BİR CAN ERKANINDA KEMERBEST OLUP İKRAR VERMESİ.

BİR CAN ERKANINDA KEMERBEST OLUP İKRAR VERMESİ. 


Bu gün yetişkin bir Canın Yola Can olması ve Kemer Bağlama İkrarını anlatacağız. Bu İkrar Sevgili Canın, Can İkrarıdır.
Bir Can kendi Rızalığı ile. Ailesinin bağlı olduğu Ocağın Pirine bağlanıp Yolada Pişmek istiyor. Yada Ailesinin bağlı olduğu Ocağın Murşidine veya sevdiği bir bilge Pire haber vererek niyetini anlatır. Pirde ne yapması gerektiğini söyler ve bir zaman verir o zaman gelmeden Pir arada bir yeni bilgiler ve sorular iletir. Talib olmak istiyen canın bir isteği bir sorusu olup olmadığını sorar. Ve Kemer Bağlama günü gelinceye kadar Talibi, Talebeyi hazırlar. Talibin hazır olduğuna inanan Pir kesin günü belirler.
( Aslında bu yetiştirme Hizmetlerini Rehber yapar, fakat o bilgiye beceriye sahip Rehber varmı ? Varsada bulmak zor. Rehberliğide şimdilerde bilge pirlerimizin yapması daha doğru olur)
O Gün Kemerbest olma Günü. Yola, Pire İkrarla bağlanma günüdür.
Neler hazırlanmalı, Erkan ve İkrar verme nasıl olmalı, nasıl yapılmalı ?.
Yetşkin Can kendi kararlarını verecek olgunlukta ve sağlıklı olamlı.
—Ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına İkrar verip, Yola Talib olacağını anlatmalı ve bunun için onlardan rızalık almalı.
— Kemer Bağlanacağı İkrar verme günü.: Rızalık aldığı Ailesini, Akrabalarını ve arkadaşların bir kısmını davet etmeli. Bunlarla birlikte ve onların Şahadeti ile Yola Pire İkrar verirken Kemer bağlanır ve gelen Erenler/Canlar bu ikrara şahidlik yaparlar onlarda bu şahadetle, şahitliklerine İkrar vermiş olurlar.
—-HAZIRLIKLAR——
1. Davet etme işlemi; Aile Yakınlar, Piri ve ikrara şahidlik yapacak canlar davet edilir.
2. Yedi Renkten hazırlanmış bir Kuşak/Kemer hazırlanır. Kaç Can kemerbest olmak isterse o kadar kemer/kuşak hazırlanır.
3. Lokma hazırlanır. Meyve, Kömbe gibi yiyeceklerin içinde mutlaka en az bir en çok Kemer-bağlıyanlar sayısı kadar, Kırmızı Elmanın olması gerekir.
4. Bir Sehpa ve üstü beyaz bir örtü ile örtülür.
5. Bir Ziyarette veya daha önce kendine uygun ve yakın gördüğü yani ikrar verdiği bir ağacın altında temiz biraz Toprak ( Teberek) getirir. Bir Delil/Mum. Bir bardak yada kase Su daha önce hazırlanmış sehpanın üzerine düzgünce konulur. Delil Önde ve Ortada olmalı.
Bunlar önceden hazırlanması gerekir.
Davetiyeyi Kabul eden Pir Talibin Evine varınca, kapıyı mutlaka Kemer bağlıyacak Can veya Canlar açar.
—-Pir Eşikten içeri girmeden önce Kapının açılan tarafındaki kanada Ya Hak, Ya Xızır, Ya Pir deyip Niyaz olur, Aşk ile kabul ola der.
— Kapıyı açan Talib. Aşkın Işığı Cemelinde Pirim der. Pir’e Niyaz olunur ( Pirin önce sağ Omuzuna, sonra Sol omuzuna Niyaz olunur) Bu niyaz Pirin Kabul edilişinin nişanesidir.
—– Hoş beşten sonra Çaylar, Kahveler içilirken Pir neden Kemer bağlanılmalı üzerine bir konuşma yapar.
Bu kemerin doğaya ve kainata bağlılığın ikrarı olduğunu ve gök kuşağının oluşumunu Havaya ve Toprağa verdiği güzel ahengi o renklerin Işığını Nurunu anlatır.
Bu Kemerbest olma İkrarı ile Can kendine, Yola, Kainata, Doğaya ve Pire İkrar verir. Bu ikrarla Yola girişin ilk adımı, ilk kapısı olduğunda her Can bu Kapıda önce Kendine-doğaya, Sonra Yola-Kainata, sonra Pire ve Erkana katılan canlara Yerin göğün şahitliğinde ikrar verir.
RIZALIK MEYDANI.
Pir Erkan başlamadan Önce bu Erkanı yürütmek için Önce Kemer Bağlıyacak Candan; Canların Önünde Rızalık ister.
Sevgili Can,; Bu İkrarla biz birbirimize ve Hak Yolunda bağlanmış oluyoruz. Aramızda hiç bir gizlilik olmamalı, Yolun EDEB ine uygun yaşamın başlangıcı olur. Sen Yola ve Pirine ikrar vereceksin bu bağlılık biat değil, Pirin Eksikliklerini Pire söyliyeceksin, Ceme İkrarlı Can olarak katılacaksın Pirini Cemde Dara kaldıracaksın, Pirin Toplumun karşısında eksikliklerini açıkca anlatacak ve tuplum eksiklikleri bilecek, anlıyacak gerekiyorsa Cem bile bağlatmıyacak kadar cesur olman gerekir. Bunlar aynı zamanda senin eksikliklerin içinde geçerlidir. Kendi isteğinle kendinden gördüğün eksiklikleri EDEBE-ERKANA uygun, Cem Meydanına gelip Dara duracak ve bekliyeceksin. Pir Sevgili Can bir Müşgülünmü var ? Diye sorarcak. ? Sende Evet Pirim müşgülüm var diyeceksin. Pir seni dinliyecek, eksikliklerinin Yola bir zararı varmı yokmu Canlarla birlikte ona bakacaklar. Ve senin sevineceğin barışı çağırıştıran bir düzgünlükle seni didar etmiş olacak ki bu bir Sorgudur. Bu sorguda toplumun karşısında Masum Pak olarak Cem Meydanında yeniden doğmuş olacaksın. Dar olurken, Pire Teslim ettiğin Canını Pir seni Didar ederek Canını geri vermiş olacak. Pir elinde yeniden doğmakda budur.
Tüm bunların olabileceği ihtimali var. Bunlara rağmen Rızalık veriyormusun. Diyecek Pir. Sende Aşk ola Pirime. diyeceksin her seferinde…. Rızalık veriyormusun? Rızalık veriyormusun.? Rızalık verirsen bu erkanı yürütebilirim.
Rızalığın Kabul ola Hak ve Hakikata ulaşa.
Sonra Pir,; Bizde kendi Özümüzde Razıyız. Hak ve Hakikatın Razılığı ile Canlar. Der ve Kemer Bağlıyacak Canla Niyaz olunur.
Sonra Erkana Katılan Canların Birbirinde razı olup olmadıkları ve küskün, dargın olanlar varmı sorusunu sorar. Küskünleri barıştırır ve Birbirlerinde razı olup olmadığını 3 sefer sorar. Canlar birbirinizde razimisinız? Canlar birbirinizde razimisinız? Canlar birbirinizde razimisinız? Canlarda biz birbirimizde razıyız. Kainatta Pirimizde Razı ola. Derler.
Pir Nışane ister. Rızalığınızı birbirinizle Nızay olup bir nişane vermiş olursunuz. Rızalığınız kabul ola hak ve hakikata ulaşa. Burda Niyazı anlatılır.
Niyaz olmak= Sevgi ve Saygı göstergesi olan Cemal Cemale gelirken omuzlara karşılıklı niyaz olmak yani öpmektir.
Niyaz.: Alevi – Bektaşi Hak Yolu Yaşamı ve Erkanlarında birden fazla noktalarda başka anlamları olduğunu, hemen hemen her Can bilmektedir.
Önce CEM-HANE ve CEM’le başlıyalım .: Her evde olduğu gibi, Cem evinede bir giriş kapısı var. Bu Kapı Eşiktir. Hak Kelamı söylenen her Hanenin Eşiğine Niyaz edilir ve öyle içeri girilir. Çıkarkende kapıya Niyaz edilir ve çıkılır.
Üstü kapalı Lokmayla Ceme gelinir, O Lokma üstü kapalı bir Niyaz dır. Burda Gönlümüzde geçen Lokmamız, Nıyaz dır. Lokmamıza/ Niyazımıza Pir, Ehil Can Gulbang verir bu Niyaz gulbangıdır. Niyaz Gulbangından sonra gulbangı veren Ehil Can Piri ile Nıyazlaşırız. Bir birimizin Omuzlarımıza giderek, omuzlardan öperiz. Bu Niyazdır. Bu Nıyaz Pirin Gulbangını kabul etmenin Mühürüdür.
Eğer Lokmamıza, Meydanda Pirler-Divanında Niyaz-Gulbangı aldıysak. Pirin omuzuna Niyaz etmeyiz, Baş parmağımızı öperek Nıyaz oluruz. Bu Fiile Kurmanci dilinde denildiği gibi kelle dıbırın, Kelle vermektır, yanı boynum kıldan incedir Pirim deriz. Mansur Darından Didar olurkende aynı Niyazı yaparız.
Secdeye gelirken de elimizin üstünü niyaz ederiz. Secde derken yere kapanıp alnımızın yere değmesi değil. Hak Yolunda Secde Elimiz yere toprağa değdiririz, Pirin Secde gulbangından sonra Elimizin sırtına niyaz oluruz. Erkanda boynum kıldan incedir demiş olur Mühürleriz.
Ziyaretlere gittiğimizde, götürdüğümüz lokmalarımız Niyazdır. Ziyaretlerin genelde sağındaki taşlara Niyaz taşları deriz, onların üzerine Niyazlarımızı indirir ve Ziyareti niyaz etikten sonra, Niyaz gulbangı verilir ve Niyazlar paylaşılır.
Ziyaretler, bir tepenin güneş vuran yerinde tolanmış taşlardır, bazen bir su kaynağı, bazen bir dilek ağacı, bazen bir Pirimizin yattığı toprakdır, yakınlarımızın mezarlarıdır. Onlara niyaza gideriz.
Komşumuzu ziyaret ederken niyazlaşırız.
Bu anlattıklarımız ve daha fazlasıdır NİYAZ.
EN ÖNEMLİSİ ise. NİYAZ.: Hak Yoluna, Pire, İkarara bağlılığın MÜHÜRÜDÜR. Yola ilk verdiğimiz ilk ikrarımızla, belimize bağlanan ve yedi renkli olan Kuşaktır. Yedi Rengi ile gök kuşağını belimize bağlarlar. Bu kuşakla Kainatı, doğayı belimize bağladık. Pirimizle Niyaz oluruz. Bu Niyaz Kainatın Mühürüdür.
Her İkrardan sonra Pirimizle bir akit imzalıyor ve söz veriyoruz. Bizde kağıt, kalem, mühür yoktur. Musahipler, Komşular, Akrabalar hep birlikte bazende tek tek Pirin gulbangına karşılıklı verdiğimiz Nıyazdır. Kürtçesi Kelle Bırin, Boynumuz kıldan incedir ve Hakka verdiğimiz Niyaz ebediyen silinmeyen Mühürüdür. Kağıt olsa silinir, sele kapılır kaybolur, yanar kül olur, yani yok olabilir.
Biz Niyazımızı Kainata vermiş oluyoruzki, bunun yok olma, bozulma, yanma şansı yoktur. Onun için deriz ya İkrarımız ebediyen bozulmayan orucumuzdur. Çünkü ikaraımızı biz Mühürleyip Yolun Pirine vermişiz.
Doğasıyla, Ziyaretiyle, İnsanıyla., börtü böceği ile her varlığı korur, Onlara Niyaz oluruz. Niyaz aynı zamnda Rızalığında Mühürüdür. Cemde Canlar bir birinizde razımısınız sorusuna nişane isteriz dediğimizde bu Rızalığın nişanesi ile yapılan Niyaz Mühürdür. Aşk ile Niyaz olmak gerek.
Ayrıca Nıyaz.: El Etek öpmek değildir. El etek öpmek Biat’tır. Oda yolumuza erekanımıza uygun değildir.

Pir Canlarda kendisi için Rızalık ister. Canlar bu erkanı yürütmemze ve sizin şahitlik yapnızı kabul etmemize Rızalık veriyormusunuz. Rızalık veriyormusunuz. Bu erkanı bağlamamıza Rızlığınız varmı. Biz pirimizden Razıyız. Kainatta Razı ola. Derler
Rızalık alnımış Erkan İçin gulbang verilir.
Canlar Ana Darına Mansur Darına dururlar. PİR GULBANG sunar.
Tene can, Yola Işık Olan Canlar aşkına.
Ya Xızır, Ya Pir.
Ya Hakk biz varlığa, varlığın birliğine inandık.
Kainatın sevgisini gönlümüzde topladık.
Hakkikat Yoluna itikat ve İkrarla bağlandık. Pir nefeslerini Hakk bildik, Hakkı kabul ettik.
Devri devranda hakk yolunda Semah döndük, döndükçe Deme vardık.
Badeler dola, Sohbetler var ola, Hakk Yolu yürüye.
Karanlıklara Murşidimiz ışık ola.
Pir elinde, dilinde, nefesinde gelenler Canlara şifa ola.
Dönüşler, devriyeler Hakk ve hakikata vara.
Evrenin Çerağı / Güneş, Cemi, Cümlemize delil ola.
Kemalete varanların nefesi, her haneye ulaşa.
Kin, kibir, gaybet, riya gönüllerimizden, Yolsuz, Pirsiz, Cahil etrafımızda uzak kala.
Sohbetler, yaşamlar sağlıkla, huzurla son bula.
Hakk edenler Hakka vara. İnsanı Kamil yardımıcınız. Xızır yoldaşınız ola. Geceleri Ay sizlere huzur, Gündüzleri Güneş hanenize mutluluk suna.
Kötüler kötülükler sizlerden uzak dura. Hayat sizleri sevgi ile kucaklıya.
Kemer bağlıyan canların İkrarları Daim ve kaim ola.
Ya Xızır sen varsın, Gerçeksin.
Gerçeğin Demi Devranına HÜ.
Aşk ile
Ve böylece Erkan ın yapılması için Kemer bağlıyacak Canla Delil Uyandırılır.
Delile Gulbang verilir.
Delilimizi Hak aşkına, Xızır Aşkına, Pir Aşkına Uyandırıyorum.
Delilimizi Yola, Pire, kainata İkrar veren canı kemerbest olması Aşkına Uyandırıyorum.
Delilimiz burdaki canların gönlündeki sevgi Aşkına Uyandırıyorum.
Delilimiz uyandı Meydanımız, Gönüllerimiz aydınlandı.
Ya Hak Ya Xızır Gerçeğe HÜ Aşk ile

Böylece Meydanımızı Açtık Sohbetimize başlamış olduk.
Gulbangdan sonra.
Hizmeti yapan Can Darda,; Göğsündeki elin baş parmağına Niyaz olur bu aynı zamanda divana aşkı niyaz, Maydanın Mühür niyazıdır.
Beyaz örtü üzerine konulan Kemer Kemri Bağlıyacak Can Pire getirir ve Dar olur.
Pir.: Sevgili Can
”Öl ikrar verme, Öl ikrardan dönme”. Der pirlerimiz. Bu ikrar ağırdır taşıyamazsın. Taşımaya başladığındanda dönemezsin.
Dönersen düşkün olursun. Yani Alevi Canlar sana bir daha Can demiyecekler. Onun için derizki.
GİDER BİLESİN dediğimde. Aşk ola dersin.
Gelme bu erkana uyamazsın.
Ağır gelir bu yolu bulamazsın.
Yoluda erkanıda anlayamazsın
Gelme gelme gelirsen malın.
Gidersende canın gider bilesin. Aşk ola

Ocağında ömür boyu yanarsın.
Yangını gönül içinde anlarsın.
Bu yolda yeniden canlanırsın.
Edebe uygun yaşarsan malın.
Yaşamazsan canın gider bilesin.Aşk ola

Pirin kelamları balın tadında.
Verilen hizmet bilimin adında.
Bağlama gelir marifet katında.
Yolda marifete uyarsan malın.
Uyamazsan canın gider bilesin.Aşk ola

Toprağa ateşe suya bak havaya.
Binbir nefes sorarsın dört anaya.
Gönülden bağlanırsın bir kayaya.
O bir simgedir bağlanırsan malın.
Bağlanmazsan canın gider bilesin. Aşk ola

Dört can beyaz kefene sarılırsın.
Birde yedi renkli Kemer bağlarsın
İkrarda can verip bir can alırsın.
Eli Masor der bu işi zor anlarsın.
Meydanda İkrarı anlarsan malın.
İkrardan dönersen canın gider bilesin. Aşk ola

Tekrar soruyorum Sevgili Can Bu yol demirden Leblebi yutulmaz, Ateşten gömlek giyilmez. Bunlara Razımısın. Sende Aşk ola Pirime de. Razımısın. Aşk ola Pirime. Kainata yani yere göğe ikrar vereceksin. Bu yol zordur uyarsan Malın uymazsan Canın gider. Bunlara razımısın. Aşk ola Pirime.

Pir Erkana Katılan canlara.: Canlar bu Canımız Yolun EDEBine, Erkanına Uygun yaşayacağına ikrar verecek
ve niyaz edip mühürliyecek sizlerde göreceksiniz ve buna şahidlik yapcaksanız kalın, yapmıyacak sanız kalmayın. Kalkın evinize gidin. Aklınıza Pir bizi kovuyor gelmesin. ”Yol Kalmasın Gönül kalsın” işte bunu için söylenmiştir. Sizlerde kabul ederseniz Kemer Bağlanır. Bu yol Rızalık yoludur. Rızasız Lokma yenilmez, Rızasız Kapı açılmaz. Razımısınız Canlar. Aşk ola Pire. Razımısınzı Canlar. Aşk ola Pire. Canlar Yola, Pire, Yere, Göğe söz veriliyor bu söz İkrardır. Bu İkrar Yerin Göğün direğidir. Alevilik Dilinde bu İkrar direğine,; Hustuna Heyştan deriz Oda Yeri-Göğü bir birine bağlıyan İkrar direğidir. Bu zorluklar için şahid olmaya Rızalık veriyormusunuz. Aşk ola Pire
( 4 Ana sırın Yol Çubuğu olarak ortalarını bir orta noktada birleştirip aynı açı genişliğinde uzatırsak 8 köşesi olur. O sekiz köşe direğin şemsiyesi gibi yerden göğe doğru yükselir ve ikrarın direği olur.)
Bu İkrar verildimi ebdiyen bozulmyan bir Oruç, bir İkrar olur. Verdiğiniz Rızalık, bu İkrara Şahidlik yapacaksınız anladınız değilmi. Aşk ola Anlıyana. Aşk ola Gönülden Rızalık verene. Rızalığınız kabul ola Hak ve hakikata ulaşa. Hanelerinize huzur dola. Xızır yoldaşınız ola gerçeğe HÜ.
Sevgili Canımız Hala ANA / MANSUR Darında beklemektedir.
KEMER PİRE SUNULUR.
Pir Gerçeğin Aşkı ile.
Kainatın kemeri ola.
Rengi gökkuşağı rengi ola.
Doğayı temsilen ola.
Bu kemerle yolun eşiğinde içeri giren canlara Aşk ola.
Aşkın ışığı yüreklerinde kala.
Ya Hak, Ya Xızır Ya Pir. Kemeri Soldan sağa bağlar gibi 3 sefer aynen sunulur ve üçüncü seferde. Destur Canlar.
Bu İkrar Kemerini Hak Aşkına, Xızır Aşkına, Pir Aşkına Kainata verilen İkrar Aşkına Bağlıyorum.
Kemeri bağladık. İkrarımızı Yola, Pire verdik. Kainatın sevgisi ile Mühürledik. Hak ola Hakikata vara Gerçeğe HÜ.KEMER BAĞLANDIKTAN SONRAKİ GULBANGI
Tende Canı, Yolda Işığı bulan ve Gönlü Pakların Aşkı ile.
Ya Hakk, Biz Bilimle ispatlanan varlığa, varlığın birliğine inandık.
Evrendeki enerjiyi, sevgiyle gönlümüzde topladık.
Cümlenin gittiği yola, itikat ve ikrarla bağlandık.
Pirin nefeslerini Hakk bildik. Hakkı kabul ettik.
Gönülleri, Gönlümüze Mihman eyledik
Havada nefesin, Güneşte ışığın, Çeşmede suyun, Toprakta Sırın aşkıyla. Çar Ana Sırda Hakka vardık. Pir nefesi ile Can olduk. Cananı bulduk. Edeb-Erkan ile Yola talib olduk. Çile doldurduk Erkana geldik. Ocağın Kazanında kaynadık piştik. Hakk yolunda Edebi-Erkanı, bilmi, irfanı şeçtik.
Sohbeti Gıda, Nefesi Meze, Bağlamayı Dem Eyledik.
Bugün bu hanede verilen Rızalıklar sonsuza kadar kaim ola. Sevgili Canımızın Yola, Kendine, Pire verdiği ikrar sevgisi daim ola.
Bize verilen Rızalık, EDEB-ERKANIN, İkrarın Rızalığı ola. Verilen sözler yerini bula, Hakka, Hakkikata ulaşa.
Sevgili Canımızın bu andan itiberan yaşamı İkrarlı Alevi olarak sevgiyle, huzurla, mutluk deminde ola.
Bu Kemerbest olma İkrarı Yolumuza, Ocağımıza, Post Anamızın dergahına vara. Yerin göğün şahadeti ile,
Delilimizin şahadetiyle, Canların/ Cem Erenlerin Şahadetiyle, Toprağın, Suyun, Ateşin, Havanın şahadeti ile Kabul ola.
Dil bizden Nefes BaMASor-Anadan ola.
Aşk ile ola Darın didar ola. Biz kabul ettik Hak ve Hakkikata ulaşa, kabul ola.
Ya Xızır sen gerçeksin Gerçeğe HÜ
—-Sevgili Canlar Bu Meydanda Sevgili canımız Kemer bağlayıp Kemer best olarak Yola Pire İkrar verdi Sizlerde burdaydınız , gördünüz şahitlik edermisiniz. Aşk ile demeniz yeterlidir. Şahitlikl edermisiniz. Aşk ile. Sizler Bu İkrarın Şahidi Oldunuz İkrara Şahidlik edermisiniz. Aşk ile. Aşk ile şahidliğiniz Kabul ola Hak ve Hakikata Ulaşa Ocağımızda Nur ola. Gönülleriniz ferah ola. Xızır yoldaşınız , yardımcınız ola. İşleriniz Rızalıkla boluklu ve berketli ola. Gerçeğe HÜ.

Sevgili Canla Pir Niyaz olup İkrarı Sonsuza dek mühürlerler. Burda El, Dil, Bel yani EDEB mühürlenmiş olur. Rızasız hiç bir iş ve eylem yapılamz. Haklının hakı verilir, Haklının hakkı savunulur. Haksıza karşı durulur.
Tüm Canlar bir birine niyaz olurlar.
Kemerbest olan Can tebrik edilir.LOKMA GETİRİLİR. Lokmayı getiren DARA durur
LOKMA GULBANGI.
Gerçeğin Lokması Aşkı ile
Lokmalarınız kabul ola, muratlar hasıl ola, yüzleriniz ak, gönülleriniz pak ola. Lokmalarınız rızalıkla, emekle kazanılmış ola. Nimeti Hakk, bereketi toprak, rızalık ver canlarımıza ey lokmayi mutlak. Yiyenlere şifa, yedirenlere delil ola, bir lokmanız bin ola. Emekler boşa gitmeye, bed emelerden sizleri koruya. Kazanıp getirenlerin, Pişirip yetirenlerin elleri ayakları dert görmeye, dertlere derman, hastalar şifa ola.
Ya Hakk, ya Xızır,; Lokma sahiplri lokmalarında şefat ve şifa bula.
Dört Kaynaktan kırk gözeye ulaşa. Hakk yoluna yol ola.
Erenlerle aynı sofraya otura. Lokmalarında bereket bula.
Sevgi ile yaşamlarını sürdüre. Evlatları hayırlı evlatlar ola.
Hakk hizmetei sunan eller dert görmeye. Hakk Yolu çerağın aydınlattığı sırlara ulaşa. Lokmalar nur ola. Dil bizden nefes Ceddim BaMaSor Ana’dan ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin Sofrasına Hak Lokmasına HÜ
SOFRA GULBANGI
HÜ Canlar. Gerçeğin Aşkı ile.
Biz varlığa, varlığın birliğine inandık. Yolun sevgisini gönlümüzde topladık. Hakk yolunu ikrarla bağlandık.
Pir nefesini hakk bildik, hakk olanı kabul ettik. Aşk ola
Cümlenin tümü Hakk. Bereket veren Toprak. Bize Rızalık ver ey Lokmayı Mutlak. Lokmalar Rızalık kapısında, sofraya gele.
Ana Ocağında, Pir dergahında kabul göre. Yüzler güle, Haneler şen ola.
Gönüller huzurlu, bedenler sağlıklı ola.
Sofra Hakk sofrası, Lokmalar Pir Lokması ola.
Lokmalar kabul ola. Niyetler yerine ulaşa. Hanelere döne, bolluk ola.
Bir lokmanız binbir cana ulaşa. kabul ola. Bin eksiğin yerini doldura. Kazanıp getirenlerin, Pişirip yetirenlerin elleri, ayakları, bedenleri dert görmiye. Dertlere deva, hastalara şifa ola. Aşk ola
Tene Can, Yola Işık olan Xızırın Aşkıyla. Çağırdık üçlerin birliğine, sığındık beşlerin sırrına, yedilerin rengine, Pir ocağının alevine. Dilden dilekler, Gönülden muratlar kabul ola. Kemer İkrarımız Kabul ola. Aşk ola
Tene Can Yola Işık olan Pirin Aşkı ile.
Abu ecdadımızın kutsadığı ziyaretler aşkına.
Ya Munzur, Ya Kureyş, Ya Bamasor sizlere sığınıyoruz. Canların Rızalıkla sundukları Lokmalar, okuduğumuz Gulbanglar .Kemer bağlayıp Kemerbest olan canın İkrarı kabul ola. Bu ikrara nefes sunduk. kabul ola. Aşk ile ola
Hakkın aşkı ile. Canlar İkrarınız daim ola, sevdiklerinizin gönlü, gönlünüzle ola. Onları incitmeyin, onlarda sizi incitmesin. Sevginiz, birliğiniz, dirliğiniz daim ola. Aşk ile ola

Bu Lokmaları ve Gulbangları burda bulunan canlarında sevgileri ile sunduk kabul ola.
Elleriniz dert, gönlleriniz keder görmiye.
An itibarı ile kapıları açtık,.
Evine gideceklere uğurlar ola. Evlerine sağlıkla, huzurla ulaşa.
Ya Pir, Ya Kainatın Işığı
Dil bizden, Nefes Pir-Ana’dan ola.
Ya Xızır gerçeksin. Gerçeğe HÜ

DELİL SIRLANIR.
Delilimiz sır ola. Gönüllere nur ola.
O nur hanelere vara. Cümle canlara yar ola.
Pirimizn nefesi bizimle ola.
Dil bizden nefes BaMaSor Anadan ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin Gerçeğe HÜ
Delilimizi sırladık Sırrını Pire Bıraktık. Delilim sır ettik bir daha uyandırana kadar Kainata teslim ettik. Gerçeğe HÜ.

Gidenlere Uğurlar ola Gulbangı ile Erkanımızı noktalıyalım.
Hakk Aşkı ile
Hak, Hakikat, İnsan Kamil yardımcımız ola.
Demler sürüp gide. Cemler daima var ola. Gönüller sevinçle dola. Fakir fukara doya mutlu ola. Canlarımız doğru yolda yürüye. Gerçeğe ulaşa. Birliğiniz, dirliğiniz, kardeşliğiniz daim ve kaim ola.
Xızır Aşkı ile
Dertler derman, gönüller itikat, hastalar şifa bula. Gökten rahmetler yağa. Topraktan bolluk, bereket Fışkıra. Canlarımızın Dertsiz, kedersiz yaşamları ola. Yolumuz Anaların İnsanlık yolu ola. Sohbetimiz, Niyazlarımız, dileklerimiz kabul ola. Hakk ve Hakkikata ulaşa. Pir-Ana Aşkı ile
Erkanımız gönüllere gıda ola. Xızırın nuru yüreğinize dola. Esiklerimiz tama yazıla.
Canlarımıza Uğurlar ola. Hanelerine sağlıkla ulaşa.
Geceleri Ay, Gündüzleri güneş size huzur vere.
Kalanların sohbetleri demli ola. Dil bizden, nefes Bamasor-ANA dan ola.
Ya Xızır sen gerçeksin. Gerçeğe HÜ

15 Ocak 2023 Berlin Eli MaSor Ali Koçak