ALEVİLİKTE HIZIR YARDIMLAŞMANIN, PAYLAMANIN, DİRENİŞİN ADIDIR

ALEVİLİKTE HIZIR

YARDIMLAŞMANIN,

PAYLAMANIN,

DİRENİŞİN ADIDIR.

Semavi dinlerde, çeşitli inanç öğreti, birçok halk mitolojilerinde değişik (Osiris, Dumuzi, Atys, Adonis, Frey, Zülkerneyen, Hıdır, İlyas, Xızır vs.) adlar altında BİR HIZIR kültüne rastlıyoruz.

”Bin-bir adı vardır, bir adı Hızır
Her nerede çağırsan orada hazır”.

Genelde HIZIR; doğa, insanüstü, yetenek ve marifetlere sahip, sözde “tanrının yardım kurtarıcı meleği” niteliğinde, her derde deva şifa dağıtan, ilahi dini bir dille, aç susuz darda zorda olup çağıran her mazlumun masumun, hemen “bozatına binip” yardımına koşan, “ölümsüz’’ aksakallı bir ERkek (niye kadın Hızır yok ?) şahsiyet olarak anlatılır. Var mı öyle birisi, nerede görülmüş, kimi kurtarmış?

Bütün din, inanç, mitolojilerin HIZIR anlayışı tarihi kökeni güncel uygulamasına burada girmeyelim. Alevilik açısından bakacak olursak. Maalesef bazı asimle olmuş aleviler. Alevilikteki HIZIR kültünü evirip çevirip, Dini İslami, Allah Kuran Peygamber (AKP) halife imam Ali’ye, Ehlibeyt, 12 imam vs. bağlamaktalar. Neymiş efendim, Hasan ile Hüseyin hasta olmuş Ali, Fatma 3 gün oruç tutmuşlar, “”bir boz atlı Hızır aleyhi selam” acil yardım şifa getirmiş, hemen iyi olmuşlar, bu da Şubat ayının 2’ci, Perşembe gecesine denk gelmiş. Ogün doğaya ilk cemre inmiş, onun için Aleviler O/her Perşembe akşamımı (Hızır) cem yaparmış vs. vs.

İslam’ın mübarek Cumasından kurtulalım derken, birde Alevi İslamcı Hocazadelerin Perşembe’si çıktık başımıza. Neymiş Perşembe günü Muhammet, Ali şunu bunu yapmış, Ogün İslam’da bilmem neler, neler olmuş. İslam Müslümansanız Camiye, Mekke’ye gidin. Siz bizden kurtulun. Bizde Alevilikte sizden İslam’dan kurtulsun.

PES YA HU anlatılan bu vb. hurafelerin HIZIR kültüyle zere hiç bir ilgisi, ilişkisi, belgesi bilimsel kaynağı yok. İnsanlar bu güne kadar yüzlerce değişik takvim kullanmış. 1-2-3‘cü vs. cemre dediğin, o ayki hava şartlarına dünyanın hangi coğrafik bölgesinde olduğuna göre çok değişir. Ekvator çevresi nerede ise hiç kış görmez. Neye, hangi takvime gerekçeye göre Şubat ayının şu günü bu günü. 2. Perşembesi ?.

ABD de bir üniversiteden 2 bilim adamı R. Henry ve S. Hanke uzun bir bilimsel çalışma sonucu, yeni sabit bir takvim ortaya koydu. 2018 yılında Birleşmiş Milletlerin onayına sunulacak. Aralık ve Ocak ayının ortasına 7 günlük XTR bir ay ekleniyor. Aralık 31 gün diğer aylar 30 gün çekiyor. Doğum günleri dini bayramlar resmi tatiller vs. hepsi belirli bir güne sabitleşiyor. BM’de çoğunluk sağlanıp yeni takvim kabul edilir mi bilmiyorum.?

Her şeye rağmen Aleviler artık İslam’ın veya başka bir inancın kuyrukçuluğunu bırakıp, kendi öz değerlerini baz alarak, kendi anma günlerini bayramlarını vs. sabitleştirmelidir. Aleviler her yıl sırtını zincirle döven Şii İslamcılarla vs. aynı günlerde Muharrem orcu Aşure tutmaktan, yaşanan karmaşa tutarsızlık bulanıklıktan kurtulmalıdır.
Alevilikteki bu kadim on binlerce yıldır süre gelen Şubat ayında tutulan ‘’ Dayanışma Direniş orucunu’’ sanki dünyada başka hiçbir katliam direnişler olmamış gibi getirip Aleviliği SADECE KörBela’ya bağlamak, Aleviliğin içini boşatıp, İslam bataklığında boğmaktır. Aynı şekilde her Aleviler, her vesilede bir (Hızır vs. adına) din, inanç, gelenek adı altında, KURBAN KELLE KESMEYE ve kurban bayramına şiddetle karşı çıkılmalıdır. Kurban Alevilikte bir “elmadır” bir lokmadır bilimi sevgiyi acı tatlı abu hayatı paylaşmaktır. Cana kıymanın bayramı olmaz Alevilikte Kurbanın yeri yoktur.

Her anlamda fiziki psikolojik maddi manevi toplumsal yardımlaşma DİRENÇ artırmaya katkısı olan HIZIR ORUÇ ve lokma paylaşımı (aşure) vs. muhabbetlerimiz, yolumuzun özüne uygun olarak, Tüm erkanlarımızı çağdaş bir şekilde, yeniden yapılandırmalıyız. Örnek Alevilikte ORUÇ (muharrem vs. dahil) özüne uygun olarak Şubat HIZIR ayına alınıp sabitlenmelidir. Alevi pirleri mürşitleri kurumları bu konuda ortak bir açıklama yamalıdır.

Alevi edebiyatında Hızır kültü büyük bir yeri vardır. Ve Alevilikte Hızır yardımlaşmanın, paylaşmanın, direnişin, umudun simgesidir. Alevilikte HIZIR İnsanları ganimet, huri cennet için cihada çağıran, ona ibadet etmezsen cehennemle vs. korkutan bir ilahi bir put değildir. Hızır Alevi yoluna gönül veren canların yarattığı, dilde dileklerini gönülde muratlarını yerine getiren, sevgilileri buluşturan manevi bir dayanışma direniş umudun gücü, bir birimizden beklediğimiz yardımlaşma dayanışımın adıdır Hızır. Attaki deyişten de anlaşılacağı üzere; Alevilikte Hızır Yolun ve yol erenlerinin ta kendisidir.

Yola yolladım seni
Yollar yollasın seni
Hızır elinden tutsun da
Bana yollasın seni.

Alevilik dogmatik ilahi semavi bir DİN değildir. Alevilik Doğal varlığa, yaşama bilime sevgiye dayalı felsefi bir ‘inanç’ öğretisidir.
DİN dogmatik dondurucudur. Allah Kuran Peygamberimiz (AKP) böyle buyurmuş ebedi billah TEK doğru budur der. Ve kabul etmeyeni KATLİ vacip kâfir görür.
Felsefi “İNANÇ” öğreti, ‘’FiloSofia’’ eski yunanca “ bilim ve sevgi “ BİLEREK sevip inanmaya dayalıdır. Yeni bir bilgi belge varsa, önceki inanç kanat değişime açıktır ve değişir.
Alevilik, İslam şeriatı, huri cenneti ganimeti için kelle kesen, insan yakan halife imam hz. Ali’den gelmez.

Alevilik doğadan, Hava Su Toprak Ateş Alev ve aydınlanma A’lim insan olmaktan gelir. Alevilik bilim sevgi sorgu görgü kâmili insanlık yoludur. “Anan yoktur baban yoktur sen benzersin piçe tanrı” diye Alevilik “”Allah’ı”” bile sorgulayan bir yoldur. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyen bir yoldur.
Hızır kültüyle oluşan yerel bazı genelenler bir zenginlik olarak yaşatılabilir, sakıncası yok. Fakat öncelikle
Alevilikte Hızır kültünün toplumsal maddi manevi sosyal ekonomik maddi temeli anlatılmalıdır. Alevilik körü körüne değil, sorgulayarak bilerek inanmaktır.

Her şeyin, (mitolojilerinde) doğal bilimsel bir açıklaması vardır.

Alevilikte HIZIR kültünün ORUCUN ve AŞURENİN MUSAHİPLİĞİN tarihi sosyal ekonomik toplumsal maddi temelleri kökü, direk doğal yaşamdan gelir. Ancak bunu anlarsak, anlatırsak, geçmişimize sahip çıkıp bugün ve yarınlarımıza ışık tutabiliriz.

Dünyada yaşayan 4 insan DNA’sı, 4 kan gurubu vardır. 4’dü de Afrika kaynaklıdır. Buzul çağların yaşandığı dönemlerde, Afrika ortalarında yaşayan, insanların buzların erimesi ile güneye kuzeye doğru göç etmişlerdir. Mezopotamya Anadolu’ya HIZIR kültünün bugünde en canlı yaşandığı Dersim Koçgiri coğrafyasına bundan yaklaşık 50 bin yıl önce geldiler. Yerleşik yaşam ve tarıma daha yeni başlamış, insanlar, dağlık bölgelerde çetin kar kış koşullarında, havan ve insanların yiyecek besin maddelerinin kışlık stoklarının azaldığı kıs aylarında çok sıkıntı çileler çekiyorlardı. Kara kışın ortası Şubat ayında insanlar topluca açlıktan ölmemek için ellerinde evlerinde VAR olan LOKMALARINI (birleştirip AŞURE yaparak) günde 1 defa yemek yiyip ORUÇ tutarak, O zor günleri geçirmeye, daha sonraları her türlü baskı zülüm sömürüden ZORDAN DARDAN birlikte KURTULMAYA çalıştılar.

Geçmiş binlerce yılı bırakalım, bugün bile dünyanın birçok bölgesinde, Anadolu’nun dağ köylerinde insanlar bu sıkıntıları yaşayabiliyor. Böylesi sıkıntılı, insanların yardıma muhtaç olduğu ortamlar sonucu, insanlar birlikte direnerek, Alevilikteki Hızır, Lokma, Oruç, Aşure, Rızalık şehri, Musahiplik yardımlaşma dayanışma İMC’ce, ‘Yârin yanağından gayrı her şeyi ORTAK, paylaşma kültürünü, komünal yaşam geleneğini yaratı. Bu deneyim, öğretiye dayanarak yüz yıllarca zalimin zulmüne sömürüye bakıya karşı, Mansur, Fazlı, Nesimi, Fatma bacı, Baba İshak, Börüklüce, Bed-Red-Din, Kalender, Pir sultan, Elif ana, Seyit Rıza, deniz Yusuf Hüseyin Mahir İbo, Ethemler, Berkinler direndi direniyoruz. Aleviliğin özü, İslam’ın huri, ganimet, milliyet DinAyet için cihat katliam kültüründe yatmaz.

Devrimci Aleviler Birliği DAB İlkelerinde Alevilik; İslam, milliyet dışı, paylaşımcı sosyalisttir, kadın erkek eşit, Doğacı, bilimsel vs. derken bunları dile getiriyor. Alevi Yol erkânında köklü bir devrim başlatan DAB Hızır Orucu cemi vs. konusunda da önümüzdeki yıl içinde somut öneriler sunacaktır.

Cemlerimizde yol erkânımızda inanç öğretimizin, doğal sosyal ekonomik maddi temellerini özünü kavrayıp öne çıkarmalıyız. Hurafelerle canların uyutmamasına izin vermeliyiz. Toplumumuza, çoklarımıza yardımlaşmayı, sosyal paylaşım, dayanışmayı, sosyalist toplum anlayışını aşılamalıyız. Ego bencilikten kurtulup, birbirimize sahip çıkıp, ezmeden ezilmeden dünyada eşit özgür İNSANCA MUTLU mutlu, barış içinde birlikte yaşayacağımız komünal bir yaşam düzenini kendimiz kurmalıyız.

Ancak HIZIR o zaman bir anlam kazanır ve Hızır her zaman yanımızda hazır ve nazır olur.
Biz ne kadar yardımlaşırsak Hızır bize ancak o kadar yardım eder. Yoksa hiçbir zaman, gökten uçarak ”bozatıl hızır” dede, aç susuz zorda darda olanın yardımına falan gelmemiştir, gelmez. HIZIR sen ben biz arasında oluşturduğumuz ve oluşturacağımız dayanışmadır.

Bugün sen, ben belki geçici bir bolluk rahat, refah içinde olabiliriz. Yüzbinlerce insan faşizmin zindanlarında yaşam mücadeleci veriyor. Zor şartlarda haksızlıklara karşı mücadele veriyor. Dünyada insanların yarısı halen açlık sınırında yaşamak, doğal afetler, kuraklık, salgın hastalıklar, savaşlar, ekonomik kriz, işsizlik vs. dünyayı kasıp kavuruyor ve her zaman her yerde herkesin önüne bu zorluklar çıkabilir.

Alevilikte HIZIR (Hızır Orucu) Toplumsal Dayanışmanın Paylaşımın Direnişin Semboldür. Çetin doğal yaşam ve haksızlıklar karşı, el ele el hakka, birlikte YAŞAM, dayanışmacı ve paylaşımcı direnişçi HIRIZ KÜLTÜRÜNÜ yaratanlara ve yaşatanlara aşk olsun.

95 yıllık ırkçı milliyetçi din, TC. Türk İslam devletinin son AKP hükümetinin yaptığı yapmak istediği ortada, Aleviler tek din İslam, tek dil Türk, TEK adam ATA / RTE, İslam millet vatan sakaya kuyrukçuluğu bırakıp, özüne dönüp, İnsanca birlikte yaşam için, caydırıcı bir güç olup “HAYIRLI” bir DİRENİŞ göstermezse, Alevileri çok kötü günler bekliyor.

HIZIR Cemi Cümlemizin Yardımcımız olsun.

Feramuz Şah Acar / 11. Şubat 2017

ALEVİLİKTE HIZIR YARDIMLAŞMANIN, PAYLAMANIN, DİRENİŞİN ADIDIR.Semavi dinlerde, çeşitli inanç öğreti, birçok halk…

Slået op af Devrimci Aleviler BirligiFredag den 10. februar 2017

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.