“. Babanın tenasül organını ısır, dişle…” İslam’da Küfür ?

Hz. Muhammed ve ilk halifeden ilginç sözler. 

DİN İSLAMDA "TENASÜL" KÜLTÜR SANATI..
DİN İSLAMDA “TENASÜL” KÜLTÜR SANATI..

(03 Temmuz 2023- A.T.)

Übey b. Kab Hz. Muhammed: “Bir insan şayet cahiliye adetleriyle, önceki soy sopuyla övünüyorsa ona, ‘Babanın tenasül organını ısır, dişle deyin” dedi. Hatta Hz. Muhammed bunu söylerken ek olarak : “Kinaye, mecaz kelimeleri kullanmayın; direkt babanın tenasül organını söyleyin(ayıp değildir)” dedi.

Bunu, ilk başta ünlü hadis alimi Buhari işlemiş. Dört hak mezhepten biri olan Ahmet b. Hanbel bu sözle ilgili beş rivayet sunmuştur.
Hadis alimlerinden Taberani ve Nesai de bunu yazmışlardır. Nesai bununla ilgili üç rivayet sunmuştur.1

Bunu işleyen çoğu alimler: “ Hadis ve ravileri sağlamdır” diye ayrıca not düşmüşlerdir. Mesela Taberani’nin kitabını tahkik eden A. Mecit Selefi, hem hadis sahihtir hem de ravileri sağlamdır diye belirtmiş, keza Elbani de aynı şeyleri yazmıştır.

Halife Ebubekir’den benzer bir örnek.

Hz. Muhammed Hudeybiye anlşaması döneminde Kureyş’in temsilcisiyle konuşurken: “Allah’a yemin ederim ki, şu savunduğum müslümanlık uğrunda başım bedenimden ayrılıncaya kadar Mekkeliler’e karşı savaşırım” diyor. Mekkelilerin temsilcisi Urve b. Meesut: ”Farzet ki galip geldiniz ve Kureyşileri yok ettiniz; peki dünyada bunun örneği var mıdır ki, biri kalkıp kendi akrabaları, insanlarını yok etmiş olsun? Kaldı ki, eğer kaybederseniz senin etrafındakiler seni terk edecekler(seni cidden sevmezler) deyince; Ebubekir: ” Git Lat putunun(tanrıçanın) tenasül organını ısır/dişle” diyor. Tabii ki bunu Muhammed ve o insanlar huzurunda söylüyor. Ebubekir’in bu sözü de ilk başta Buhari’de geçiyor. Ayrıca Şeyhü-l İslam İbni Teymiye, İbni Kayyim el- Cevziye, İbni Hacer Askalani ve başka da birçok alim işlemiştir.2

Acaba islam ünlüleri hem Hz. Muhammed’in hem de Ebubekir’in bu sözlerine ne demişler diye insan merak eder. Buna da kısa bazı örnekler vereyim. Şeyhü-l İslam İbni Teymiyye: “ İslamda bu tür çirkin sözlerin kullanılmasında maslahat varsa sakıncası yoktur. Tıpkı Hz. Muhammed ve halife Ebubekir’in kullandıkları gibi” yorumunda bulunmuştur.

İbni Hacer Askalani, Ebubekir’in kullandığı ifade, düşmana hakaret anlamındadır ve caizdir yorumunu yapmıştır. Yani bu alimler hem Ebubekir’in bunu söylediğini kabul etmiş( çünkü ilk başta Buhari’de geçiyor. İtiraz edemezler) hem de kullanılmasında sakınca yoktur yorumunda bulunmuşlardır. Askalani ayrıca Ebubekir’in tanrıça Lat’ın tenasül organı için kullandığı kelimenin tanımını da yapmıştır. Çirkin bir söz olduğu için ben tenasül organı demekle yetiniyorum. İbni Kayyim el-Cevziye de tıpkı İbni Teymiye gibi Hz. Muhammed ve Ebubekir’in bu sözlerini kanıt göstererek bazen maslahat gereği bu tür küfürlü sözler kullanılabilir yorumunda bulunmuştur.

1a)Buhari, Edebü-l müfred, s. 250, no: 963.
b)Mezhep lideri Ahmet b. Hanbel, Müsned, c. 35/157, no: 21233-37. Tam 5 rivayet göstermiştir. c)Taberani, Mucemi Kebir c. 1//198, no: 532
d)Nesai, Amelü-l Yevmi ve-l-Leyle, no: 974-76. Üç rivayet göstermiş
2a-Buhari, Şurut, bab 15/2731-33

b-Askalani, Fethü-l Bari, Kitabü şurut bab 15/2731-33, c. 5/340
c-İbni Kayyim el-Cevziye, Zadü-l Mead, c. 3/340, Hudeybiye anlaşması başlığı altında. d-Şeyhü-l İslam, İbni Taymiye, Minhacü-s- Sünne, c. 1/521 ve c. 8/408.

Görev yaptığım bir ilde bir vaiz vardı(İsmini belirtmeyeyim!). Vaaz verirken ara sıra ağzından küfürlü kelimeler çıkardı(Anasını satayım gibi). Arkadaşlar: “Hoca cemaat huzurunda bunları söylüyorsun ayıptır, ağzına hakim ol” deyince; kendisi: “Ben insan gibi normal anlatınca bunlar dikkatle dinlemezler. Ara sıra o küfürlü kelimeler kullandığımda dikkatle dinlerler” diyordu. Hz. Muhammed’le Ebubekir’in misali de buna mı benzer acaba.

(03 Temmuz 2023- A.T.)

 

 

______________________

Hakikat var olana, dedik biz belî

Doldur eyyy pirim, içelim demi,

Küfür deryasında bulduk imânı

Hakk dedik küfüre, dinden içeri.