alevilik sevgi bizim dinimizdir. DAB

alevilik sevgi bizim dinimizdir. DAB