KEMALİST ALEVİLER; SİZ ALEV-İ DEĞİL, TÜRK-İSLAM FAŞİZMİNİN ASİMİLASYON UŞAĞISINIZ. HER ÇIKIŞINIZDA KARŞINIZDA, DEVRİMCİ ALEV-İ-LERİ BULACAKSINIZ.

KEMALİST ALEVİLER;  SİZ ALEV-İ DEĞİL, TÜRK-İSLAM FAŞİZMİNİN ASİMİLASYON UŞAĞISINIZ.   HER ÇIKIŞINIZDA KARŞINIZDA, DEVRİMCİ ALEV-İ-LERİ BULACAKSINIZ.  atatürk kemalist aleviler devrimci DAB ataput tapinagi2

 
7 Haziran seçimleri öncesi, 8 Nisan 2015 te, İlk kurşun ve Aydınlık gazetesinde, Alevi toplumunun önde gelen isimleri, ‘’Alevilerden HDP’ye Oy Yok’’ başlıklı bir bildiri yayınladı. Bu bildiri 1 Kasım seçimleri öncesinde de çeşitli sayfalarda paylaşıldı. (Bildiri altta).
 
Bildiriye imza atan şahıs ve kurumların, ne kadar alevi toplumunun önde gelen isimleri olduğu tartışılır. 25 yıldır Alevi örgütlenmesi içindeyim, birkaç kaşarlanmış ırkçı faşist dışında, çoğunun adını ilk kez duyuyorum. Bildirinin altında hiçbir demokratik alevi derneği federasyonu veya ileri gelen yazar/çizer Alevi kanat önderinin adı yok.
İmza atalar içinde tek bir kadın da yok ve isimlerinin sonuna baba, dede, derviş unvanı eklemiş olan ve bildirinin sonunda ‘’ Atatürk ilkelerini sonuna kadar savunacaklarını’’ belirten bu zatlara sormak gerekir. Tekke ve zaviyeler kanunu ile bu ‘’baba, dede, derviş’’ unvanlarını yasaklayan, HBV dergâhını kapatan, Diyaneti kurup İslamı devletleştiren, Koçiride, Dersimde Alevileri katleden, gelmiş geçmiş en büyük alevi katili, Atatürk ve faşist ilkelerini savunarak, kasaplık koyunu gibi celladın bıçağını yalamak değil midir ??
 
Demokratik haktır, isteyen herkes tek kişi veya grup olarak, her hangi bir partiye oy verin veya oy vermeyin diye çağrıda bulunabilir. Türkiye ve Avrupa’da ki belli başlı Alevi federasyonları, şahsiyetlerin, Alevilere HDP’ye oy verin çağrısına karşı. Bu beylerde HDP’ye oy vermeyin çağrısı yapmış ve çağrılarını 3 başlık atılda gerekçelendirmişler.
 
‘SÜNNİ KARDEŞLERİ KIŞKIRTILIYORMUŞ’
Burada Bildiride AKP iktidarının, Alevileri ‘’DHKP/C terör örgütü ilişkilendirip, terör şiddet yanlısı gösterip ’Sünni kardeşlerimizi kışkırtıyorlar’’ diye yakınan bu zatlar. Diğer taraftan ‘Teröre ve şiddete hayır’ diyen Alevilerin, ‘’HDP anlayışıyla özdeş gibi gösteriliyor’’ deyip. Aynen AKP’nin yaptığı gibi, sözde HDP’yi terörist ilan ediyorlar. Irkçılığı körüklüyorlar.
En büyük terörist tek dil, tek din dayatan, TC devletidir. Buna karşı direnen Aleviler, Kürt halkı, ne HDP, ne PKK, nede DHKP/C terörist değil, meşru müdafaa özgürlük hareketidir. Hakları bölüp parçalayan birbirine kışkırtan TC devleti ve AKP hükümeti Türk-İslamcı Kemalist, Faşist zihniyettir. Her türlü baskı zulme karşı HDP eşit özgür birlikte yaşamı ve barışı savunuyor. Faşist AKP Erdoğan’ı başkanlık sistemini, İslam şeriatını, HDP siz durduracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Maraş Çorum Sivas Gazi Gezide yanan yakılan biziz. Su Sünni kardeşlerinize söyleyin, bir seferde kendi kendilerine kış-kırmasınlar.
 
‘TARİH BOYUNCA BARIŞÇI OLMUŞLAR’
Evet Alevilik ve Aleviler barışçıldır. Fakat haksızlığa zulme katliamlara boyun egen ‘’koyun’’ değildir. Babai, Bedredin, Kalander, Pir sultan, Celali, Koçgiri-Dersim’de 1970’lerde bu yana süren Devrimci mücadelede en ön saflarda yer almışlardır. Alevileri siyasi iradesini ipotek altına almak isteyen CHP Kemalist faşist zihniyettir. Sivas’ta Allahu Ekber sesleri ile canlarımızı yakanlar, Çin, Alman, Rus, Amerikalı mıydı? Sizin şu ‘’kardeşlerimiz’’ değiniz Müslümanların hiç mi suçu yoktu. Esas Uluslararası Emperyalist güçlerin TC deki uzantısı, USA üstlerine NATO üyeliğine izin veren siz Türk-İslamcı faşistlersiniz. Aleviliği İslam dünyası içinde ve İslam’ın bir mezhebi olarak gören bu zatlar, dönmüş mezhepçiliğin devleti parçalamasından yakınıyorlar. İslam’ın olduğu yerde barış görülmemiştir. Bunu en belirgin örneği de İslam’ın kanlı kılıcını başında, boynunda taşıyan evinin duvarına asan ‘’Alevi İslamcılardır’’. Kılıcın neresi barış sembolüdür. Parçalanmasından korktuğunuz devlet ırkçı milliyetçi şoven, şeriatçı Osmanlının devamı Türk-İslam Faşist devletidir. Kurucusu Kemal Atatürk, koruyucu Taliban Tayyip ve sizin gibi İslamcı faşist Aleviler. Bırakın TC devleti bölünsün parçalansın Aleviler açısından bunda daha kötüsü olmadı, yok.
 
‘LAİK DEĞERLER ÖNCELİKLERİ İMİŞ’
Alevilerin geleneksel duruşu, zalimin zulmüne boyun eğmemektir. Bu duruşu bozan, şu bu örgüt değil, siz Türk-İslamcı işbirlikçi faşist acizlersiniz. TC devleti hiçbir zaman, ‘’laik-demokratik-çağdaş hukuk devleti’’ olmamıştır. Atatürk’ün kurduğu Devlet Diyanet Kurumu mu laiklik? Tek parti CHP dönemimi demokratik? Alevi inancını yasaklamak, sendikaları, 1 Mayısı yasaklamak, sosyalistleri mahpusta çürütmek, Ermenileri, Kürt halkının varlığını dilini kültürünü yok sayıp katletmek mi çağdaş hukuk devleti ?. Veya bu gün AKP RET iktidarının başta olduğu TC’mi, ‘’laik-demokratik-çağdaş hukuk devleti’’.. Hiç farkı yok, Dövletiniz batsın.
 
Yurtta Barış, Dünyada barış mı?. Yemezler içi boş laflarla kimseyi kandıramazsınız. Savunduğunuz Atatürk ve TC devleti tarihi, Türk, İslam, kapitalist, olmayan haklara yapılan katliam tarihidir.
Siz yurtta barış derken bu katliamcılara boyun eğin onlarla ‘’barışın’’ diyorsunuz.. Siz dünyada barış deren,, ‘’Bir Türk Dünyaya bedeldir’’ Ne Mutlu Türküm’’, ‘’Dünya İslam olana dek cihat’’ diyorsunuz. Ve elinizdeki çatal kılıçlın 2 ucu ile Türk-İslam Faşizmini simgeliyorsunuz.
 
Siz Alev-i değil, Türk-İslam Faşizminin Asimilasyon uşağısınız.
Her çıkışınızda karşınızda, Devrimci Alev-İ-leri bulacaksınız.
 
Devrimci Aleviler Birliği (DAB) – 6.11.2015
 
(Alttaki yazıya cevaptır)
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
 

Alevilerden bildiri; HDP’ye oy yok! (Aydınlık gazetesi, 8 Nisan 2015)

 
Alevi toplumunun önde gelen isimleri, basın üzerinden yürütülen “Aleviler HDP’ye oy verecek” kampanyasına karşı ortak bildiri yayımladı. Bildiride, Alevilerin HDP ile yan yana getirilmesinin Alevi toplumunu itibarsızlaştırmayı amaçladığı vurgulandı. Alevi-Bektaşi dedeleri, Alevi kanaat önderleri ve yazarların imzaladığı bildiride, “Aleviler Türkiye sevdasından ve Atatürk ilkelerini sonuna kadar savunmaya devam edecek” denildi. Bildiride şu ifadelere yer verildi:
 
‘SÜNNİ KARDEŞLERİMİZİ KIŞKIRTIYORLAR’
“7 Haziran seçimlerini yönlendirmek isteyen kirli odaklar, bu uğurda ülkemizin birliğine bile kastedecek ölçüde tehlikeli operasyonlar düzenlemeye başladılar. Bu odaklar, kamuoyunu aldatmak ve sömürülerini sürdürmek amacıyla kimi merkez medya kuruluşları ile yandaş medyayı kullanıyorlar.
Söz ettiğimiz medya çevreleri, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesinden sonra, Alevilerin, DHKP/C terör örgütü ile ilişkili olduğunu ima ettiler.
Böylece, Sünni kardeşlerimiz, Alevi-Sünni çelişkisi üzerinden kışkırtılarak, iktidarın yanında kalmaya zorlandı. Bu olaydan önce aynı zihniyetin tekelinde olan yazılı ve görsel medya tarafından, ‘Aleviler bu seçimde HDP’ye oy verecek!’ biçiminde kampanya başlatılmıştı. Böylece Aleviler HDP anlayışıyla özdeş gibi gösterilmiş, ‘Teröre ve şiddete hayır’ diyen sağduyulu yurttaş nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışılmıştı.
 
‘TARİH BOYUNCA BARIŞÇI OLDUK’
Tarih boyunca barışçı olmuş; nice katliamlara uğradıkları halde şiddete başvurmamış olan Alevileri, terörün destekçisiymiş gibi gösteren bu yaklaşımları şiddetle kınıyoruz. Alevilerin siyasi iradesi üstüne ipotek koymaya çalışan, onların inancını dönemsel siyasete göre tarif etmeye kalkışan vesayetçi yaklaşımları reddediyoruz. Hiç şüphesizdir ki, Türkiye’mizde Sünni-Alevi kamplaşması yaratmaya çalışan odaklar; uluslararası emperyalist güçlerin ülkemizdeki uzantılarıdır.
İslam dünyasında yaşanan pek çok örnekten de görüldüğü üzere, mezhepçilikle ‘kazanılan’ iktidarlar ve mezhep zeminine oturan siyaset, iç çatışmaya, boğazlaşmaya ve devletlerin parçalanmasına yol açmaktadır.
 
‘LAİK DEĞERLER ÖNCELİĞİMİZ’
Alevilerin geleneksel duruşunu bozmaya yeltenen, yanlış tarif eden, şu veya bu örgütün yanındaymış gibi gösteren medyayı ve siyasi çevreleri, bir an önce bu tavırlarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Ülkemizi yönetenlerin, Ortaçağ zihniyetini değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerleri olan laik-demokratik-çağdaş hukuk devleti ilkelerini kılavuz almalarını bekliyoruz. Aleviler, çağdaş yaşam tarzına dayalı barışçı Türkiye sevdasından asla taviz vermeyecek, bütün demokrat kardeşleriyle el ele vererek, Türkiye’nin demokratik kazanımlarını ve Atatürk ilkelerini sonuna kadar savunacak; her şartta,
‘Yurtta barış, dünyada barış’ demeye devam edeceklerdir.”
 
İŞTE BİLDİRİYE İMZA KOYAN İSİMLER
 
Prof. Fuat Bozkurt (Araştırmacı-Yazar)
Şakir Keçeli (Baba)
Dursun Gümüşoğlu (Baba)
Doğan Bermek (Yazar)
Mustafa Cemil Kılıç (Yazar)
Murtaza Demir (yazar)
İsmail Pehlivan (Yazar)
Rıza Zelyut (yazar)
Hüseyin K. Dedesoy (Yazar)
Âşık Ali Sultan
Selahattin Akarsu (Halk Ozanı)
Latif Bolat (Müzisyen-yazar)
Ahmet (Verde) Özuğurlu
(Nehir Klikya Kültür Derneği Genel Başkanı)
Mehmet Şahin (Tahtacılar Derneği Kurucu Genel Başkanı)
Hüseyin Değerli (Mersin Toroslar Cemevi Başkanı)
Tamer Kaya (Mersin Yenişehir Cemevi Yöneticisi)
Şahin Çolak (Hoca Ahmet Yesevi Cemevi Başkanı)
Hasan Karasoy (Pir Sultan Abdal Der. Antalya Eski Şube Başkanı)
Mersin Toroslar Cemevi
Şahin Çolak (Hoca Ahmet Yesevi Cemevi Başkanı)
Fehmi Tuncay (Halife Baba Kılavuzlu/Tekirdağ)
Hasan Yıldız (Halife Baba/Kırklareli)
Mehmet Şilli (Baba/Kırklareli)
Bahtiyar Kombal (Baba/Kırklareli)
Ali İrfan Karaca (Derviş/Kırklareli)
Mehmet Akçay (Baba/Tekirdağ)
Mustafa Akçay (Derviş/Tekirdağ)
Ali Akçay (Derviş/Tekirdağ)
Hüseyin Çakır (Derviş/Kırklareli)
Mehmet Işık (Derviş/Kırklareli.)
Mustafa Çetin (Dede/Edirne)
İbrahim Ercan (Derviş/Tekirdağ)
Orhan Bulut (Derviş/Tekirdağ)
Sırrı Elbüken (Baba/Tekirdağ)
Mehmet Çevik (Derviş/Kırklareli)
Levent Aktaş (Baba/Kırklareli)
Baki Bayraktar (Yücetepe Dergâhı Postnişini/Ankara)
Ali Doğan (Halife baba/Ankara)
Bayram Kaya (Baba/Ankara)
Talip Talih (Dede/Kırklareli)
Mehmet Demirtaş (Eskişehir Seyyit
Sultan Şücaattin Velî Dergahı Dedesi)
Celal Özer (Şah İbrahim
Velî Ocağı Dedesi)
 
Aydınlık. Alevilerden bildiri: HDP’ye oy yok! 03 Kasım 2015.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.