ALEVİLİK

KURAN VE ALEVİLER!

“Kuran benim kitabımdır, ona inanıyorum. Kurana göre yaşamak istiyorum,” diyen bir Müslümana sözümüz olamaz. Araplar Kuran’a ve içindeki ayetlere inanıp birebir uygulayarak yaşamaktadır. Müslümanlık, Kuran’a inanmaktır. Kuran’da var olan ayetlere harfiyen uymaktır. Adam “ben Müslümanım […]