DAB ve hakkımda zorunlu açıklama – Feramuz Acar

DAB ve hakkımda zorunlu açıklama. 

YouTube player

Konuyla ilgili  video  klip açılmama (tıkla) izle. 

Feramuz Acar – 8.7.2021

Değerli canlar, sevgili yoldaşlar. Kurucularından biri olduğum DAB’ta, son dönemde ortaya çıkan olumsuzluklar nedeni ile ZORUNLU müdahale etmek zorunda kaldığım; DAB’ın durumu ve şahsım hakkımda DAB-tv de ileri sürülen iddialaralar ve DAB’ın geleceği hakkında, var olan ve ayrılan bazı üyelerle görüşüp açıklama yapacağımı bildirmiştim.

Öncelikle DAB kuruluş sürecini kısaca özetleyim.
Birçok yoldaş gibi bende 1993 Sivas katliamından buyana 28 yıldır bir fiil, Alevi örgütlenmesi içindeyim. Genel prensibimdir, başka canlarda deneyim edinsin, bencillik oluşmasın diye, başkan, üst düzey yöneticisi olduğum parti veya sivil toplum kurumlarında 2 dönemden sonra görevimden kendiliğimden ayrılmışımdır. 2012 yılında AABK yönetimi ve Danimarka ABF başkanlığından (ve aynı şekilde 12.9.2020 tarihinde DAB yönetiminden), kendiliğimden ayrıldım.

2013 yılında 40’a yakın canımız, (isimleri bende var fakat burada rızıklarını alınmadan ismi vermeyeyim) Alevilikte yoğun asimilasyon ve güncel bilimsel, toplumsal gelişmeler dolayısıyla, Alevilikte köklü bir reform / devrim gerektiğini, bu konuda İnsani Kâmil Olma Yoluna, Alevi Kamuoyuna, başlıklı bir ÇAĞRI” yayınlamayı önerdiler.

40 canın katkıları ile bir çağrı hazırlandı. Çağrının altına kişi ismi yazıp yayınlamak yerine, “Dünya Aleviler Birliği”, “Çağdaş Aleviler Birliği”, “Alevilikte Öze Dönüş Hareketi” gibi isimler içinden; Hem Alevilikte köklü bir reform (Devrim) gerekliliği önerildiği, hem de Aleviliğin özünde sosyal paylaşımcı haksızlığa karşı duran, devrimci bir gelenek olduğu dikkate alınarak; Oluşturulan komite ; ÇAĞRIYI; Devrimci Aleviler Birliği-DAB adı ile 15 Şubat 2014 tarihinde sosyal medya üzerinden yayınlanıp, Alevi kamuoyunda tartışmaya açıldı. Ve çağrı toplumda büyük ilgi gördü, kısa sürede 40 bin kişi çağrıyı beğendi, destekledi.

Çağrı özetle şu; 7 başlık / ilkeden oluşuyor;
1. Alevilik; Semavi dinler (İslam) dışı, kendine özgün felsefi bir inanç öğretisidir.
2. 72 millete bir bakan Alevilik; Türk Kürt Arap vs. ırkçı milliyetçi (Kemalist) değildir.
3. Alevilik haksızlığa karşı; Emekten yana, sosyal paylaşımcı, devrimci sosyalisttir.
4. Erkek dişi birdir bizde, noksanlık eksiklik senin görüşlerinde diyen Alevilik; eşitlikçidir.
5. Bütün evren Semah döner diyen tüm varlığı doğayı hak bilen Alevilik; çevreci ekolojik dengecidir.
6. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyen Alevilik, sorgulayıcı, dinamik, değişimcidir.
7. Yoğun asimilasyondan dolayı bugün; Alevi yol erkânında köklü reform, ’DEVRİM’ gereklidir.
DAB

Fakat: O zaman AABK genel başkanı olan Turgut Öker; 23 marta 2014’te yapılan, Randers AKM genel kurulunda DABF delegesi  ve YK temsilcisi olarak seçilip katıldığım, Danimarka Federasyonu genel kuruluna gelip, divan başkanı olup ve kendiliğinden “” Feramuz Acar Devrimci Aleviler Birliği diye bir Terör örgütü kurmuştur, onun yüzünden Avrupa’daki Alevi kurumlarımızın kapatılmasına izin vermeyiz, Feramuz DABF yönetiminde olamaz”” diye oylamaya sunup beni DABF ve Alevi kurumlarından atmaya kalktı. Daha sonra çağrıyı imzalayan başka arkadaşlarda Alevi kurumlarından uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili o zaman, “Turgut Öker; neden Feramuz Acar’ı Alevi kurumlarından atmak istedi ??” diye, bir video yayınlamıştım, isteyenler Youtub ta bulup izleyebilir.

Belirli çevrelerce yoğun şikayetler sonucu DAB’ın ve yöneticilerinin özel sayfaları kapattırıldı. Bunun üzerine DAB çağrısını yayınlayan arkadaşlar vs.; DAB 7 ilkesinin, Alevi toplumunda, kurumlarında belirleyici yer edinmesi amacı ile 24.04.2015 tarihinde, Frankfurt’ta yapılan kuruluş genel kurulu ile DAB’ı kurdular. Danimarka yasları uyarınca başvurup yapılıp, resmi statü kurum sicil numarası alıp. Yönetimde Danimarka’dan DAB’a üye ve kasadar ben olduğum için, resmi kontak kişi kayıt adresi olarak benim adım ve adresim verildi, banka hesabı vs. açıldı.

AABK vs. tarafından Alevi kurumlarında toplantı panel vs. yapmamız yasaklandı.

Uyuyanı hiç ses çıkarmadan dokunmadan uyaramazsın. Yoğun asimilasyondan dolayı, Türk-İslam TIR’ı çarmış kazazedeye dönmüş, sesi soluğu kesilmiş, Alevi toplumuna kurumlarına elektro şok vermemiz gerekiyordu. Hem kurum olarak DAB YK, hem üyeler ve şahsen bende, açık net, sorgulayıcı, bazen sert bir dil üslupla da olsa, toplumu uyarmamız gerekiyordu, gereğini yaptık.

Türkiye’de 4 Temmuz deklarasyonu ile sonuçlanan çalıştaylara katılıp destekledik. Alevilikte Cen ve Hakka uğurlama erkanı kitabı yayınladık, örnek hakka uğurlama, cem erkanı, çeşitli toplantı panel, araştırma yazılar, görsel video, Korona Pandemi dolayısı ile doğal olarak 2 yıldır TV yayını vs. ile toplumu uyarma bilinçlendirme çalımlarımızı sürdürdük. Alevilik ve güncel siyasi konularda açıklamalar yaptık. Örnek Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde gerekçelerimizi açıklayıp Demirtaş ve HDP’yi destekledik.

Bu süreçte DAB’tan çeşitli nedenlerle ayrılanlar ve yeni gelenler oldu. Herkes elinden geldiği kadar bu mücadeleye katkı sundu. (Şahsen benim hiçbir yönetici ve üye ile bir sorunum olmadı.) DAB’ın düşünceleri Alevi toplumda karşılık buldu, Alevilikte yavaşta olsa bir reform hareketi başladı. 12 Eylül 2020 DAB’ın 5’ci genel kurulu öncesinde, prensip olarak 2 dönemden sonra, yönetime aday olmayacağımı belirtim ve sadece Denetleme kurulunda yedek olarak görev aldım.

“Kemalist TKP” mensubu Murat Kılıç ile bazı yöneticiler önceden ilişkiye girip, genel kuruldan sonra kendisi üyelik formu doldurmadan DAB’a üye yapıldı. İlgili şahıs üye olur olmaz, DAB’ın HDP ve Kürt sorunu ile ilgili önceki açıklama ve yayınlarını ve Kemalizm’e bakışını eleştirmeye başladı. DAB yönetiminden bir grup DAB YK’yı ve üyeleri bilgilendirmeden TKP genel sekreteri Kemal Okuyan’la ile görüşme yapıyor. Üstü kapalı, ortak çalışma kararı alınıyor, DAB ilkelerinden taviz veriliyor.

DAB’ta Kemal Okuyan’la ile görüşme sonrası DAB içinde ciddi tartışmalar çıktı, sonuçta birkaç üye ve yeni seçilen DAB yönetim kurulunun çoğunluğu ve eş-başkan Veli Balaban dahil istifa etti. İçinde benim de olduğu Denetleme kurulu, yönetimde kalan diğer arkadaşlarla üyelerle görüşüp DAB’ı genel kurula götürüp yeni yönetim seçilmesi kararı aldı. Bu arada ortamı yumuşatmak, sorunları çözmek için 2 üye toplantısı yapıldı. İstiyorlarsa istifa edenlerin istifaları geri çekip, 1 ay öne alınan 6. olağan genel kurula katılabilecekleri kararlaştırıldı. İstifa edenler istifalarını geri çektiler. Bu arda yürütme kurulunun DAB’a 5-6 tane yeni (Kemalist) üye kaydettiği görüldü.

6-7 Şubat’ta meşruluğu tartışmalı DAB 6’cı olağan genel kurulu ve sonrası.
Bazı üyenin genel kurula katılması engellendi. Divan başkanı seçilen Murat Kılıç, uyarıya ve genel kurul gündeminde kırmızı ile yazılmasına, rağmen genel kurul açılışında üyelik aidat durumlarını kontrol etmedi.
Tüzüğe göre genel kurul önce herkesin aidatlarını ödemesi gerektiği, uyarılmasına rağmen, aidatını ödemeyen üyeler genel kurula katılıp oy kullandı, yönetime dahi seçildi.
Tüzükte ve genel kurul çağrısında genel kurulda karar alınması istenen önerilerin; 7 gün önceden yazılı olarak gönderilmesi gerektiği belirtilmesine uyarı ve ihtirazlara rağmen, gündeme öneriler alındı. Divan ihtiraz ve şerhleri dikkate almadı. Bazı üyeler genel kurulda, bazıları da genel kurul sonrası YK’yı protesto edip istifa ettiler. Eski eş-başkan Hatun Yapıcı sudan gerekçelerle üyelikten ihraç edildi. Genel kurulda yeni seçilen, sekreter, sayman/kasadar vs. yeni yönetimin de yarısı da istifa etiler.

Üyelikten 27.4.2021 istifa eden son kasadar MS, kendisine sadece (Berlin’den) bir kişinin (1 mart tarihinden sonra) aidat ödediğini başka aidat ödeyen olmadığını, ödenen bu 50 Euro’yu ne yapması gerektiğini sormuştur. Kendisine benim üzerimde duran resmi DAB hesabına aktarabileceğini veya yeni kasadar göreve başlayana kadar beklemesini söyledim. Yeni belirlenen kasadarlarda banka hesabı açıp göreve başlamamış aidat toplamamıştır. Benim üzerimde olan DAB banka hesabına; 15 Kasım 2020 den 15 Haziran 2021’e kadar, istifa eden sekreter, kasadar, Ben ve Hollanda’dan bir kadın yoldaş zamanında aidatını ödemiştir.

DAB tüzüğü DAB tüzük 3 g) maddesi uyarınca; “…Üyelik aidatlarını, en geç 1 Mart tarihine kadar,, ödemeyen kişi veya kurumlar, tüm üyelik haklarını ve yetkilerini kaybetmiş, kendiliğinden üyelikten çıkmış sayılır””, yazmasına ve uyarılara rağmen, YK üyeleri başta olmak üzere aidatlarını ödememiş, üyelikleri görev ve yetkileri resmen düşmüştür.

Hal böyle iken. YK DAB tüzüğünde üyelikten çıkarma maddelerini prosedürleri çiğneyerek 10.6.2021 tarihinde, alta ki yazılı gerekçe ile YK beni DAB üyeliğinden atma kararı aldıklarını, bunu 17 haziranda üye toplantısına götürüp onaylatacaklarını, yangından mal kaçırır gibi, DAB ile ilgili üzerimde olan her şeyi 24 saat içinde Haydar Ceylan’a devretmemi bildirdi.
Aslında üzerimde olan DAB sosyal medya web ve sayfası vs. şifrelerini kendilerine (Eşbaşkan Gülhanıma vs.) verdim ve her türlü bilgi belge, arşivleri, tutanakları, hesapları vs. yönetim ve üyelere açık olarak Google Drev’a dosyalara yükleyip devrettim.

 

Geriye sadece DAB’ın resmi yasal kaydını başka bir ülkeye adrese taşıyıp, sorumlu bir kişi belirleyip, bir banka hesabı açıp, İnternet domain hosting sayfalarının aylık/yıllık giderlerini (halen benim banka kartımdan çekiliyor) otomatik çekileceği bir banka kartı numarası bildirip, DAB’ın üzerimde kalan kayıtlarını devir almaları gerekiyordu, Fakat aradan 9 ay 2 genel kurul geçmesine ve her türlü çaba, destek ve uyarılarıma rağmen, YK olarak acizliklerinden bunları devir almayı dahi becerememişlerdir. Bir de beni gasp etmekle hırsızlıkla suçluyorlar.

Kendilerine 2 gün evde olmadığımı eve dönünce kendi cevap yazacağımı bildirdim. Eve döndüğüm de kendilerine cevap yazarken, beni DAB gruplarından ve arkadaşlıktan çıkarmaya başladıklarını gördüm. Genel bir durum değerlendirmesi yapıp meşruiyeti kalmamış yönetime, üzüntülerimi belirtip, özetle aşağıdaki cevabı yazıp, 13.6.2020 tarihinde duruma müdahale ettim ve DAB’ın kapılarını Kemalizm’e kapattım.

Üyelikten atılmam için DAB’a karşı faaliyet olarak gösterdikleri 6 gerekçeyi ve benim kendilerine cevabımı kısaca özetleyim.

1) .. YK’nın onayı olmayan hiçbir görseli herhangi bir mecrada paylaşmamanız gerektiği hatırlatılmış̧ olmasına rağmen, YK’nın bu uyarılarına karşı faaliyet yürüterek paylaşımlarda bulunduğunuz tespit edilmiştir….

Üyelerin kendi özel sayfalarında bir görsel paylaşmak için, YK’dan izin onay alması mı gerekiyor.?
Bu; DAB’ın hangi tüzük maddesi, genel kurul veya YK’nın hangi tarihli toplantı karar tutanağında geçiyor.?
Evrensel insan hakları düşünme açıklama özgürlüğü açısından böyle bir karar almak mümkün mü.?
DAB’ın resmi yasal olarak kurulduğu Danimarka dernek yasalarında böyle bir kanun kural var mı?
DAB’ta artık; Fürer AtaTürk TC. Devletinin Takrir-i Sükün SANSÜR kanunları mı geçerli?
DAB ülke temsilciliklerinin ve üyelerin DAB ilkelerine aykırı olmayan ekinliklere düzenleyip katılabilirler DAB logolu paylaşım yapabilirler yönünde önceden alınmış kararlarını unuttunuz mu?
Kaldı ki benim DAB’ın tüzük amaç ilkelerine ters düşen bir paylaşımım yoktur. Yanlış anlaşılabilecek bir paylaşım olmuşsa da silinmiştir. DAB tüzük 11. d) Göre DAB yk adıyla temsil edilir. Üyeler şahsi düşüncelerini açıklamada hürdür. Bir de ekrana çıkıp biz üyelere (Feramuz’a) özelinde kendi düşüncesini açılaması için fırsat verdik gibi lütufta bulunuyorsunuz.?

2) Son dönemde yaptığınız sosyal medya paylaşımlarında, Türkiye’de resmen yasadışı terör örgütü̈ olarak kabul edilmiş̧ bir yapının silahlı militanına ait görsel üzerine Devrimci Aleviler Birliği DAB logosu yapıştırarak yapmış̧ olduğunuz paylaşım, Türkiye’de örgütlenme çalışmaları hızla devam eden DAB’ın gerek kurumsal olarak gerekse üyelerimizin şahsi olarak güvenliğini tehlikeye sokmuştur. Görsel aşağıdadır.

Birinci iddiaya somut gerekçe olarak, İŞİD’in Şengal ve Kobani’ye saldırdığı dönemde, Kürt kadınlarının direnişini selamlayan DAB YK basın yayın kurulunun onayı ile 30 aralık 2015 tarihinde 7 yıl önce DAB sayfalarında yayınlanmış ve halen DAB Resmi sayfası www.Alev-i.com da bulunan DAB YK dahil binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşılan bir görseli örnek veriyorsunuz.?

Bu görseli ben DAB sayfasından alıp 30 Ağustos 2017, 5 yıl önce, kendi sayfamda paylaşmışım ve 5 yıldır da öne çıkan paylaşımlar listesinde duruyor. Yenimi gördünüz. Facebook un çok beğenilen bir paylaşımını tekrar paylaşmak isterimsin bildir mi üzerine 25 Mayıs 2021 de tekrar paylaşmışım.

“” Türkiye’de resmen yasadışı terör örgütü̈ olarak kabul edilmiş̧ bir yapının”” diye Faşist TC. Devletinin ile konuşup, İŞİD’e karşı canları namusları için savaşan Kürt kadınlarını ve bu paylaşım yaptığım için dolayısı ile beni terörist ilan etmek, bahaneler uydurmak, DAB’tan atmak için gerekçe olarak gösterme ye YK olarak utanmıyor musunuz?
DAB Hollanda da APO’nun resimlerinin aslı olduğu lokalde eş-başkanlarla vs. panel yapılıp DAB TV de yayınlanmadı mı…? Ve sormazlar mı siyasi tutuklular Öcalan için, APO’nun resmi altında açlık grevi yapan destek verem DAB eş başkanı Veli Balaban değil miydi.? O zaman benden önce Veli Balaban’ı üyelikten atmanız gerekmez mi?

Zamanın Samanın altından Kemalizm sularımı kaydı geçti.? Dersimde Zaza Kürt Türk Aleviler Ermenileri vs. katleden kimdi ne çabuk unutunuz. TC. Tarafından terörist ikan edilen örgüt kelimesinden neyi kastediyorsunuz, bunun Kemalizm’de yeri nedir açıklar mısınız.?

 

3) Rızalık Kurulu sekreterimiz Pir İbrahim KILAVUZ ile yaptığınız görüşmede “DAB için bir video hazırlamak zorunda bırakmayın beni” diyerek örgütü̈ tehdit ettiğiniz ve yine Rızalık Kurulu üyemiz Gülhan’ım KIRMIZIKAYA DAŞDEMİR ile yaptığınız görüşmede, özellikle sosyal medya paylaşımlarınızın Türkiye’deki yoldaşlarımızın güvenliğini tehdit eder nitelikte olduğu ve bunu yapmamanız gerektiği yönündeki uyarıya cevaben, “Türkiye’dekiler de DAB’a örgütlenmesinler” dediğiniz tutanak olarak YK’ya iletilmiştir.

Bir üye toplantısından sonra, birkaç yoldaş İsviçre’den yeni üye olan X yoldaşla muhabbet ettik, Ben İsviçre Alevi federasyonunda durum sordum, Oda bana AABK ‘de Turgut ile aranız niye açıldı diye sordu. Bende kendisine bu konuda o zaman bir video hazırlamıştım onu sana göndereyim hepsi orada açıklanıyor, “Umarım bir daha böyle bir video yayınlamak zorunda kalmam” dedim. Muhabbetimiz bitince ilgili videoyu X yoldaşa ve yeni birkaç üye daha olduğu ve videonun DAB’ın resmi dernekleşme süreci ile ilgili olduğu için üye odasında gönderdim burada DAB’a karşı hangi faaliyette bulunmuşum?  (Aynı konunu 5ci gerekçede devam ediyor.)

Türkiye’dekiler de DAB’a örgütlenmesinler.” Türkiye örgütlenmesi zorlukları vs. konusunda aramız da yaptığımız uzun bir konuşma bütünlüğünden cımbızlanıp çıkarılmış bir cümle. Hem DAB adıyla Türkiye’de örgütlenmek istiyorsunuz hem de DAB’ın Atatürk vs. konularında DAB’ın ilkelerini uygulayamayız diyorsunuz. O zaman DAB adıyla değil başka bir isimle örgütlenin yönünde bir cümle (hatırlamıyorum) fakat söylemiş olabilirim. Burada DAB’a karşı bir faaliyet söz konusu değildir, tam tersi DAB’ın ilkelerini savunma vardır.

 

4) Son Genel Kurul’da alınmış̧ olan kararlardan “7.2)” maddesinin “c)” bendinde kayıtlı bulunan “DAB Yürütme Kurulu’nun Antifaşist ve Antiemperyalist tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve çevrelerle, DAB adına her turlü görüşme ve ortak çalışma yapılabilmesi için yetkilendirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.” Maddesine karşın, DAB’ın çalışmalarına somut karşı faaliyette bulunduğunuz tespit edilmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de çeşitli siyasi yapıların üyesi olan canlara ulaşım imkanını daraltacak nitelikte bir karşı faaliyettir.

Genel kurulda bu yönde bir karar alındığı doğrudur. Bu karar yenide değildir DAB’ın kuruluşundan bu yan sürdürdüğü bir uygulamadır. Kürt hareketi HDP, vs. birçok sivil toplum kurumu ile yapılan ilişkilerde bu çerçevede olmuştur. Fakat bu herhangi bir siyasi partinin “Kemalist faşist” anlayışını kişisel olarak sorgulama eleştirmeye engel değildir olmamıştır. Somut olarak hangi eylem veya söylemim DAB’a karşı faaliyetmiş, işinize gelmediği için bunu siz açıklamıyorsunuz ben açıklayım. Konu Kemalist TKP ile ilgili bir görseldir.

DAB’a karşı faaliyet bu görselin neresinde ?
Kaldı ki DAB – eş başkan Veli balabanı imzası ile yayınlanan DAB tanıtım broşüründe vs. birçok yazısında açık net bir şekilde Kemalizm’i sorgulayıp eleştirmiştir. DAB’ın resmi olarak yayınlarında eleştirdiği, bir konuda benim de benzeri eleştiride bulunmam, DAB’a karşı faaliyet midir yoksa destek midir.?

 

5) Örgütün üyelerle yazışma platformu olarak kullanılan Messenger grubunda alenen örgütü TEHDİT eder ifadeler sarf ettiğiniz tespit edilmiştir. Bu bağlamda örnek mesaj aşağıdadır.

“… Kurucusu olup tüzüğünü yazıp örgüt sekreteri olduğum AABK’de 22 yıl SABIRLI direnişten sonra, üyelikten atılmam söz konusu oldu, Üsteki vidoyu yayınlamak zorunda kaldım. >> Devamı DAB oldu. (((22 yıl daha yaşar veya sabredebilir miyim bilmem, fakat; Başta DAB ve hiç̧ bir Alevi kişi veya Kurumunun, beni benzeri, zorunlu bir video, yayınlama açıklamak zorunda Bırakmasını Dilerim.”

Üstte 3 maddede adı geçen (X yoldaşa gönderdiğim) DAB’ın kuruluşu ile ilgisi olan, bu videoyu yeni üyelere bilgi olsun diye DAB’a katılan Yeni üyelere bilgi olsun DAB Messenger üye grup odasında da paylaştım. Paylaşımın altına Murat Kılıç, yeteri kadar reyting almadı herhalde burada paylaşıyorsun ‘’Yaşasın Feramuz’’ diye ironi yaptı bende kendisine ironi yapıp, devamına üste tırnak içine olan notu yazdım. Burada bir DİLEKTEN başka hiçbir şey var mı ? Siz başka tehdit vs. olarak anlıyorsanız O sizin anlayışınız.

 

6) 12 Eylül 2020’de gerçekleştirmiş̧ olduğumuz Olağan Genel Kurul kararları ile revize edilmiş̧ olan DAB Tüzüğü’nün 2.Maddesi uyarınca 12 Temel İlke belirlenmiş̧ olduğu halde, tarafınızca Genel Kurul kararlarımıza karşı faaliyette bulunduğunuz ve ilgili Genel Kurul’ca tüzüğümüzden çıkarılmış̧ olan 7 ilkeyi DAB’ın Temel ilkeleri olarak yaymaya devam ettiğiniz tespit edilmiştir.
Gereği bilgilerinize…
Devrimci Aleviler Birliği (DAB) Yürütme Kurulu

DAB’ın 7 ve 12 ilkesi DAB ortaya çıktığın günden beri her 2’si bir arda var olmuştur. Ve çeşitli uzun kısa formatlarda birkaç defa yayınlanmıştır. 12 ilke ilk kuruluş tüzüğünden bugüne DAB tüzüğünde yer almıştır. 7 ilkeyi veya onun bir maddesini ortadan kaldıracak hiçbir öneri sunulmamış ne YK ne de genel kurullarda 7 ilkeyi ortadan kaldıran bir karar alınmamıştır. Böyle bir öneri sunulsa idi, ilk kıyameti ben koparmış olurdum. DAB resmi sayfasında da görüldüğü gibi ilkeler halen duruyor. https://alev-i.com/hakimizda/ilkelerimiz/ Ve bu 7 ilke ile ilgili basın yayın ve YK onayladığı bir sürü site başlığı ve paylaşım yapılmıştır. Hepsi remi sayfalarımıza halen duruyor.

 

Sonuç olarak:

Son dönemde DAB’ın kuruşundan bu yan DAB’a hizmet etmiş, üyelerin çoğunluğunu DAB’tan uzaklaştıran, ihraç eden. DAB’ta Kemalist kadrolaşmaya giden. Kendi tüzüğünü ilkelerini kararlarını, üyelerinin uyarılarını hiçe sayan. Aidalarını dahi zamanında ödemeyen, kendi kendini DAB’tan atmış, üyelikleri düşmüş, bir yönetimin hak ve yetkileri olmadan sonunda, sudan gerekçelerle beni de DAB’tan atması söz konusu idi.

DAB’ın; “Kemalist TKP’nin” Alevi örgütlenmesi olmasına, Devrimci Aleviler Birliği adı ile Kemalizm’in aklanmasına izin vermezdim. Elimde olan son olanağı kullandım, gereğini yaptım.
Kemalist zihniyetin rüzgarına kapılan YK’ya DAB’ın kapılarını kapatıp.
Kendilerine “Kemalist Alevi Birliği” mücadelelerinde başarılar diledim.

(Feramuz Acar 13.6.2021)

 

DAB TV’de yapılan yayına – Cevap

Veli Balaban ve Haydar Ceylan’ın 14 Haziran 2021 de hakkımda DAB’tv de yaptığı canlı yayında, beni edepsizlikle küfürbazlıkla suçlamalarına, sevinçten zil takıp oyanlarına vs. Edebim izim vermediği için cevap vermeyeceğim. Ortada düşmanda başka kimsenin tebrik edip, sevinip oynayacağı bir durum yok.

Canlı yayında dile getirdikleri birkaç somut konuya kısaca cevap vereyim.

“Vakayi Hayriye”.
Veli Balaban açıklamasının başında, durumu Osmanlının yeniçeri askerlerini katledip, Alevi dergahlarını kapatıp HVB ocağına incir ağacı gibi cami diktiği “”Vakayi Hayriye” olayına benzetmesi bir Alevi kurum yöneticisine yakışmaz.

Dengesiz.
Veli Balaban beni DENGESİZLİKLE suçluyor. Ben geldiğim yolda durduğum darda hiçbir zaman kıvırmadım.
Apo resmi altında, açlık grevi ve toplantı yapıp, sonra kalkıp Faşist TC. Devletin diliyle konuşup “Terör örgütü” demek Dengesizliğin Daniskasıdır.
3 defa istifa edip sonra, niye istifa ettin, niye geri geldin dediğimizde “Taktik yaptım” demek. Dengesizliğin Daniskasıdır.
Dün Kemalizm’i eleştirip, bugün; “Bize Kemalizm’e kaydılar diyecekler, desinler”, demek, Kemalizm’in savunuculuğuna soyunmak “donsuzluğun” Dengesizliğin, Daniskasıdır.
İlk katıldığı genel kurul da Kendisi DAB’tan DEVRİMCİ adının kaldırılmasını önerip, sonra, geçmiş eş bakan DAB’ın devrimci adına karşı idi diye, yalan söylemek, Dengesizliğin Daniskasıdır.

 

Feramuz’un dil üslubu.
Veli Balaban haddi olmadan, son genel kurulda bile, sözde benim dilim üslubumla vs. ilgili öneri sunmuş, önerisi kabul edilmemiştir. DAB tüzüğünde zaten yazılı olan, “DAB dışa karşı, DAB YK imzası ile temsil edilir”. Bunun dışında üyeler (Feramuz dahil) kendi özgür düşünce önerileri sunma açıklama yayınlamakta hürdür kararı alınmıştır.

Huri Tüccarı Pzvk Allah, Pedofil Muhammed, Kasap Ali, Körbela, Kemalizm Atatput, Atakurt, bu konularda özel sayfamda birkaç paylaşım yaptığım doğrudur. Dün beğenip paylaştığınız bu paylaşımların hiçbirinde DAB’a karşı bir faaliyet yoktur. Herkesin bildiği fakat açık net söylemeye cesaret edemediği konulardır. Bunların özünde doğru olduğunu sizde açıklamanızda kabul ediyorsunuz. Yol dilinden vs. bahis ediyorsunuz. ‘’Anan yoktur baban yoktur sen benzersin PİÇE tanrı” Alevi Şathiye deyişleri yol dilini çok iyi biliyor olanız gerek.

Kongreye gelirsin kendini savunursun.
YK’nın Üyelikten atmam kararını kongreye tavsiye olarak sunacaktık vs. diyorsunuz. Fakat gönderdiğiniz yazıda tutanakta, denetleme kurulunu tüzüğü vs. devre dışı bırakıp, 1 hafta sonra 17 Haziran 2021 tarihinde genel kurul kongre değil, bir üye toplantısında aldığınız kararı usulsüzce üyelere onaylatma söz konusu değil mi ?.

Haydar Ceylan Kurucu üyemizdir.
DAB Çağrısı 15. Şubat 2014 yayınlanmıştır. DAB kurucu üyesi diye lanse ettiğiniz, sevgili Haydar Ceylan can DAB’a 12. Nisan 2015’te katılmış ve DAB’a katıldığı ilk toplantıda: “Türk İslam Faşizmi” yerine “TC Kemalist -İslami Faşizm” kelimelerini kullanmamızı önerdiğini ve önerisinin kabul edildiğini. Bugün kalkıp Kemalizm Faşizm gibi bir formasyon değil, diyerek “Kahraman Çorum’lu” İBO yoldaşının “Kemalizm Faşizmdir” tezlerini inkâr ederek, İBO yoldaşının kemiklerini sızlattığını  hatırlatayım.

Feramuz’u Danimarka’da Üyesi olduğu dernekten atılmaktan biz kurtardık.
HAYDAR; “Feramuz Danimarka’da kendi bulunduğu dernekte atılacakken, Veli Balaban ve Pir Kılavuz gitti oradan atılmasına engel oldu atılmaktan kurtardık” diyorsunuz. Bu iddianızı kanıtlayamaya davet ediyorum. Kanıtlamazsanız YALANCI olduğunuzu kanıtlamış olacaksınız. Yüzünüz varsa üyesi olduğum, gelip konuk olduğunuz, lokmasını yediğiniz, Randers AKM üyelerine yönetimine sorun,,, yalanınızı yüzünüze vursun.

HIRSIZ Feramuz
DAB YK’ya atanan ve Kemalizmin kılıcını sallayan “KAYYUM” MURAT KILIÇ; Canlı yayına gönderdiği mesajda: “DAB adına tahsil edilen aidatlarda Feramuz Acar tarafından çalınmıştır.” ve “DAB’ın www.alev-i.com sayfasını gasp etmiştir” diye beni HIRSIZLIKLA suçluyor.

 

DAB’ın üzerime kayıtlı neyi varsa dün olduğu gibi bugün de yerli yerinde duruyor. Başta kayyum Murat Kılıç, 1 mart 2021 tarihinde resmi makbuzla aidatlarınızı ödediğinizi kanıtlayın. DAB kuruluş ilkelerinden biri olan özeti = ‘’Kemalizm Faşizmdir” yazısının altına imza atın. DAB babamın çiftliği değil, üzerimde olan kalan tüm DAB varını yoğunu, parasını 2 katlayıp hemen sana göndereyim.

Bir defa olsun aidat ödememişsin, yıllardır aidat ödeyen, gönüllü bağışta bulunan üyelerin, DAB gönüllülerinin hakkına göz dikiyorsunuz. Görüyoruz ilgili arkadaşlar; DAB’ın önceden, Dünya çapında Alevileri üst çatı örgütlenmesi için taslak Öneri olarak, tüzük hazırlığını vs. yaptığı ‘’ Dünya Aleviler Birliği – DAB” adını kullanarak yola devam ediyorlar..

 


Patent hakkı talep etmiyoruz. Fakat DAB-TV nin yayın yaptığı programlar, DAB- TV Youtube vs. sayfaları, DAB TV kamarası, teknik malzeme, diğer demirbaş eşya, Pankart, kitap, rozet, tişört bayrak vs. Önceden DAB üyelerinin aidat ve bağışları ile satın alınmıştır, Yeni yapılanmanız altında da bunları zaten kullanamazsınız, hırsızlıkla suçlanmamanız için, bunları DAB teslim etmeniz rica olunur..

 

FA dışında Üyelerimiz burada.
DAB Resmi olarak kurulalı dan bu yana 40’tan den fazla üye istifa etti istifaya zorlandı veya ihraç edildi. Hadi 10 üye özel selplerden kendi ayrıldı diyelim. 3 eş-başkan, sekreterler, kasadarlar ve 30 üye neden niçin DAB’tan ayrıldı, gerekçelerini açıklayın. Yürütme yönetimde olduğunuz son dönemde, DAB’ın kuruluşundan bu yana var olan, emek veren genel sekreter Tayfun Yasin, Eşbaşkan Hatun Yapıcı, Yol erken kurulundan Mehmet Yapıcı, Mehmet Ceylan, Yılmaz Tokay, Burhan Yücedağ vs. diğer üyeler (tek burada kişilerin adını vermeyim, neden ayrıldı atıldı, bunları savunmalarını gerekçesini açıklayın. DAB’ta aidatını ödeyen kaç üye kaldı bunu açıklayın, bunların hesabını verin.

 

DAB’ın durumu ve geleceği.

Zorunlu müdahalenden sonra, var olan ve ayrılan üyelerin çoğunluğu, ve bazı DAB gönüllüleri beni arayıp,
DAB’ı kuruluş ilke ve amaçları doğrultusunda kaldığı yerden devam ettireceklerini bildirdi.
Bende üzerime kalan DAB’ın varını yoğunu onların iradesine teslim ettim. DAB kuruluş, amaç ve ilkeleri ile uyuşan, her kişi ve kurumlarla, birlik ve ittifak içinde mücadelesini sürdürüp, amacına ulaşana kadar yoluna devam ediyor ve edecektir.

Kemalizm’e karşı açık net tavır alırsanız ne ala, Belki ileride yolumuz birleşir.

Yoksa; Aziz nesinin deyimi ile,,, “Atam izindeyiz…” diyenlere iyi izinler, iyi izlemeler dilerim..

Yalanlarla insanları kazanmak yerine, doğrularla kaybetmeyi tercih ederim.”

Sağılarımla Feramuz Acar. / 8.07.2021

 

1 Comment

 1. 1980 lerde YURT DISI HIZIBI Turemisti, O zaman bir sureligine yurt disindaydim, Saygideger Feramuz Acar Canin Yukaridaki aldigi, olumsuzluklarin benzeri ortaya cikmisti.

  Yanlislarimizi, Eksiklerimizi, Hatalarimizi, istiyerek ve istemiyerek, Bilerek veya bilmiyerek icine dustugumuz hata ve yanlislari Dialektik felsefe ile cozmek varken, Elestiri ve Ozellestiriyi yasamimiza yansitmak varken, Sevgi ve Insanlik Yolunu kendimize klavuz olarak secmek varken, NEDEN BOYLESI BIR ORTAM ICINDE KENDIMIZI BULUYORUZ?
  SIZCE KAZANAN KIM?

  Bir Dost Olarak Nasil Uzuldugumu tuslara basarak anlatmak cok ama cok zor oldugundan dolayi ANLATAMAM.

  Saygi ve Insani Sevgilerimle.

  Baskoylu.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.