ALEVİLİK

KERBELA OLAYI VE ALEVİLER!

  Aleviler Kerbala olayının iç yüzünü ne kadar biliyor? Hasan ile Hüseyin Muaviye’ye neden biat ettiler? Hüseyin Yezid’e neden biat etmedi? Yezid Hüseyin’i neden katletti? Kerbela olayının Alevilikle alakası var mıdır? Bu sorulara cevap verilmedikçe […]