğu bu yöntemle kazanılmış hakları manipüle etmek istiyor. Gerçek olan şudur ki, AKP iktidarı bütün bunları yaparken de tabii ki tek başına yapmıyor!

Anadolu da bir şöyle bir deyim vardır; “önce İğneyi kendimize, sonra da Çuvaldızı başkasına batıralım!” Niye mi? Yıllardan beri talep ettiğimiz eşit yurttaşlık hakkı talebinin ve savunduğumuz laiklik ilkesinin içini boşalttık. Nasıl mı? Meseleyi “Cemevi yapımına, Dede ve personel maaşına ve de elektrik, su ve badana parasına” indirgedik. Avrupa’da ve Ülkemizde kazanılmış haklar yokmuş gibi davrandık. AKP iktidarı da bu söylem, tavır ve davranışa göre yöntemler geliştirip son bir buçuk yılda yapılan “Cemevi” ziyaretleriyle, “alınan ve karşılanan” taleplerle bu konuyu bugünkü haline getirmiş oldu.

Aşk ile.

Mehmet Kabadayı