ALEVİLİK

KAFA TOKUŞTURMAK!

  Anadolu insanı asırlardır Türk’üyle, Kürt’üyle, Çerkez’iyle, Laz’ıyla, Alevi’siyle, Sünni’siyle, selamlaşırken, sarılır kucaklaşır ve öpüşürdü. Halklar arasında kucaklaşma, sarılma, öpüşme, tokalaşma asırlardır süre gelen güzel bir gelenektir. Selamlaşmada kucaklaşırken, öpüşürken, dil din, ırk ayırımı yapılmazdı. […]