ALEVİLİK

Malê Delîlan

Malê Delîlan (Firaz Baran 27.3.2019) Di dema berê de delîl çawa radikirin? Îro çawa radikin? Wateya delîlê çiye? Şeklê xwe çawa ye? Emê di ve nivîsê de bersiva van pirsan bidin. Şeklê Delîlê Çawa Bû? […]