ALEVİLİK MİLLİYETÇİLİK VE IRKÇILIK

ALEVİLİK MİLİYETÇİLİK VE IRKÇILIK
Günümüzde Cem evlerinde milliyetçi akımın etkisinde kalmış aslını inkar eden bir kısım alevi, inkarcı asimiletörlüğe soyunmuş ırkçılık yapmaktalar. Gerceği göremiyen at gözlüğü takmış bazı alevilere ait oldukları ana dillerini ve etnik köklerini milliyetçi bir yaklaşım ile aleviliğin önüne koymaya başladılar. Öyleki kollektif emek ile ihtiyaçtan dolayı bir araya gelmiş canların fedakarlık ile oluşturmuş oldukları kurumların içerisinde ben Kürt alevisiyim, ben Türk alevisiyim söylemleri ile kurumların içerisinde toplumsal kutuplaşmalara neden olmaktalar. Öyle görünüyorki bazı canlar 73 millete bir nazarla bakmak desturunu çiğneyerek kendi milliyetçi düşüncelerini aleviliğin içinde hayata geçirerek sisteme ve egemene (AKP ve MHP) v.s hizmet etmek ve aleviliği kendi kafatasçı anlayışlarıyla ırkçılaştırmaya çalışmaktadır.
Aleviliğe, kendi içlerinde oluşturdukları milliyetçi hastalığın etkisi ile bakan ve yarattıkları bu ırkçı tartışmaları aleviliğin öz değerlerinin dışında tarihi geçmişi örnek göstererek toplumsal örgütlü yapısını sözde kültürel bir gerçeklikmiş gibi eski inaçları olan Samanızım TÜRK inancı, Zerduşluk Kürt inancı vb algısı ile kaynak göstererek zarar vermekteler. Evet Türklerin bir kısmı islamiyeti kılıç zoruyla kabul etmeden önceki inacı saminizimdi aynı şekilde Kürtlerin bir kısmı kılıç zoruyla islamiyeti kabul etmeden önceki inancı zerduşluk idi. Ancak alevilik bu iki faklı inancın devamı değildir. Nasılki islamiyetin değilse, alevi toplumunu bir bütün olarak düsünecek olursak (73 millet) halkların kardeşliği “rıza sehri” insanları Türk, Kürt, Arap vb milletlerden farklı dillerde konuşan canlarımızı nereye koyacaksınız. Alevilik doğru anlaşıldığında her milletten canın binbir donda bütüne hizmet eden sınıfsız, sınırsız dünya insanlığına bu bağlamdada evrensel bütünlükte cana ve canlılara hizmeti hoşgörü ile var ettiğini görmemiz gerekiyor.

Alevilerin kültürel ögretisinde ırk, dil, din, sınıf ve cinsiyet küçük, büyük ayrımı yoktur. Varsada milliyetçi ırkçı hastalığın pencesindeki akılların uydurduğu yalanlarda vardır. Onunda adı Alevilik değil, alevilik dışındaki her şeydir. Alevilik insanı canlıları doğayı merkezine koyan enel hakk diyen, cemal cemale rızalık gören niyaz olan yarin yanağından gayri her şeyde ortaklığı savunan felsefesi hakikat olan bir anlayıştır.
Şimdi bu bağlamda alevilik Irkçı milliyetçi ola bilir mi?

Alevilik toplumsal birlikteliği önceleyen inanç ahlaki, EDEB ile, insanı kamilleştiren bir anlayıştır. Öyleki imece usulu üretimi dayanışmayı bireyler için değil, toplumun her kesimi için önceleyen sosyal yaşamı demokrasiyi yaşamın her alanında özerk anlayışla var kılarken, çağ dışı bir hastalığı içinde barındırması mümkün müdür?

Canlar Kürtlerin, Türklerin, Arapların vs hepsinin Alevi olmadığını alevi olmak için soya, sopa gereksinim duymadığını tabiri hak ise çocuklar dahi gunümüzde bilmektedir. Artık yapmayın yazıktır, zülümdür Aleviliğe bizler bu gerçekliğin aşinasıyız halklar alevilikte birdir her isteyen özünü dara çekip ikrar vererek yol da erkana uyarak, EDEB ile benliğini yok edip kin, kibir, haset, garez, nefret, kıskançlık vb huylarını benliğinden silip rızalığı, paylaşımı, eşitliği, sınıfsız ve sınırsız bir dünyada var edebilir ve yaşata bilir. bakın öğretimiz dört kapı kırk makam ile bireyin kendisini olgunlaştırıp ham evren kişiden olgun kamil kişi olması gerekliliğini yolun ilk ilkesi olarak, adaletli birey olmayı öğütlüyor. ALEVİLİK insanlığın ve insan olabilmenin tek yol’udur.

Dedik ya, milliyetçilik ırkçılık aleviliğin özünde itibar kazanmaz kazanamazda zaten esamesi bile edilemez aleviyim diyen her can bunu adı gibi çok iyi bilir. Cem’e giren ölu candır Cem’den çıkan diri candır arınmış durulmuş halk ile hakk olmuş özünü dara çekip ikilikten, benlikten arınmış bütüne hizmeti ikrar vermiş gelme gelme, dönme dönme, ser veren candır. İnsanı merkeze alan börtu böceğe kurda kuşa bir cümle canlı cansız bütüne ikrar veren bir can yola yoldaş, cana kardeş, bütüne turap fakir gönlüyle esit olmustur.Pir huzurunda özunu dara ceken can rızalık uzere görguden gecer arı duru pak olur, cem gören semah yürüyen, dem alan dara durup sorgudan görgüden geçen kadın erkek eşit bir olan deyiş söyleyip bağlamanın telinde aşka düşen bir lokmayı kırka bölen küçüğü, büyüğü bir gören bir can milliyetçi ırkçı ola bilir mi, olsa olsa düşkün olur ki, oda ancak canavar olur.

Canlar alevi kurumları cem evlerinin görevi toplumsan birlikteliği sağlamak bireyi ve toplumu egitmek ve olgunlaştırma yeridir. Kurumlarımızın işlevi ahlaklı birey yetiştirme yeridir. Böyle olması gerektiğini söylüyoruz, ama bakıyoruz birçok kurum ve inanç evleri, maalesef, bu hizmetin dışında yani alevilik dışında her şeye hizmet etmektedir. Diyeceksiniz madem öyle bunca şeyi neden anlatıyorsun, yazıyorsun, yazıyor ve anlatıyoruz? Çünkü, umudumuz var umudumuzu yitirmedik direnecek ve başaracağız. Zulme, sömürüye, ırkçı milliyetçi insanlık dışı her tür fikre ve yaşama karşıyız.
Konumuzun başına dönelim, alevi kurumları ahbap-çavuş ilişkisi ideolojik fikir merkezi köylüm, yandaşım, partilim, ülkü-daşım, dava arkadasım, kafa kağıt boş zaman geçirme, dedi kodu ve mal mülk, ünvan, statü paylaşım yeri değildir. Eğerki böyle ise milliyetçi, yobaz, ırkçı tek bencil, bencil çıkarcı menfahat yeri olur çıkar yol gecenin kervan yürütenin yeri olur, istermisiniz böyle olsun???
Alevi Kültür Merkezi evinin işlevi her milletten insana kendi ana dili ile kendini demokratik merkeziyetçi bir anlayışla ifade edebileceği bilim ve gelişim merkezi evi olmalı misyonu yukarıda kısa kısa değindiğimiz yapıcı çözümler ile insanı olgunlaştıran kemalete erdiren kardeşlik merkezi, evi olmalıdır.

GÖNLÜM YETER DESEDE BİLİNCİM KARŞI ÇIKIYOR DİLİM SUSMUYOR,
AF OLA DEVRİMİ

Alevilik canı kemalete ulaştırmak ise yolda birlik hakikatte öze ermek ise, o zaman kendinize gelin başkası gibi, (AKP, MHP) miliyetci ırkçı yobaz olmayın. Alevilik özünde 73 milletle bir bakmak ve olmaktır. Din kisvesi altında ırk, renk, dil ayrımı yapmayın yolda bir olmalıyız hakikatte biyat kültürü yoktur. Can olan cana değer verir bir görür Doğa ana gibi, her canlıyı canı bağrınıza basın, su pilanet (Dünyamızı() cehenneme çevirmeyin bu cennet dünyadan başka cennet yok, gelin vardan var olan varlılara hizmet edelim her işimizi rızalıkla görelim.

Diyoruz nedir, rızalık?
Devlet (KAPİTALİST EMPERYAL GÜÇLERİN YARATTIĞI TEK BENCİ EGEMEN ANLAYIŞ DÜZENİ) anlayışını red eden sınırsız, sınıfsız, ortakçı üretim ve paylaşımı emeğe ve yeteneğe göre var eden sosyal yaşamı savunan bireyin özgünlüğünde toplumsal özgürlüğü hakk bilen her ihtiyacı eşit paylaşan dünyada cennet anlayışı, işte tamda budur rızalık üzerine olan alevilik . Devrimci cağdaş bilimden yana gelişimi ve yeniliği savunan bilimi rehber edinen anlayışın birey ve toplumlarda rızalık alıp, vermesiyle adına cennet denilen şeyin aslolan gerçek eşitlikçilikçi anlayışın adıdır.

Tekrar sizlere soruyorum canlar, aleviliği hangi millet ve dil kavramına sıkıştırıpta IRKÇI MİLİYETÇİ YOBAZ, Hakiki Türkler Kürtler vb yapabilirsiniz?

Kiminize göre olumlu, kimisine görede olumsuz olarak açıklamaya çalıştığımız bu düşüncelerde ki amacımız alevilik gerçekliği olan hakikatı canlara bildirmek idi.
Canlar alevi olmayı başardığımızda örgütlü olarak her dilde ve renkte yolda birlikteliği canımız pahısına koruyup geliştirerek insanlığa ve insan olmanın gayreti temelinde milliyetçi ve ırkçılığı aleviliğe uygun olmadıgını tartışmaya ve bu anlayışın insanlığa bir fayda sağlamıyacağını, aksine insanlığı barbar yoz bir canlı türüne dönüştüreceğine hatırlatmaktır, dini sevgi kabesi insan, felsefesi aşk olan bir yaşam biçimidir. Alevilik her kim olursa olsun kirli emellere hizmet etmek için araç olarak kullanıp amaçları için ırkçı milliyetçiliğe dönüştürülemeyeceğini hatırlatmak istiyoruz.TÜRK canlar aleviliği türkçe konuşup yaşatalım, KÜRT canlar aleviliği kürtçe konuşup yaşatalım. Ancak milliyetçi ırkçı yapmayalım. Kim hangi dilde renkte ise özüne uygun hakikati neyse eğmeden bükmeden, o dinin, bu kitabın sağına, soluna önüne, arkasına, üstüne altına yerleştirip, yamamadan her neyse özüne uygun yaşatalım aleviliğimizi.
Bugün dünyanın neresinde olursanız olun, anladığınız dilde türkçe, kürtçe, almanca, fransızca, arapça, ingilizce, ispanyolca, çince, japonca vs aleviliği hakikatli özü ile aslına uygun yaşayın, vardan gelen hakikat olan aleviliği hep birlikte yaşatalım.
Bakın geçmişten günümüze her dönem ve her çağda aleviler düzenin yozlaşmış anlayışına ve oyunlarına karşı çıktıklarından dolayı, boyun eğmedikleri için katliam ve sürgünlere maruz kaldılar. Bugün günümüzde baskı, zulüm, asimilasyon ve sürgünlere maruz kalıyorsak, bunun nedeni milliyetçi, inkarcı, ırkçı, yobaz ve kendisini hakiki müslülman gören elevi düşkünleri olan, hınzır paşalardır. Pir Sultanı dar ağacında bitiremediler. Dersimde Seyit Rıza baş eğmedi zulüme, sivasta yaktılar küllerimizden binlerce kez anka kuşu olduk ya, denizler, mahirler, ibolar, mazlumlar olduk ya nevruz atesinde , berkin elvandık ekmek olduk dun vardık bugun varız yarini biz isledikya maden ocaklarında atölyelerde nakış, nakış geleceğin Özgür günlerini tarlada toprak ile birdik tohum olduk filiz verdik demirin üstündeki karınca izini kavalar isledi özgürlük için dehaklara, ondandır korkuları dün vardık bugünde varız, yarında var olacağız. Biliyorlar yoktan değil, vardan geliriz her daim var olacağız. Bu nedenlerden dolayıdır ki bizi bize kırdırmaları, dün alevilerdi, bugün alevilik hedefleri ekildik ekin olduk ezildik un olduk ocakta piştik ekmek nimet olduk, halka olup sarstık diktatörün sarayını. Ondan içimize sızmaları ırkçılıkları, milliyetçilikleri ondandır aliyi sevmekse alevilik bende aleviyim demeleri. Oysa bilmedilerki biz arabın soyundan değil emekçinin hamurundan yogrulduk sunulduk sofraya, ondandır helal lokma dokunur onlara. DEVRİMİ

Yol önderlerimiz hakikatli alevilerdi. O nedenle biyat etmediler zulumun saltanatına ve sultanlarına katledildiler. Halk ve hakk uğruna şimdi sizler alevi olduğunu söyleyenler biat edecek misiniz milliyetçi, ırkçı, faşist, yobaz zihniyete? Halen ırk, renk, dil ayrımı yapmak istiyor musunuz? Hatırlatalım size, aleviler için verilen fetvalar katli vaciptir, fermanlarını istermisiniz, türk, kürt, arap, acem, türkmen, ezidi, asuri ve ötekileştirilmiş mazlum halklar, ebu sulf efendi hangi ırkın, dilin mensubuydu acaba? Ve diğer kadıları bileniniz, var mı?

Alevi olmamız hakikati dillendirmemiz bircok tek dil, tek millet, tek ırk, tek bayrak diyen toplumu tek tipleştiren özelliklede islamı kuranı arap çölünde medet umanı kurum ve cem evlerine bayrak ulus liderlerinin resimlerini asanları, parti ve ünvan çıkarıcılarını vb uzatmayayım bel ki rahatsız edecektir.

Bilmeni istiyorum milliyetçi, ırkçı güruh, asalak bencil, onların umrunda bile değilsin, kullanılarak zamanın gelince bir paçavra olacak araçsın sen, Alevi misin gerci misin sen? Alevi olamazsın bizim için. Onlar için iyisi kötüsü fark etmez, zamanı gelince katli vacipsin, yediden yetmise yok edilmen gerekir zındık rafizi kızılbaş dinsizsin. İnanmıyorsan osmanlı ve tc tarihine bak bugünki AKP, MHP Din ayet fetvalarını oku geçmişi. Boş ver ha kürtsün, ha türksün fark etmez, aslını inkar eden ihanet eden, bizede ihanet eder der okadar.

1.Örnek olsun bu fetvaları verenlerin peşinden gidenler, (daiş-ışıd’a katılan kelle kesen dersimli alevi genç) dersim ,maraş, çorum, sivas, gazi roboski, şengal, kobani, suruç, afrin, rojava vb bizi diri diri yakan katledenler, değil miydi? Ya, allah bismillah allahu ekber bayrak inmez vatan bölünmez diyenler 40 aleviyi öldüren cennetliktir, diyenler kızılbaşlara ölüm diye haykıranlar, işte sana milliyetçilik ve ırkçılığın sonuçları.
Görüyoruzki bazı kendini bilmez sözde alevi olduğunu söyleyen kişi ve kişiler bugün aleviliği bu güruhun savunduğu milliyetçi, ırkçı, yobaz anlayışını örnek alarak biz de, hakiki müslümanız, türküz, kürdüz. Alevilik hakiki türklük samandır. Alevilik hakiki kürttür zerduşuz diye naralar atmaktadır. Olmadı usüle uygun birde tekbir getirin olsun bitsin.
Canlar milliyetçilik yapmadan aleviliği kendi dilinizle yaşayın, ulusal kimlik bir ulusun kendi kaderini tayin etme hakkıdır. Bunu yaparkende, başka bir ulusun size reva gördüğünü, siz başkasına görmeyin. Aksi takdirde aynı kefeye girersiniz ki, hiçbir farkınız kalmaz, tekçi zihniyetlerden. Birde aleviliği başka bir dinin, inancın uzantısı vs çağ dışı dayanağı olmayan anlayışlara karıştırmayın.
Milliyetçilik bağnaz din anlayışı ile beraberinde ırkçı faşist düsünce besler ve barındırır. Xızır aşkına aleviliğin hangi yaşam felsefesi, bu kokuşmuşluğu kendi içinde barındırıyor?
Alevilik hakikatli, itikatı hakk anlayışıdır. Kutsal bir kitaba dine heleki beygamberler aracılığı ile gelmiş vahi anlayışına sığmayacak kadar kadim bir öğretidir. Yapmayın yazıktır, zulümdür, cinayettir, daha ne deyeyim?

DEVRİMİ-  Mehmet Yapıcı
09.05.2020

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.