MUSAHİB ERKANIN NE AMAÇLA,, NE İÇİN YAPILIR

CANLAR İKRAR VERİN ALEVİ OLARAK
HAYATINIZI EDEB ERKANA GÖRE YAŞAYIN.
MUSAHİB ERKANIN NE AMAÇLA YAPILIR ?
Hakk-Yolu/ Req HEQ Alevilk ve Bektaşilik gibi İnançlar.:
Hak Yolunu Sevgiyle yoğurmuş, gönülde bağlanmış paylaşımcı, eşitlikçi, özel mülkiyetin olmadığı. Sınıfsız ve Sınırsız olan bir yaşam şeklidir. Bu yaşam Ortaklar Topluluğu yani Rıza Şehridir.
Yaşamın içinde hiç kimse diğerinden ne üstün nede küçüktür. Kadını, Erkeği, Büyüğü, Küçüğü her kes Candır ve eşittir.
Askeri Ordusu, Hükümeti Devleti olmayan bir Rızalıkla, kardeş gibi barış içinde yaşam halidir.

Musahib.: Mu= Ana, Sahib= korumak kollamak, zarar gelmemesi içn dikatlı olmak kontrol altında tutmaktır.
İkrar= Dille söylenip verilen söze gönülden bağlı olmak ve tastiklemek tir. Alev-i Yol Erkanında Eşine- Eşitine, Pire teslim olup Yola, Anaya, Pire verilen ikrar/söz.: Hakk-Yolu gereği bir Oruçtur bu Oruç ebediyen bozulmayan bir Oruç olduğu için İkrardır.
İkrar’da,; Rızalık, Hakk Yol’u Erkanı’nın esaslarındandır. ‘’El ele, el Hakka’’ düsturuyla Talip, Rehber, Pir, Ana, Mürşit ikrarlarıyla var olmuş eşitlikçi, komunal bir yapı içinde birlikte yaşamaya verilen söze İkrar deriz. Yaşamda ve Erkanlarda, Hakk Meydanında Rızalık’ esas alınırki İkrar verilebilinsin. Bunu için deriz ya ‘’Gönül kalsın, Yol kalmasın.’’ ilkesinde ikrara zarar verilmemesi için Yol Cümleden Uludur demişiz. Ve bu yol her canın gittiği Hakk-Yol’udur. Alev’i lerinde Talib olduğu acabasız, fakatsız kabul ettiği bu yola ikrar verir.
Cümle= Kainatta var olan varlıkların tümüne denir.
Oda eşittir Hakk.
NEDEN MUSAHİB İKRARI / SÖZÜ ?
Musahiblik, Alevi toplumunun Çimentosu,ve Kirecidir. Toplumun birbirinden ayrılmadan birlikte barış içinde yaşamanın yapıştırıcısı ve bir arada tutanıdır. Desek abartmış olmayız.
Musahib olan Dört Can ve O canların aileleri birbirine ikrar verirler. Yaşam içindeki keder, Tasa, Sevinç, zenginlik, fakirlik için hep yanyana beraber olacaklarına söz verirler. Birlikte aç kalmaya birlikte refah içinde yaşamaya, birlikte ağlamaya, birlikte gülmeye söz verilir. Bu demek oluyorki Dört Aile en az 12 Can ve artı demek. Bunlar Birlikte üretip birlikte tüketeceklerine söz verdiler.
Bu toplumda kapılarda kilit olmaz, kapılar birbirine daima açıktır. ”Yarın yanağından gayrısı ortak” işte budur.
( Toplumsal bakarsak Musahib Canların Anneleri Babaları onları Musahibleri ve aileleri herkes birbirine ikrarlı olmuştur)
Musahiblik bu anlamda doğayla içi içe yaşayan doğal inaçlı toluluklarda büyük önem arz etmektedir. Buda Rıza topluluğudur.
KRAR VEREN ALEVİDİR.
Her Alevi Can, Ana, Pir, Reyber hepsi İKRAR-KAPISINDAN içeri girmeliki, Alevi olabilsin ve yola hizmet sunabilen ve Talib olabilsin. Pir, Reyber, Ana, Murşid olabilsin. Bu kapıdan geçmeyen, İkrar vermeyen Alevi olamaz.
KİMLER BİRBİRİYLE MUSAHİB OLABİLİR?
17 yaşına kadar kemerbes olmuş, Pire Yola İkrar vermiş, Evli olup Eşine İkrar/ Nikah Erkanı ile ikrar vermiş olanlar. Musahib İkrarına aday olabilirler. ONUN İÇİN.:
İkrar Kaynağımız Pir-Ana Ocağının Kapısıdır. O kapı Musahib Kapısına götürür. Yola ilk adımı atma kapısıdır. Yolun Eşiğidir, Bu eşikte kendi Rızamızla içeri gireriz. Buradan dönüş yoktur. Bu yol tek yönlü İnsanlğa, Gerçeğe, Kemalete , ENEL HAKKA varma yoludur. Onun için dönüşü kesinlikle yoktur. İşte Pir-Sultanın ”Dönen dönsün ben dönmezem yolumda” dediği yol bu yoldur.
Bu Noktada Yola girerek İnsanı Kamil olabilmek için 3. ikrardan geçmek gerekir. 1. İkrar.. Kemerbest olmak için en geç 17 yaşına kadar raşit olmayanlar Ebeveyinlerin isteği ile olur. Günümüzde bu konuda geç kalındığı için, güncellemek ve günümzde yalnız yaşayan ve yolun EDEB’ine Zarar vermemiş olan canlar kemer bağlayıp, Kendine, Yola, Kainata ve Pire, ikrar verebilirler.
2. İkrar.: Evliler Eşitine / Eşine Eşler ikrarı yapar, Bu İkrarla, eğer Eşlerden biri kemerbest olmamışlarsa önce iki Eşe ve varsa çocuklarına Eşitler ikrarında,; Her Can kendine, varsa Çocuklara kemer bağlar, hepsi kemerbest olur. sonra Eşler birbirine ikrar verirler. Bu Meyadan-Erkanında Kemerbestler ve Eşitler, kendilerine, Yola, Kainata ve Pirleri ile Birlikte, Pirin ocağına İkrar verirler. Bu Erkanı Ana / Pir ve Rehber birlikte ve ayrı ayrı yürütürler. Hakk Yolunun tek eşli olduğu burda eşlere altı çizilirek, bastırılarak anlatılır. Eşine karşi herhangi bir yanlışlığın Hakk Meydanında Dara kalkdırılacağı öğretilir bazı konulardanda yol düşükünü olunacağıda vurguların.
Evli Canlar Kendilerine Hakk Yolunda birlikte yürüyebilecekleri Evli bir çiftle analşarak, bir birlerini severek ve bu sevgilerini ailelerinin de Rızalığını alarak Musahib olurlar.
3. ikrar.: Musahib-Yol-kardeşi; 4 Can Reyberleri tarafinda Musahiblik Erkanı-İkrarı için Hazırlanır ve Anaya/ Pire haber verilir bir Kaç Analarla( bu Erkanda Ana Murşiddir Tek Ana olabilir) fakat birden fazla Pirin divanda oturması gerekli. Ocak Anası ve Piri birlikte İkrar Erkanı için gün belirlerler.
“Eşitlik Kardeşliği Bir Yol Kardeşliğidir,
Yol ise Talibi, Rızalık Şehrine Götürür” Gerçeğe HÜ!..
Musahibler 4 Can birlikte yada kendi aralarında bir Canı elçi olarak seçerler bu genelde Yaşça büyük olan olur. Bu Can Musahiblik Erkanı için Ocak Pirinin-Anasının kapısına gidip davet etmesi gerkir. Bunun için Musahib Adayı Canlar Bir kırmızı Elma Elçilerine teslim ederler o kızıl elma dört Canın davetiyesi olarak Anaya/Pire sunulan davetiyedir. Ocağın Kapısına varan Cana/ Canlara Kapıyı açan ekseriyete Ana Olur.
Anaya, Pire, Rehbere Kırmızı Elmayı davetiye olarak götüren. Elçi/ Peyik,; ”Ana, Ana biz Hakk Yoluna yolcu olmaya geldik. Senin ve Pirimin Ocağında destur isteriz, Pirimin Ocağı kimi münasip görmüş ise bu kırmızı elmayı davetiye olarak getirdik. Pirimin Ocağın aşkına kapınızda bizi boş çevirmeyin. ” Der. Elmayı uzatır Davetiyeyi Kabul eden Ana.: ”Kızıl Elmanız, Kızıl Başım üstüne. Hizmetiniz kabul ola, muradlarınız hasıl ola. İkrarınız daim ve kaim ola. Gerçeğe HÜ”
deyip davetiyeyi kabul eder.
Elçi Pir Ocak’ında kabulu ve günü öğrenir, geldiği yere döner.
Cem Erkanı Çağrısı yapılır. Bu Ceme yalnız Musahibli ve Yola, Pire İkrar veren, İkrarli Canlar katılabilirler. Yukarda söylediğimiz 3 ikrardan birinde ikrar veren canlar katılırlar.
İkrar vermemişlerin alınmadığı Meydan/ Cem bu Cemdir.
Sevgili Canlar Pirlerinizi bu konuda uyarın. Kendinize, Yola, Kainata ve Sevdiğiniz bir Ocağın Anasına Pirine ikrar verceğinizi söyleyin. Siz isteyinki Pirlerde cevap verebilsin. Çünkü bu yol Rıza Pazarıdır, Bu Pazar ver pazarıdır. Siz isterseniz Piriniz mutlaka Size ikrar vermek ve bağlamak zorunda kalır. Eğer Pir İkrlı ise tabiiki.
Belki bazı Pirlerimize İkrar bağlamak ağır gelebilir, Biz her Ocağın Anasına/ Pirine bu konuda bildiğimiz kadar yardım edebiliriz.
Bu anlamda Talibler, Pirlerinde birbirine ikrar vermesini sağlamış olurlar. Böylece İkrarli bir Topluluk inşaa etmiş oluruz.
İkrar Meydanı Erkanı hakkında istiyen Analarla ve Pirlerle Çalıştaylar yapabilir birbirimizi eğitebiliriz.
Bu Konuda Hem Talebe, hemde Öğretrmen olmak için beklediğimin bilinmesini isterim.
Not.: Musahib Adaylarının yetitirlmesi var, Onu Reyber üstlenir ve Pirden destur alıp Canları Erkana yetiştirir. Bu eğitim ve İkrar Erkanını hazırlamak üzereyim. Henüz tamamlıyamadım. Pire ve Muride danıştıktan sonra yayınlarız.
Aşk ile

24 Ağustos 2023 Berlin Eli MaSor Ali Koçak