ALEVİLİK

TAKİYYECİ ALEVİLERİN ALİ’Sİ?

TAKİYYECİ ALEVİLERİN ALİ’Sİ? Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen; o aptaldır, ondan uzak dur… Bilmeyen ve bilmediğini bilen; o basit bir insandır, ona öğret… Bilen ve bildiğini bilmeyen; o uykudadır, onu uyandır… Bilen ve bildiğini bilen; o […]

ALEVİLİK

ALEVİLERDE EZBER BOZMAK!

ALEVİLERDE EZBER BOZMAK!  “Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır” der, Lord Brougham Tarihteki bütün sınıflı toplumlarda eğitim, egemen sınıfın ideolojisinin yeniden üretiminin ve topluma yayılmasının, kabul […]

ALEVİLİK

ON İKİ İMAMLAR ALEVİ OLABİLİR Mİ?

ON İKİ İMAMLAR ALEVİ OLABİLİR Mİ?“ …Bir insanın arınmışlık düzeyi en güzel sahip olduğu hoşgörüyle, anlayış ile ölçülebilir. Arınmış insan başkalarını yargılamaktan uzak, olayları ve insanları çok geniş bir bakış açısı ile görebilen, h…oşgören, olaylar […]

ALEVİLİK

ALEVİLİK VE EHLİ BEYT!

Osmanlı’dan günümüze Alevi inancı yasaklandığı için, Aleviler asırlardır inançlarını yaşayamamış, konuşamamış  olmanın, geç öğrenmenin sıkıntıları yüzünden bugün her şeyi birden konuşmaya çalışıyorlar. Alevilerin birçoğunun Alevi inancı hakkında yeterli bilgi ve fikre sahip olmadığından kulaktan duyma […]

ALEVİLİK

KURAN VE ALEVİLER!

“Kuran benim kitabımdır, ona inanıyorum. Kurana göre yaşamak istiyorum,” diyen bir Müslümana sözümüz olamaz. Araplar Kuran’a ve içindeki ayetlere inanıp birebir uygulayarak yaşamaktadır. Müslümanlık, Kuran’a inanmaktır. Kuran’da var olan ayetlere harfiyen uymaktır. Adam “ben Müslümanım böyle […]

ALEVİLİK

ALEVİLERDE ON İKİ İMAM ORUCU CEHALETİ!

ALEVİLERDE ON İKİ İMAM ORUCU CEHALETİ! “Ayın dünyadan uzaklığını bilmemek “tehlikesiz” cehalettir. Bunu bilmezseniz “tehlikesi yoktur”, ama önünüzdeki çukuru göremezseniz, bu en “tehlikeli cehalet” olur. Çukura düşer ve kurtarılmayı bekleyerek debelenirsiniz. Belki birisi sesinizi duyar ve […]

ALEVİLİK

HAKK- DOĞA- İNSAN YARDIMCINIZ OLA!

HAKK- DOĞA- İNSAN YARDIMCINIZ OLA!  Erzincan’dan İstanbul istikametine giden içinde 49 yolcusu bulunan otobüs Kayseri il çıkışında Jandarmalar tarafından durdurulur. Görevli subay: “Arama var, kimliklerinizi çıkarın!” talimatını verir. Yolcular kimliklerini çıkarırlar, görevli asker kimlikleri topladıktan […]

ASİMİLASYON

SİYASAL İSLAM AKP YE NASIL GELİNDİ?

SİYASAL İSLAM AKP YE NASIL GELİNDİ?    Bu sorunun cevabı ittihat terakkiye dayanmaktadır.  İttihat terakkinin başlattığı, etnik temizlik ve kendi Müslümanını yaratma politikası, kurulan cumhuriyet ile yasalaştırıldı.  1900 yıllarına gelindiğinde şeriatla yönetilen Osmanlı artık iflas […]