1925 yılında Elazığ’da idam edilen dönemin (1921) Dersim Mebusu Hasan Hayri Bey

1925 yılında Elazığ’da idam edilen dönemin (1921) Dersim Mebusu Hasan Hayri Bey