ALEVİ YOLU ERKANI VE ÖRGÜTLENME ÜZERİNE

ALEVİ YOLU ERKANI VE ÖRGÜTLENME ÜZERİNE .

1993 Sivas Madımak katliamından sonra, daha öncesi Pirsultan kültür dernekleri ve benzeri örgütlenmelerin var olduğunu hemen hemen her Canımız bilmekte,. Aleviler Sıvastan sonra daha hızlı yurt içinde yurt dışında değişik adlar altında, bazılarıda devlet politikası olmak üzere örgütlenmelere başlanmış ve bu güne kadar gelmişlerdir. Hani bunların içinde doğru hedef koyanlar yokmuyudu vardı tabiiki fakat genelde Aleviliğin temel kurallarını bilmeyen sadece karıyer için Alevi kurumlarını kullanarak maddi ve manevi rantlar elde etmek için çalışan Kurum başkanları, Alevi liğin değerlerine Yoluna Erkanına zarar vermişlerdir. EDEB olmadan RIZALIK olmadan Alevilik olmaz’ın farkında olmadan çalışanlar ve çalışma sistemleri salt burjiva demakrasilerine benzer çalışmaları kendilerini Alevilikte uzaklaştırmış olduğunu yeni yeni fark etmeleri umut verici olarak kabul etmekteyiz. Bu arada çıkan örgütlenme eksiklikleri, Alevi liği bilmeyen, anlayamayan başka başka insanlar Aleviliğin EDEB-ERKAN ve RIZALIK gibi kurumlarını göz önünde tutmadan yeni yeni kendilerine göre modern bir Alevilik yaratma peşinde koşanlar büyük bir yanlışın peşinde koştuklarını hatırlatırız.
Alevi toplumunun Aydın Akademisiyen, YOLU, ERKANI-EDEBİ, RIZALIK’ı iyi kavramış bilince çıkarmış bilge insanların Hakk ve Hakkikat yolunda akademik çalışmalar yapmadan ve bu çalışmaları geniş Alevi Canlar ve diğer inançlardan aydınlar tarafından tartışılmadan örgütlenmeleri doğru olmayacağı kanısındayız.
Şu anda keşme keş içinde ve bölük, pörçük olan Alevi’ler örgütlüklerini birleştirmek zorundalar. Zira yıllardır asimile ve imha politikalarını sürdüren eğemenler, devlet aygıtının da dozunu artırarak hatta fiziki imhaya varan politikalrı ile Alevilerle birlikte Alevilik yok edilmeyle yüz yüze getirilmiştir.
Aleviliğin yok olması içimizdeki hızır paşaların eliyle hükümet tarafından yürütülmektedir.
Cami-Cem-Evi projeleri, Canlarımız kandırılarak Haca götürülmeleri, İranın Gerici Molla Rejimi tarafında desteklenen bazı ”Alevi Kurumları” daha doğrusu kendisine Alevi diyen yola hizmet yerine yolu bozanlar eliyle Alevilik yok edilmeye çalışılıyor. Bu gibi Hakk Yolunda çıkmışların isimlerini vermeye gerek duymuyoruz. İstisnalar hariç nerdeyse tüm Alevi kurum ve kuruluşların inanç kurumlarındaki ”dede”ler bu yanlışlığa hizmet etmekteler. Bu durdurulmalı, eğer durdurulmazsa bir iki kuşak sonra Alevilik= İslam= Şia olmuş olur. Caferiler ise bundan daha çok nemalananlar durumudalar.
Bunların hepsinin önüne geçmek mümkündür. Yıllarını Alevilğin örgütlenmesine veren ve giderek aydınlanan Önderler-Başkanlarda bunun farkına varmış ve yeni arayışlar içine girmişlerdir. Bu yeni arayışlar olacak tabiiki, fakat hiç kimse kendi egosunu önde tutarak hareket etmemeliki doğru bir sonuca varabilelim.
Her olayda ve eksiklikte Yol bize ne diyor diye Yola sorarız ve Yol ne diyorsa ona göre davranırız.
Şimd, Yol bize bu konuda ne diyor diye sormak zorundayız.
Hiçbir şahıs, kurum ve kuruluş yoldandaha üstün olamaz. Bilge Pirlerimiz ( Pire Cinsiyet belirleyemez= Candır) ”Yol Cümleden Uludur” derken Yol her bilgeden daha çok bilgedir demek de istenmiştir. Evrenin, doğanın nasılki belli kuralları, kanunları var ise Yolunda kendine Has kural ve kaideleri vardır. Bu Kural ve Kaideler hiç bir zaman değişmemiştir, Yalnız var olduğu zemin ve zamana kendisini bilge pirlerimizin göstermeleri ile uygun hale getirilmiştir.
Yol bize bu kargaşalığı, bu bulanıklığı nasıl saf ve duru hale getiririz diye sorduğumuzda. Yolun Cevabı belli.
1. RIZALIK
2. EDEB
3. ERKAN
4. İKRAR
RIZALIK.: Birlikte yaşamanın ve barışın temini için gereklidir. Birlikte barış içinde yaşayan insanlaraın dini, dili, rengi, ırkı sorulmadan barış içinde yaşamasıdır. Bunu örgütlülüğümüzde eksiksiz Rızalıkla yerine getirmeliyizki örgütlülüğümüz sağlam ve Hakk Yoluna uygun olabilsin.
EDEB.: Ellimizle üretttiğimiz yani Hakk ettiğimiz alınterimizle kazandığımız tüketim mallarının bizim ihtiyacımızdan fazlasını.İhtiyacı olanlarla paylaşmaktır. Ayrıca kendimize ait olmayan hiç bir eşyayı, yiyeceği kime aiit ise ondan rızalık almadan dokunmamızın gereğini yol bize anlatıyor. Ğreticici bir toplum yaratmak için örgütlü olamalıyız. Örgütlülüğümüzde üretken olmayı ön planda tutmalıyız. Dlimizle.: Barış içinde birlikte yaşamanın birliğini sağlayan en önemli ögesi dildir. Bizler dilimizle insanları incitmez güzel kelamlar anlatırsak barışın devamlılığını sağlamış oluruz. Barışın bozulmasını meydana getirebilecek unsur dilde dökülen bed kelimelerdir. Yalanlarla, iftiralarla toplumun huzuru bozulur ve şimdi olduğu gibi kargaşalıklar çıkarılır. Dilimizi barış ve insanlığın birlikta yaşamsı için ve toplumda yaşamak için ihtiyacı olan eşya, yiyecek vs yi diger İnsanlara bildirmekde dille olurki bu anlamda dilini güzel kullanamayan Canlar Hakk yolunun bozulmasına hizmet eder. Hakk ve Hakkikat için dilimize güzel kullanmalıyız. Örgütlenirken dilimizle gül alıp satarak Örgütlülüğümüzü pekiştirmeliyiz.
Belimiz.: Toplumda İnsanların üremesi, nufusun çoğalması ve yaşamın gelecek kuşaklarla devam edebilmesi için Hakk Yolunda yürüyen Canlar ikrar/ nikah verdiği Eşitine sahip çıkıp iki canın ürettiği çocuklarına sahib çıkarak onların iyi birer insan olmalaırı için yetiştirmeleri gerekir. Belimize sahib çıkalımla. Canlarımızın yabancı ile içtima yapmama anlamını taşımış olsada ki bu da doğrudur yani yapılmaması gerekir, fakat belimizle dünyaya gelen çocuklarımızı yetiştrmek demek onlara sahib çıkmak la olur. Gençlerimizi Çocuklarımızı Hakk Yolu Erkanına uygun ve toplumun koşullarına entgıre yetiştirmeliyizki Örgütlülüğümüze faydalı olabilsinler ve gelecekte örgütlülüğümüzü gelştirerek yönetebilsinler.
ERKAN.: erkan bir örgütlenme modelidir, Cemlerde açılan Hakk Meydanında Canlarımız özlerini Dara çekerler ve yaptıkları eksiklikleri kendileri Posta Oturan Ehil Cana ve Cem Erenlerine anlatır ve darda durarak aklanır ve burda yine toplumda bireylerin barışık yaşamalarını sağlamış olur. Erkanda Hizmetler var bu Hizmetlerin hepisi birer örgütlülüktür. Peyik habercimiz. Örgütlülüğün içinde canlar örgütlülüğün içindeki eksiklikleri anında duyurarak Canların eksiklikler reaksiyon gösterirlerse eksiklikler anında bertaraf edilir ve örgütlülüğün içnde barış sağlanır ve Rızalık alınır.
Delil Uyandırma.: Canlarımıza Ehil canlar tarafından eğitimler verilerek canlarımız hem gidişat hemde Evrenin, Dünyanın, eksiklikleri ve fazlalıkları Canlar arasında bilimsel muhabetler yapılarak çözümler üretilerek dünya kamu oyuna sunulur ve dünya barışına katkıda bulunulur. GENÇLERİMİZE YOLUN EDEBİ ERKANI, RIZALIĞI ÖĞRETİLİR VE GENÇLERİN BUNLARI BİLİNCE ÇIKARILMASI SAĞLANIR. Urayı neden büyük yazdık Çünkü gençlik örgütlenirse gelecek olur.
Delil aynı zamanda Akademisiyenlerin bilimsel çalışmalrınına maddi ve manevi yardımı için uyandırılır. Ve diger her Hizmetin örgütlülük içinde değerlendirilip yaşam çerçevesinde Rızalık la uygulanmalı.
Süpürge, Temizlik, İbrikdar vb leri mutlaka örgütlülüğün yapılanmasında değerlendirilmeli ve uygulanmalı.
Lokma.: Yukarda da değinmiştik Hakkımızla kazandığımız eşya, yiyecek vs lerin ihtiyacımızdan fazlasını ihtiyacı olan insanlarla paylaşmak çok önmeli olduğunu vurgulamak isteriz. Lokmalarımız Zengini fakiri belli olmasın diye üstü örtülü sunulmasının önemide toplum içindeki eşitlilin ve birliğin dirliğin bozulmaması için önem arz etmektedir. Lokmalar ayrıca toplumun paylaşımcı olmasını sağlamak için gösterişsiz yapılmasınının gerekli olduğunu bilmeliyiz. Örgütlülüğümüzde biligiyi, belgeyi eşitliği sağlayabilmek için Lokma misalini göz önünde tutmalıyız. Lokmaları kazanabilmek için Üreten toplumu örgütlemeliyiz.
İKRAR.: Örgütlenmenin en önemli ögesi ikrardır. Örgütlülüğümüz için öz veri ile çalışacağımıza, örgütlenmek için canlarımıza ulaşabilmek için çalışacağıma. Eksiklik yapmadan çalışacağıma. Gördüğüm eksiklikleri Hakk meydanında Ehil Canlara olduğu gibi anlatacağıma. EDEBE-ERKANA uaycağıma söz veriyorum demeliyiz. Örgütlülüğümüzün sağlıklı gelecek kuşaklara ulaşabilmesi için bilge insanlar Akademisiyenlerin ve uzman kaişilerin, Canların yaza bileceği bir yeni bileştirici ötekileştırmeyi önleyen ve yoluda ayrışmayı önleyici bir kaide ve kurallar yasayı (”TÜZÜK”) hazırlanmalı ve geniş kitleler tarafında tartışılmalı ki itrazların ve eksikliklerin önüne geçilebilinsin.

ALEVİ- BEKTAŞİ Yolu 1200 lerden 4 Kapi 40 Makam Öğretisinden bu yana, Musahiblik, Kivrelik gibi yolun sigortalarından hiç bir yenilik, değişim ve güncellemeyi görmemiştir, bunlarında günümüzün koşullarına göre etraflıca tartışılıp doğru kararlar verilerek uyarlanmalı ve güncellenmeli. Bazı İKRAR KURUM larımız işlemez durumdalar bunların iyi hesaplanarak bilimsel bir sonuca varılarak güncellenmeli.

Bir çok kurum ve kuruluş ve canlar yol için çaba harcamaktalar fakat bunlar da çok cılız kalmaktalar. Doğrumu yanlışmı dan çok küçük gurupların daima eksiklikleri olacağını onlarda bunun farkındalar. Hepsi bir Platform yada bir Meclis etrafında buluşup birlikte geleceğin proğramını yapmalılar. Herkes benim dediğim doğrudur iddasında bulunmadan belli bir harmoniye ulaşmamız gerekliliği önemlidir.
Tarihin bize yüklediği bu misyonu yerine getirmek zorunluluğumuz var. Tarihe karşı olan sorumluluğunuzu yerine getirelim.
Örgütlenmedeki bir bölüm olan genel kurullar mutlaka Cem Erkanı gibi yapılmalı, 2. Divan kurulu ile yapılmalı 1. Divan Kurulu Yol Ehli Murşidlerin bilge Pirlerden ve Dedelerden olmalı ( Burda Pirin Cinsiyeti yok) Yönetici olarak seçilmek istiyen Canlar dara kalkmalı. Darda seçilince yönetimde yapacağı hizmetleri terceman gibi anlatmalı ve Ser Cemde Ya da Reyber.: Ceme Katılan yani Genel kuruldaki Canlara sorarak Canlardan Hizmet etmelerinde bir sakıncanın olup olmadığını sorarmalı. Canlarda bir sakınca yoktur deyince Rızalık alınmalı. Nefes Pirdedir .: Sercem Hizmet Gulbangı vermeli ve böylece bir Rızalıkla yönetime aday olabilmeyi hakk etmiş olunur. 2. Divanda; Resmi olarak seçilen Divan olmalı ve bu divan Resmiyette seçim yapmaya başlar ve sonuçlar ilan edilir geri kalan resmi formaliteler yerine getirirlir.
Genelkurulda İnanç hizmeti sunmak istiyen Pirler ( Pirin Cinsiyeti olmaz ) Dedeler de Dara kalakmalı ve aynı şekilde toplumdan Rızalık alarak ser cemden Gulbang ve Destur alarak belirlenen zaman içinde bu örgütlenmeye İnanç Hizmetleri sunar. Yani Pirleri, Dedeleri eskiden olduğu gibi ben falanca ocaktayım deyip kendisine bir avantaj sağlamak olmadan Toplum- Örgütlülüğünün üyeleri tarafında Bilge Ehil Pirlerin-Dedelerin Rzalıkla seçilmeleri gerekir. Ve bu şekil bir örgütlenmede Alevi-Bektaşi Pir ve Dedeleri Canlara Hakk Hizmetini Rızalık alarak sunarlar. Bu Rızalık ve İkrar verip alan Yol ehli Canlar ERKANLARI-İKRARLARI güncellenerek EDEB’e uygun bir şekilde canlara sunulmalılar. Olmalı…
Biz herzaman katkı sunmaya hazırız. Yeterki gençlerimiz örgütlenmek için bir araya gelebilsinler. Bu örgütlülüğü gençlerimizin yapması tercihimiz olacaktır. Örgütlülükte tecrübesi olan eski ve şuan yönetimde olan yöneticilerin tecrübelerinden faydalanmak için birlikte çalıştaylar yapılmalı. Bilgiler bilince çıkarılıp geniş kesimlerle, akademisiyelnlerle ve bilgelerle tartışılmalı ki eksiklikler az olsun.
Umudumuz canlıdır bu örgütlülük mutlaka olacaktır.
Aşk ile 27 Aralık 2019 Berlin Ali Koçak

3 Comments

  1. ALEVİ- BEKTAŞİ Yolu 1200 lerden 4 Kapi 40 Makam Öğretisinden bu yana, Musahiblik, Kivrelik gibi yolun sigortalarından hiç bir yenilik, değişim ve güncellemeyi görmemiştir, bunlarında günümüzün koşullarına göre etraflıca tartışılıp doğru kararlar verilerek uyarlanmalı ve güncellenmeli. Bazı İKRAR KURUM larımız işlemez durumdalar bunların iyi hesaplanarak bilimsel bir sonuca varılarak güncellenmeli. Bu paragraftaki eksiklikten dolayı özür dilerim

  2. Pirim var olun..Sadece sorunun ne olduğunu değil,çözümün de ne olduğunu söyleyecek kapasitede olduğunuzdan dolayı size ekmek ,su,hava kadar ihtiyacımız var…
    Dilinizde kelaminiz eksik olmasın…
    Aşk ile..

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.