YOL BİZE NE DİYOR.

YOL BİZE NE DİYOR.

YOL BİZE HAKKA GİDEN YOLU GÖSTERİYOR:

Hakk yolu. Sorgu görgü yoludur.

Sorgulamayan cahil.

Sorgulatmayan canidir.

Yolun bize ne dediğni anlıyabilmek için.

Yol Nedir, onu bilmemiz gerekir.

Kadimden, yani İnsanın kendi farkına vardığı günden itibaren yaşamda doğumla aldığı ilk nefesle hayatın bitiminde verdiği soluk’a ( son nefese) kadar canlı olarak yaşarken yürüdüğü Hayata Yol Denir. Yani” Doğumdan Mezara kadar yürünen yoldur”

.Aşık Veyselin dediği gibi.

Uzun ince bir yoldayim
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece

Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece

Dünyaya geldigim anda
Yürüdüm ayni zamanda
Iki kapili bir handa
Gidiyorum gündüz gece

Iki kapili bir handa
Gidiyorum gündüz gece

Düsünülürse derince
Uzak gözükür görünce
Yol bir dakka miktarinca
Gidiyorum gündüz gece

Evet gündüz gece yürüdüğümüz bu Yol Hakk Yoludur.

Neden burda noktaladın deiğinizi duyar gibiyim. Hayır Noktalamadım. Devri var, don değişimi var onların konusu Yaşamdaki Hakk Yolu değil.. Bu yol insanı yaşam içinde Pişirerek kemalete ulaştıran yoldur.

KEMALETE ULAŞMAK, nasıl Olmalı ?.: Yolda Yürüyen İnsan Alevi Can Kemalete Hangi evrelerden, HANGİ KAPILARDAN / ( KAYNAKLARDAN ) GEÇEREK, HANGİ BASAMAKLARI TIRMANARAK ( HANGİ ÇEŞMELERDE YIKANARAK) hedefe ulaşacak. Bunları anlıyabilirsek ve hayatımızda EDEB’e uygun yaşayarak varabiliriz. EDEB ve TERBİYE SENİ BAŞKA ASALETE MUHTAÇ ETMEZ. H.B.V. Yol EDEB’li olun Diyor.

Sevgili CANLAR.

Şu şöyle dedi bu böyle dedi ile değilde ”YOL NE DİYOR” ona bakmalıyız, Yol bize ne derse o doğrudur.

Aleviliğin Tarifi ve Kadimde gelen öğretisi ne diyor.

Hangi Kapıda neler yapılmalı ? 1.Kaynağımız Reyber Kapısını ( 1. Kaynak Yani yolun ilk ‘’Çavi’si’’ Pirlerimiz ‘’Çar Çavi Çel Goze’’. ‘’Dört Kaynak Kırk Çeşme’’ derler). Reyber bize Hak Yolunun ilk eğitimi olan toplumun değer yargılarını öğretir ve Yola girmeye, İkrar vermeye hazırlar. Aile içindeki kuralları anamız, babamız ve Aile büyüklerinden öğreniriz bunların çoğu uygulamalı, pıratikte öğrenimdir. Reyberde bizi Komşularımızın Haklarını, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi öğretir ve takib eder, esikliklerimizi nazik bir dille bir daha yapmamazı ve doğrusunu söyler. Bu hayatta İnsan olmanın kurallarıdır, Sevgiyi burda öğreniriz. Sevgi ile bakmayı öğreniriz, sevgi ile konuşmayı yani hayatımızda hiç kimseyi kırmadan, incitmeden nasıl yaşanır onu öğreniriz. Bu Kapıda Reyberimiz Pirin Desturu ile belimize Kemer bağlar biz Yola Kemerbest olmuş oluruz. Kemerbest olmak için Bu kaynağın on çeşmesinde yıkanır, temiz oluruz. Yol sana yapılmasını istemediğini başkasına uygulama diyor. Bu kapyı Şeriat kapısı olarak dayatanlar kaynaklarımızı kurutamazlar. 2. Kaynağımız Pir Kapısıdır. İkrar Kapısıdır. Musahib Kapısıdır. Yola ilk adımı atma kapısıdır, Yolun Eşiğidir, Bu eşikte kendi rızanla içeri girersin. Buradan dönüş yoktur. Bu yol tek yönlü İnsanlğa, gerçeğe, kemalete , ENEL HAKA varma yoludur. Onun için dönüşü kesinlikle yoktur. İşte Pir-Sultanın ”Dönen dönsün ben dönmezem yolumda” dediği yol bu yoldur. Bu noktada yola girmek, Pire, Yola ikrar vermek gerekir. Evlenince Eşitine / Eşine Nikah ikrarı yapar, Bu Nikah İkrarını Ehil bir Can, Reyber veya Pir yürütebilir. Hakk Yolunun tek eşli olduğu burda eşlere altı çizilirek, bastırılarak anlatılır. Eşine karşi herhangi bir yanlışlığın Hakk Meydanında Dara kalılacağı öğretilir bazı konulardanda yol düşükünü olunacaağıda vurguların.

Evli Canlar Kendilerine Hakk Yolunda birlikte yürüyebilecekleri Evli bir çiftle analşarak, bir birlerini severek ve bu sevgilerini ailelerin Rızalığını alarak Musahib-Yol-kardeşi seçerler ve bu 4 Can Reyberleri tarafinda Musahiblik Erkanı-İkrarı için Hazırlanır ve Pire haber verilir bir Kaç Pir birlikte İkrar Erkanı için gün belirlerler. O gün gelmeden Musahibler 4 Can birlikte yada kendi aralarında bir Canı elçi olarak seçerler bu genelde Yaşça büyük olan olur. Bu Can Musahiblik Erkanı için Pirin kapısına gidip davet etmesi gerkir. Bunun için Musahib Adayı Canlar 4 adet kırmızı Elma Elçilerine teslim ederler o kızıl elmaların her biri bir Canın davetiyesi olarak Pire sunulan davetiye ile Pirin Kapısına varan Can/ Canlar Kapıyı açan ekseriyete Ana Olur. Kapı açılınca Elçi.: Ana Ana biz Hak Yoluna yolcu olmaya geldik. Pirimin Ocağında destur isteriz, Pirimin Ocağı kimi münasip görmüş ise bu kırmızı elmaları davetiye olarak getirdik. Pirimin Ocağı aşkına kapınızda bizi boş çevirmeyin. Der elmaları uzatır. Elmayı alan Ana Pirlerin daha önce kabul edlime karar vermiş olmalılarki Ana Elmaları alır ve Kırmızı Elmalarınız kızıl başım üstüne der ve kabul etmiş olur.

Cem Erkanı Çağrısı yapılır. Bu Ceme yalnız Musahibli İkrarli Canlar bu İkrar Erkanı-Cemine alınır. Erkanı burda anlatmıyalım. Erkan yapılır Musahib Canlar Malını Mala katarlar. Yani yarın yanağında gayrı, Hayatlarında Maddi manevi ne var olacaksa kederde tasada, sevinçte bir olacaklarına söz İkrar verirler. Burda Canlarını Pire, Pir Divanına Verirler. Pirler Canları Dara almış Dört cana tek yakasız gömlek giydirlmiş Darda beklerken Canlarını Rızalıkla Pire, Divana teslim etmişler. Hem Yola Hemde Pire vede Musahibler birbirine orda bulunan Cem Erenlerinin şahedeti ile ikrar vermiş olurlar. Burdada Pirin Elinde ölmeden ölmek ve dirilmek var. Bu kaynağın on Çeşmesinde dört ikrar bağlıyarak. 1. İkrar Nikah Eşe verilir.2. İkrar Musahipler bir birine verir. 3. ikrak Pire verilir. 4. İkrar Yola Verilir bu 4. İkrarla Varlığın Birliğine ikrar vermiş olunurki bundan dönmek olmaz. Varlğın Biliğine verilen İkrar Hakka Verilen İkrardır. ( Çar Ana Sırı İkrarları ile Sırlamış oludular.) arı duru olunur, Pişer. Yol EDEB – ERKAN YOLUDUR. YOL PAYLAŞIM YOLUDUR . Yol bize Rızalıkla kazandığının fazlasını Rızalıkla Paylaş diyor.

Bu Kapıyı Tarikat Kapısı olarak bize dayatarak kandıramazlar.

Pirlerimizin Bilgileri Yol- Erkan öğretilerin gömleği içinde onların tarikatı bir zerre bille olamaz. 3. Kaynağımız Murşid Kapısıdır. Burda Talibin Kemaleti vardır Marifet gösterir Canlara , Taliblere, Yol kuralları mühendisliği yapar yön verir. Marifete ulaşmış Can İlmi Ledunu öğrenmiş. İlmi uygulayacak alanlar ararken Marifetini gösterir. İslamcı Aleviler bu kapıyı bozmaya güçleri yetmemiştir. Çünkü bu kapıdaki Canlar İnsanı Kamil olmuş, Yolun gereği ile cevaplar verdiği için. Cahilin gücü yetmemiş ve Yolumuzdan uzak kalmak zorunda kalmışlardır.

Biz eğer Hak Yolunu Canlarımıza ( Taliblere, Pirlere ve yolda uzaklaşmkta olanlara) anlatmak istiyorsak Marifet- Muhabbet kelamlarıyla anlatmamız gerek. ”Marifet Ehlinin ilk Makamı EDEB’tir” demiş H.B.V. Edebli olamlıyız. Elimize, Dilimize, Belimize sahib çıkmalıyız. Bilindiği gibi E.: Elimzle koymadığımıza, emeğimizle kazanmadığımıza dokunmamalıyız, çalmamalıyız, Herkesin ve Her Canlının Hakkına saygılı olmalıyız. Ayrıca ve en önemlisi elimizle ürettiklerimize sahib çıkıp emeğimizin karşılığında Hakkımız olana sahib çıkmalıyız ve kendi Rızamızla paylaşmasını bilmeliyiz. Bu anlamda Elimize sahib çıkmalıyız. Yol bize Elinize Sahib olun diyor.

D.: Dilimizle kimsenin arkasında konuşmamalıyız, gördüğümüzü Edebe uygun değilse örtmeliyiz, kimseye iftira atmamalıyız ve yalancı şahitlik yapmamalıyız. Ayrıca dahada önemlisi. Dilimizin yol dili olduğunu unutmamalıyız. Sevgimizi dilimizle canlarımıza söylemeliyız. Gulbanglarımızı anlaşılır bir lisanla Yol dilinde anlatmalıyız. Bilgiyi, İlmi, Nefesleri, türküleri söyleyende dilimizdir. Asıl dilimizde dökülen bu güzelliklere sahib çıkmalıyız.

Yol bize Dilinize Sahib olun diyor.

B.: Belimizle tabiiki Eşitimizin dışında kimseyle içtima yapmamalıyız. Bu rızalıksız ve ikrarsızlık olur. Asıl belimizle Eşitimizin kromozonlarının ( 23 dişil ve 23 eril Kromozonların) birleşmesi ile doğacak olan çocuklarımıza sahib çıkmalıyız, Onları iyi yetiştirip okumalrını bilim insanları olmalarını ve Hak Yolunun gerçeklerine hizmet etmelerini öğreterek sahib çıkmalıyız. Bu Kaynağın on çeşmesinde yıkanıp arı duru olunur. EDEB’li olmalıyız. Bu Yol EDEB-ERKAN Yoldur. Yol Bize İlimden gidilmiyen yolun sonu karanlıktır diyor. Yol bize Özünü bilirsen. Özürden kurtulursun diyor.

Yol bize Belinize Sahib olun diyor.

Yol bize EDEB ELBİSESİNİ HAKKA VARINCAYA KADAR SIRTINDA ÇIKARMA Diyor 4. Kaynağimız Üryan Kapısıdır. Üryan kapısını sadece ismi ile bilebiliriz. Bu Kapıya ulaşabilmek için İlmi Hikmeti Kavrayıp özümsemiz gerekir. En El Hak Mertebesine ulaşmak için İlmi Cavidanı fark etmemiz gerekir.

Bu Son iki Kaynağın farkında olanlar bizimle yaşıyorlar fakat müdahale etmiyorlar. Zaman zaman farkedebiliyoruz onları. Bizde yeteri kadar kemalet olmadığı için Yardım ederler Xızır gibi darımıza, çarımıza yetişirler. Onlar gittikten sonra fark ederiz fakat hep geç oluyor. Geciktirmeyenler ise Üryan Muhabbet lerinde yok oluyorlar. Yo bize diyor dardakine, zordakine yetiş onlara hizir ol. Çarlarında Hazır ol. Fakire Fukaraya Xızr ol diyor. Hakikatın ilk makamı Toprak olacağını bilmektir. H.B.V.

Yol bize Xızır olmayı bil diyor.

ALEV-İ’lik.: Alev’ilik var oluş felsefesine dayalı, doğayı, insanı, bilimi, sevgiyi, eşitliği, özgürlüğü, paylaşımı ( Rızalıkla), emeği, ( Emeğe Hak diyen ve Hakkı ) kutsayan.

Diyalektik, materyalist felsefi unsurları içinde taşıyan, barındıran. Devri-Daim doğal varlığa giden bir İlim, Bilim yolu ve inanaç öğretisinde Kamil insan yetiştirme yoludur.

Bu yol İlim,İrfan ve Sevgi üzerine kurulmuştur.

Yol bize Var olan her nesneyi SEV diyor

Bu ‘’YOL CÜMLEDEN ULUDUR’’

ANA OLMADAN YOL YĞRÜNMEZ. A.K

Yol Ana’dır, Ana ise Mürşid-i Kâmil’dir.

Bu anlamda Yol Cümleden Uludur.

Kemalete eren bir Ana evrenin zerresini de bilir.

Bu anlamda ANA Bilgedir, İlimidir, İlmi Ledundur, İlmi Hikmettir, İlmi Cavidandır. ANA Cavidandır.

Cavidan İlimlerin ilmidir. Oda YOL dur. HAKK YOL’UDUR.

ANA HAKK tır. HAKİKATTIR GERÇEKTİR: VAR EDENDİR.

HAKK YOLU CAVİDANA GİDEN YOLDUR.

SEVGİ OLMADAN CAVİDANA/ EN-EL-HAK’ A varılmaz.

Bu Yol Sevgi üzerine kurulmuş bir AŞK yoldur. Hüdai Derki

Canan bizim canımızdır 

Teni bizim tenimizdir 

Sevgi bizim dinimizdir 

Başka dine inanmayız   

Seyid Oğlu derki

Sevgi verdik ağacın yeşil yaprağına.

Toprakta sürüngene  denizden balığına.

Uzayın dumanına yıldızın en uzağına.

Sevgi ile bakar sevgi dağıtırız biz. 

Çünkü sevgi bizim Yolumuz başak bir  dine ihtiyacımız yok ihtiyaçda duymayız. Ozaman eğitimimizi, öğretimizde sevgiyi baz alıp gelecek kuşaklara ilim ve bilimi ışığında gereçekleşen bilgiler aktarmalıyız. Bu Yol İlimde giden Sevgi Yoludur.

YOL BİZE HAKKA GİDEN YOLU GÖSTERİYOR:

Yol bize önce kendini PİŞİR sonra Talibini PİŞİR diyor.

Sevgi Muhabbet kaynar ocağımızda.

Bülbüller şevke gelir dil açar bağımızda.

Hırslar kinler yok olur aşkla meydanımızda.

Aslanlarla ceylanlar dosttur kucağımızda. H.B.V.

Hak Yolu sorgu görgü yoludur.

Sorgulamayan cahil.

Sorgulatmayan canidir.

Aleviliğe, Hak Yoluna saldıranların saldırı tazlarına bakarak bu tip saldırılara YOL NE DİYOR’sa onunla cevap vereceğiz.

Aşk ile

6 Ağustos 2019 Berlin Ali Koçak

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.