DİN- İSLAM  < FARK > BİLİM- ALEV-İ

DİN- İSLAM  < FARK > BİLİM- ALEV-İ

 

DİN- İSLAM  

DİN Her şeyin, doğa (insan) üstü

(İlahi ide’al) bir güç/tanrı

(Allah) tarafından yoktan yaratıldığına,

O tanrının Melek, Kitaplar, peygamberler gönderdiğine,

Ahiret günü hesap soracağına,

Cehennem cezası

Cennette huri mükafatı vereceğine,

Hayır şerri kaderi her şeyi bilen, belirleyen yöneten o Tanrıya ve buyruklarına şüphesiz mutlak doğru olarak inanmayı, ona tapınmayı (ibadeti) sistemleştiren toplumsal bir kurumdur.

İmanın şartları

 • Allah’a iman.
 • Meleklere iman.
 • Kitaplara iman.
 • Peygamberlere iman.
 • Ahirete iman.
 • Kadere iman.

İslam’ın şartları

 • Şehadet etmek,
 • Namaz kılmak,
 • Zekât vermek,
 • Oruç tutmak
 • Hacca gitmek.  

:::::::::::::::: 

BİLİM- ALEV-İ

BİLĞİ/BİLİM: İnsan aklının erebileceği olduğu, araştırma ve gözlem yolu ile elde edilen gerçek, ve kesinlik nitelikleri gösteren düzenli bilgi, ilim.

Felsefe: filosofía: filo=sevgi- sofia=bilgi, bilerek sevmek. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması, bilimsel ilkeler bütünlüğü, dünya görüşü, öğreti.

İnanç: Genel olarak bir düşünce, görüş, iddia, kişi veya öğretinin, KESİN bilgiden daha zayıf olmakla birlikte, temelsiz sanıdan çok daha güçlü olan, elde var olan somut bilgi belgeler ışığında, doğruluğuna kanaat getirme, güvenme, gönülden bağlanma durumudur.

ALEVİLİK; Doğal varlığa hakikate, bilime aydınlanmaya dayalı felsefi bir inanç öğretisidir”.

Aleviliğin şartları:

 • Bilim sevgi yolunda gitmek,
 • Abı hayatı rızalıkla paylaşmak,
 • Kendine reva görmediğini başkasına görmemek,
 • 72 millete aynı nazarla bakmak.

Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.  Sorup araştırıp bir saat düşünmek,

1000 yıllık ibadetten üstündür. 

Devrimci Aleviler Birliği (DAB)