Sevgili Canlar, Sevgili Analar, Pirler Sizlere TEŞEKÜR ETMEK İÇİNDİR BU YAZIM TÜM CANLARA

Sevgili Canlar, Sevgili Analar, Pirler Sizlere TEŞEKÜR ETMEK İÇİNDİR BU YAZIM
5 Şubat 2019 da Hakka yürüyen Amcam Şükrü Hakk yolunda Bamasor Evladı olarak Hakka yürüdü. 8 Şubattan sonra 37 Kapı / Komşu, 37 Lokma, 40 Gulbang için ilk 3 Gün Toprağa verilemediği için Komşulara Şiv dediğimiz. Her Akşam yemeğine denk gelecek şekilde çıkarılan Lokmaları 4. günden başlayarak 37 Kapıdan 37 Can elimizden aldı 37 ker Hak kabul etsin denildi. İlk 3 Günde Hakka yürüme Erkanına kadar Hakk Yolu gereği komşular acılı ailemize Lokma getirdiler 3 günde Lokma getirenler bizler gulbang sunduk bu gulbangları bize Lokma getirenler Komşuluk, İnsanlık Hakkı olarak sundular ve bunlarda aldıkları gulbangları Hak Şükrü canımızın mekanını nurlandırsın/ devri daim, ruhu şad olsun dediler. onlarla birlikte 40 Lokma 40 Gulbang ve Kırk Can / Ruh oldu bu 40 Can/ Amcamızla birlikte Hakk Meydanına vardılar Pir divanındaki Hakka erenlerel Cam oldular Amcamız o 40 lar Ceminde Dar-ı Mansur oldu. Bizde 40. gününe kadar siz beğeni ve Terceman sunan Canlardan vede 40. Gündeki Dardan İndirme Erkanımızda Canlardan Amcamız için ve kendimiz için almış olduğumuz Razılıkla Amcamız Şükrüye şöyle ulaştırdık ve Darını didar eyledik.
Ey Şükrü Can seni bu Gulbangla, Lokmalarla ailemizin ve Canlarımızın vermiş oldukları Rızalıkla Dardan indirdik. Darın Didar ve Hakka Erenlerin elindeki Hak darası ile olsun. Ruhun Şad, Toprağın rahat ve yumuşak ve Devriyen daim olsun. Toprakta aldıklarını Hakkın Rızası ile toprağına geri ver. Toprakta devriyen yeniden çiçeklerde açsın. Ruhen/ Canen devriyen Kamil bir İnsanda beden bulsun. Aşk ile olsun.
Sevgili Canlar Hakk Yolunda Hakka Yürüme Erkanı Cem Erkanı ve Hayattaki yaptığımız Erkanlardan bir Farkı yoktur olmamamlı.
Hakk Yolunun büyüğü, küçüğü, kıdemlisi, kıdemsızı, Makam sahibi gibi Dünya yaşımdaki Şerri kurallaz olmaz.
hakk Yolunda Çinsiyet, Irk, Renk, Kin, Kibir, kötü fiil, başkasını aşağılamak gibi insanlığa uymayan düşünce ve söylemler olmaz.
Hakk Yolu sevgi yoludur, Hakk Yolu derki önce İnsan ol sonra Hakk Yoluna ikrar ver.
Hakk Yolu İkrarsız olmaz. Hakk Yolunda 1. İkrar Nikah İkrarıdır. Eşler Eşitler birlikte yaşamak için birbirlerine Pirin/ Ehil Canın, Anne ve Babalarının ve Şahitlerin önünde ikrara varıp Nikah yaparlar. Bu Tek eşliliğin bozulmayacağına, birbirlerini aynı sevyede göreceklerine, hiç biri diğerinde üstün veya alçak olmadığına ve böyle bakmayacaklarına, Her ikiside birbirlerine Sevgi ile birlikte yaşayacaklarına söz vererek Şahitler ve ehil Can Huzurunda İkrara varırlar.
2. İkrar her Can ( Dişi veya Erkek sorusu olmadan ) beli bir yaşa gelince Annesi, Babsı duruma göre bir büyüğü canımızın Hakk Yoluna girebilmesi için bir Rehbere verilir. Bu Rehber / Reber / Reyber O Çocuk Canımıza Toplumun değer yargılarını, Toplumun yaşamındaki örf adet gibi kuralları öğretir. Reyber o canın her zaman yanında olmsına gerek yoktur o öğüdünü yapar ve o öğüde göre davranmasını uzaktan kontrol etmeye çalışır. Baktıki bu Canımız Hakk Yoluna Talib olabilecak sevyeye gelmiş bir Ahlak sahibi olmuş. O zaman onu Pire götürmek için Pirden bir gün ister Pirde müsait olduğu bir zamanda Reyberle canı alır ve ona bir gülbang verir ve yola girmesine bir engel olmadığını gördüğünde İkrar alır ikrar verir. Rezberin gözetiminde Pire İkrar vermektir. Pir öğütler verir ve bir yıl gibi bir zaman tanır ve bu bir yıl içinde Yolun Kural ve gereklerine ters düşecek bir fiilde bulunmamışsaa İkrarında duran Can olarak Hak yolunda Pirine Talib olmaya Hakkına varmış olur.
Buraya kadar verilen İkrarlar Yaşam / Şeri olan ikrarlardır.
3. İkrar Musahiblik İkrarıdır burda 4 Can. Canı Cana, Malı Mala, Varı Vara katmak için burda Yarin yanağında Gayrısının Ortak oacağının bilinci ile. Hakk Yoluna girebilmek için ikrar verirler. Pirlerine Reyberleri vasıtası ile haber verirler ve Pir bir gün belirler O gün Yola İkrar veren Musahibler ölmeden önce ölmeye Rızalık vercekleri gün olacak.
Musahiblik Erkanına / Cemine yalnız Musahiblik erkanında geçmiş olanlar girebilirler. Hizmet yapacak canların hepsi Musahibli olmak zorundalar.
Musahibler 4 Can önce ailelrinin Rızalıklarını almışlardı. Sonra Komşularından ve teşviki meside olan tüm Canlılardan bu demekki sadece insanlardan değil. Bastığı Topraktan, Börtü böcekten, Ağçtan, çiçekten yani doğadan Rızalık alınaır. Komşulara , Büyükler giderken Musahiblik Erkanının tarihi söylenerek Musahib olacak 4 Can her komşudan, tanıdıktan birlikte gidip Rızalık almaları gerekirki. Onların Rızalık kabulu ile İkrar Erkenına girebilsinler. İkrarlar alındıktan sonra. Bu sefer 4 Can duruma , zamana ve zemine göre birlikte Anayı/Piri Rayber Anyı/ Reyberi davet etmeye giderler. davetiye / Oxundu olarakta 4 Kırmızı Elma ile giderler. Vardıkları Kapı Pir kapısı Kapıya niyaz olurlar ve Kapıyı incitmeden içerdekilerinin duyabileceği kadarı ile tıklarlar. kapıyı açan her kim ise ki bu Ekseriyette Ana olur. 4 Can Musahib olacaklar daha önceden kendi aralarında Rızalıkla bir sözcü yanı Tercemanı / Davetiye Gulbangını Reyberin öğrettiği şekli ile sunması için seerler. Sunumu yapacak Can Kapıyı açan Anaya Tercemanı Sunmadan dönüp diger 3 candan Destur Canlarım der destur Alır. Onlarda Ananın duyabileceği şekilde Destur Haktandır derler.
Bismi Şah ya Hak, Ana biz Yolunuza Talib olmaya, canı cana, malı mala katmaya hazırlandık. Erkanımızı yürütmeniz için kapınıza geldik. Ocağınızda Nasib almaya geldik. Nasibimiz için Analara, Pire, Reybere devetiye olarak 4 Kırmızı elmayı Hava, Ateş, Su ve Toprak Aşkına getirdik. Buyrun Kızıl Elmalarınız. Gerçeğe Hü deyip Elmaları uzatır. Ana her elmayı teker teker alır niyaz eder. Kızıl Elmalarınız Kızıl Başımız Üstüne. Hale gelin bir soluklanın Nasibinizi alın. Der ve 4 Can Anayla teker teker nıyaz laştıktan sonra içerdeki diğer Ocak ta oturan canlarla niyaz laştıktan sonra Ev damında yanan Ocağa gidilip Ocağada nızav edilir, kelle kesilir. Ana Pir ve ordaki canlar Ocağın önüde dara dururlar Ana veya Pir Gulbang verir bu Gulbangal 4 Musahib Can Ocağa İkrar vermiş olurlar.
Musahiblik Erkanı için Ehli Kamil Analar, Pir, Reyber Cemin yapılacağı yere bir kaçgün önceden gelirler. Ordaki konu komşudan bu 4 Canın hal ve hatırlarını,ahlaklarını, rızalık alıp almadıklarını, herkesin rızalık verip vermediğini öğrendikten sonra, eğer uygunsuz bir durum yok ise Erkan için Hazırlıklar yapılaır ve 4 Canın Erkanı için Cem Ereleri bir araya gelip muhabet ederler. daha sonra Rehber Canları Lokmalrı ile birlikte Pirin karşısına meydana getirir ve dara dururlar. Lokma/ Kurban gulbangı alırlar. By-urdaki Kurban illede bir Canlının boğazlanması olmak zorunluluğu yoktur.Kurban için burdaki zorunluluk 4 Canın kendilerini hak Yoluna Kurban etmeleri olacak.
Pir Canları Musahiblik darına almadan önce Gelme, gelme der. Pir hiç bir zaman kimseyi yola girmesi için gel demez. Her Can burda 4 Can kendi isteği ile Yola geldiklrini ispatlamalrı gerkiyor. Bu Yol demirden leblebi yenilmez yutulmaz. Demirden Leblebi Yolun Yolcusu olmanın zor olması, öyle zamanları varki sabrında yetmeye bilir. Gelirsen dönme, dönme dönenin Canı gelenin malı gider. Malı Mala, canı cana katmanın kendinden vermenin Paylaşımın ve emeğini bölmenin zor olacağını bilmen gerekir. Onuniçin gelme gelem gelenin Malı, dönenin Canı gider. Dönen Yoldan çıkamış olur. Kılıçtan keskindir Yolun gereklerini yerine getiremediğin zaman sen yalnız değilsin seninle birlikte diğer 3 Canda sorumludur Sizlerde birbirinizin sorumluluğunu almış olacaksınız. Her eksiklite Hak Meydanında Dara durup Cemerlerinin ve Pirin vereceği kararları şimdiden kabul etmiş olacaksın. Bilmedeiğin bir sonuç için peşin mahkum olmayı kabul etmek kılıçtan keskindirin karşılığıdır. Musahiblerden biri darda kaldımı diğerleri Xızır olup onun darına çare olmayı bilecekler. Hayatın sunduğu her türlü zorluklara kaeşı Hak Yolunun EDEB i gereği hareket etmeye söz vereceksin. Hayatta ne geleceğini bilemezsin neyin ne zaman geleceğini hesaplıyamazsın. zor gelebilir onun için gelme gelenin Malı Hakk Yolunun gereklerine uymayanın Canı gider. Bundan Sonra dörd Can bir Can olacaksınız biriniz hepiniz hepiniz biriniz olacaksınız, bu çok zordur gelme gelme taşıyamazsınız ağır gelir. ve daha çok anlatır her anlatımı negatif ve Hakk Yolunun tüm zorluklarını anlamakla geçer bu saatlerce sürer. 4 can Reyberle hep Dardalar takatları varmı yokmu burda bir imtahandır. 4 Can Reyber dönerler Pirimiz bizi Hak Yoluna Hizmetten mahrum etmsin İkrar vermek için geldik. Rehber Canlarla niyaz olur Canlar birbiri ile niyaz olur Pir Bir Gulbang sunar Bir beyaz Hak Yolu Kefeni / Libası getirilir 4 Baş tek gövde olur. Ölmeden önce burda ölünür. Ana, Pir Canları Hak Yoluna alır ve ölmeden önce ölüm gerçekleşir ve Hak Yoluna 4 Can daha Hizmete hazir duruma gelmiş olur. burda Musahibliği anlatmakrtan çok İkrarları anlatmaya çalışıyoruz.
4. İkrar hakka Yürüme erkanında alınan Rızalıkla Toprağa sırlanınca Toprağa verilem Hakikat/ Sırrı-Hakikat İkrarıdır. 4. İkrar la birlikte Hak Yolunun İkrarı 4 tür.
Böylece Hakka Yürüyen Canımız Hayatta iken hakk Yoluna nekadar hizmet etmişse Devriyeside osevyedki bir Bedende Can bulur. Ruhen Devriyenin Kemalete Ulaşması için Gulbanglar sunarız. Oysa bedenin Toprağa Rızalık veremesi Bedenin topraktan aldıklarını topraşa tekarar sunması bir ikrar değil bir doğal Haktır. Aldığının Karşılğı vermektir. Bu bir nevi değiş tokuştur Toprakla Beden arsındaki bir Rızalıktır.
İkrar hiç bir zaman Bedenen olmaz Canın / Ruhun ikrarı olur. Bununiçindir ki İkrarda CAN’lar vardır. Onun için Biz Canız.
Not.: Kivralık ikrarı nerde kaldı dediğinizi duyr gibiyim. Kivralık Can İkrarı değil olamaz. Kivralık bir Erkek çocuğun sünneti ile Kanın bir başk atürlü dökülmemesi için Husumetlerin dostluğa çevrilmesine vesile olan Toplumun Barışını sağlamak için birdaha herhangi bir husumetin olmaması için verilen sözlerdir. Bu söze bizler ikrar demişiz. Bu İkrar Şerri bir İkrardır aynı zamanda eril bir ikrardır. Cinsiyet vurgulu bir söz verme işi. Hak Yolu gereklerine uygun olamaz. Değilde.
Devamı var. Aşk ile
17 Mart 2019 berlin Ali Koçak

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.