DİN DERSLERİ VE DİYANET KURUMU KALDIRILMALIDIR.

DİN DERSLERİ VE DİYANET KURUMU KALDIRILMALIDIR.

Devrimci Aleviler Birliği (DAB) basın açıklaması.  22.01.2022

MEB Millî Eğitim Şûrası, 1-3 Aralık 21 de, okul öncesi eğitim dönemindeki (4-6 yaş) çocuklara da zorunlu din eğitimini tavsiye kararının ardından; “Emek Özgürlük Adalet” Demokrasi Konferansının başlattığı Alevi kurumlarının da destek verdiği, zorunlu din dersine karşı imza kampanyasını, Devrimci Aleviler Birliği DAB olarak destekliyoruz.  Kampanyanın en geniş kesimlerle birlikte, zorunlu vergiden finanse edilen her türlü zorunlu din dersleriyle birlikte, Devlet Diyanet kurumunun da kaldırılmasını kapsayacak şekilde genişletilmesini öneriyoruz.

 

Okullarda tek bir din değil dinler hakkında genel eğitimi meşru kılacak tek amaç; Çocukların insanları, inanan inanmayan farklı din, inanç, felsefi görüşler öğretiler, hakkında temel bilgi edinip insanların birbirinin görüşlerine inançlarına saygı göstererek, cinsiyet, milliyet, dil, din, ırk ayrım gözetmeksizin, N. Hikmetin söylediği gibi “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesin” barış ve hoşgörü içinde yaşamaya hizmet etmesi olabilirdi.

Fakat TC.’de 100 yıla yakındır, Din Kültür Ahlak Bilgisi (DKAB) dersleri altında, devlet okulları, diyanet kurumu, devletin onayladığı özel cemaat okullarında vs. verilen, zorunlu veya seçmeli, taraflı doktrinse din (İslami) eğitim bugüne kadar bu amaca, çocuğun insanlığın yüksek yararına barışa eşitliğe, özgür birlikte mutlu yaşama hizmet etmemiştir.

Tam tersine farklı inançları öğretileri, ateistleri laikleri, dışlamış, Gayrimüslimleri Alevileri katliamlardan geçirmiştir. Bu din-İslami eğitim, İslam Müslümanları da mezhep tarikat ve FETÖ gibi cemaatlere bölmüş, İŞİD gibi insanlık dışı aşırı grupları ortaya çıkarıp desteklemiş, insanların kendi ana dilinde ibadet etmesini bile yasaklamış, insanlar arasında ayrımcılık kin ve nefret tohumları saçmıştır, insan beyinlerinde düzeltmesi 10 yıllar alacak tahribat yaratmıştır. Çocuklara taciz tecavüz, şiddet, intihar ahlaksızlık azalmamış artmıştır. Sonuçta İslam’ı Müslümanları kötüleyip dünya çapında İslamfobi yaratmış, kenDine İslam’a zarar vermiştir. Müslümanlar önce bunu görmeli, bu dini eğitime diyanete önce Dinde zorlama yok diyen, dürüst Müslümanlar karşı çıkmalıdır.

 

Türkiye’de 80 milyon insanın hepsi, din dersi alıp imam-hatip fakültesinden mezun olsa, günde 5 vakit ibadet etse bunun, din dersi ve diyanetin; doğaya, bilime, insanlığa, vatana millete, ekonomiye, barış içinde ortak yaşama, 1400 yıldır zerre hiçbir yararı, faydası olmadığını, olmayacağını artık herkes görmeli, bilincinde olmalıdır.  Her yıl 9 bakanlıktan fazla, devasa din dersi ve diyanet bütçesi, halkın alın teri vergisi, siyasi iktidarlar tarafından, boş yere yandaşlarına ganimet olarak dağıtılmaktadır.

DİN: her şeyin doğa (insan) üstü bir güç/tanrı (Allah) tarafından yoktan yaratıldığına, (O tanrıya ve sözde onun gönderdiği kitap, peygambere, ahiret cennet cehennem hayır şerre vs.) inanmayı, tapınmayı (ibadeti) sistemleştiren toplumsal bir kurum olarak tanımlanır.

 

ALEVİLİK; Vahdeti mevcut, devri daim var olan hak hakikat, Enel-HAK anlayışıyla, evreni insanı yoktan yaratan ilahi bir Tanrıyı onun elçi peygamber, kitap gönderdiğini, hayır şerri, ahiret cehennem azabı, huri cennet mükafatı için günde 5 vakit tapınma ibadeti vs. bugüne kadar kabul etmemiştir etmez. Alevilikte bilimle sevgiyle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Alevilik bir DİN değildir. Alevi cemevleri ibadethane değildir.  “Alevilik doğal varlığa hakikate dayalı felsefi bir öğretidir. Aleviler bir an önce Halife imam Ali’nin İslam’ın kılıcını sallamayı bırakıp, korku zincirini kırıp, takiye yapmayı bırakıp, Din-İslami asimilasyondan kendilerini kurtarmalıdır. Alevilerin diyanete, din dersine, ihtiyacı yoktur. Kimse zorla herhangi bir dine, dini eğitime zorlanamaz. Hiç kimse zorunlu olarak diyanete, din dersine vergi ödemek, katılmak zorunda değildir.

 

Zorunlu vergiden finanse edilen, Diyanet ve zorunlu din dersleri, sadece Alevilerin sorunu değildir. Okullarda çocuğu olan; Aklı başında Müslümanlar laikler Gayrimüslimler ateistler ve başta Alevi kurum başkanları yöneticileri, Alevi pir ana dedeleri, Alevi yazar sanatçıları, başta öncülük ederek ve kamuoyuna açık bir şekilde; AİHM kararları doğrultusunda, çocuklarının gittiği okul müdürlüğüne ve il milliği eğitim müdürlüğüne çocuklarının din dersinden muaf tutulması için 1-2 ay içinde milyonlarca öğrenci velisi dilekçe ile başvurmalıdır. (Başvurunun kopyası ve “alnındı” numarasını saklamalıdır.) 30 gün içinde olumsuz cevap geldiğinde, 60 gün içinde “din dersinden muafiyet talebiyle” idare mahkemesine başvurup dava açmalı ve aynı zamanda yürütmeyi durdurmayı talep edilmelidir. Unutmayın hiç kimse inancını veya neye inanıp inanmadığını açıklamak zorunda değildir, ve hiçbir şekilde din inançla fişlenemez ayrımcılık yapılamaz.  Tüm laik demokratlar, Alevi kurumları, duyarlı aydınlar vs. bu davaların açılıp gerektiğinde davaları AİHM kadar götürmesini ve TC. Devleti AİHM kararlarını uygulamadığında, yurt dışındaki gömen işçi, Alevi kurumları vs., Uluslararası kamuoyunun TC’ye baskı yaptırım uygulamasını sağlamalıdır.   (Muafiyet dilekçesi için link =  http://aydinlanmahareketi.org/6-adimda-muafiyet.html)

 

Ayrıca Türkiye’de siyasi iktidarın değiştirilip Laik demokratik eşitlikçi bir sisteme geçilmesi için geniş siyasi ittifaklar oluşturmalıdır.  Zorunlu vergiden finanse edilen Devlet din dersleri ve Diyanet kurumu kaldırılmalıdır. Din dersi Diyanete ayrılan bütçe eğitime sağlığa ekolojik üretime aktarılmalıdır. Yeni bir yasa ile resmi onaylanan inanç kurum toplumları kendi kendini yönetmeli, belirli bir yönetmelik, sıkı devlet denetimi ve müfredat çerçevesinde 15 yaş üzeri isteyen gençlere, din derslerini de kendi kurumlarında kendileri vermeli, ve her türlü giderlerini de kendi cemaatinden GÖNÜLLÜ üyelik/bağışlarla finanse etmelidir.

Sevgi Dolu, Barış İçinde Bir Arada Yaşamı Esas Alan Bir Toplum İçin; Akılcı, Laik ve Bilimsel Bir Eğitim İstiyoruz!

Tekçi, Cinsiyetçi, Ötekileştirici, Laik Olmayan, Bilimden Uzak ve Asimilasyoncu dini Eğitime HAYIR !..

 

Devrimci Aleviler Birliği DAB  – YK  22.01.2022