Alev-i

Alevinin allahı kim, peygamberi kim ?

Alevinin allahı kim, peygamberi kim ? Alevilerin kamusal alanda tanınmaya başlamaları bir yandan yeni olanaklar sağlarken diğer yandan da cemaat içindeki farklılıkları ve bölünmüşlükleri de gözler önüne serdi. Bu, dine ve inanca bakışa da yansıyor. […]

Fotoğraf yok
Alev-i

ANA TANRIÇA MA ve YAS-I MA’TEM

ANA TANRIÇA MA ve YAS-I MA’TEM Alevi erkanında Hicri takvime göre her yıl Muharrem ayında tutulan bir yas vardır. On iki gün süren bu yas günlerine ‘Yas-ı Matem’ adı verilir.’Yas-ı Ma’tem’ günleri Hz. Hüseyin’in 680 […]

ALEVİLİK

IŞIK İNSANLARI- LUVİLER- ALUVİLER

IŞIK İNSANLARI- LUVİLER- ALUVİLER Bu gün size binlerce yıllık tarihi boyunca sayısız sıkıntılarla boğuşmuş, vurula vurula, kırıla kırıla tüm tarihi belgeleri yok edilmiş, kendi benliğini unutmuş kadim halkın Anadolu da yaşayan kısmının inançlarını anlatacağım. Işıkların […]

ALEVİLİK

Xızır orucu

Xızır orucu Şubat ayının 10, 11, 12. günleri tutulacak. geleneğimizde tuttuğumuz üç günlük orucun üçüncü günü Perşembe’ye denk gelmesi gerekir. İlk günlerinde üç günlük süre ile Xızır Orucu tutulur. İki gün de Xızır’ı karşılama orucu […]

ALEVİLİK

MEYDAN-I ARIFAN: KIRKLAR MECLISI

MEYDAN-I ARIFAN: KIRKLAR MECLISI “her ne ararsan kendinde ara/mekkede kudüte hacda degil “Ondört bin yıl dolandım pervanelikte (…) Kırkların ceminde dara düş oldum” İster devletli dinler olsun ister devlet dışı doğal dinler olsun, coğrafyamızdaki dinlerin […]

ALEVİLİK

HIZIR KİMDİR ?

HIZIR KİMDİR ? Anadolu’da binlerce mekan ve yerin adı Hızır ismiyle çağrılır. Kur`an ve Tevrat`ta adı anılır. Halk inançlarında Peygamber sayılır. Hızır İlyas bayramı, Hızır postu, Hızır suyu, Hızır dağı, Hızır ziyareti ve Hızır orucu […]

ALEVİLİK

HIZIR GÜNLERİ

HIZIR GÜNLERİ Hızır etkinliğini, her Alevi süreği kendine göre yaşıyor olsa da, bütün boyutlarıyla onu yaşayan ve bugüne evirerek getiren süreğin Kızılbaşlık olduğu, geldiğimiz noktada, kısmen kabul görmüş durumda. Hızır Günleri’ne ilişkin olarak burada yazacaklarımız […]

Alev-i

HIZIR MEYDANI

HIZIR MEYDANI BismişahHalla!.. Halla!.. BismişahHalla!.. Halla!.. BismişahHalla!..Halla!..… Ya Hızır!.. Ya Düzgün!.. Ya Ana Fadime! Lokmamız hak bula Hak katında makbul ola Her Ocağa Pay gide Lokmamız Üçler için ola Beşler gözcü ola Yediler menzil vere […]

Alev-i

KÂMİL İNSAN İLE YOLA YOLDAŞ OLMAK!

KÂMİL İNSAN İLE YOLA YOLDAŞ OLMAK!  Yerküredeki inançların tamamının kendisine has, yazılı kaynakları, ibadet etmek için işareti ve ibadet etmek için de ibadet yerleri vardır. Müslümanların yazılı kaynağı Kuran, işareti ezan, ibadet yeri Cami, Hristiyanların […]

Alev-i

ALEVİLİK NEDİR?

ALEVİLİK NEDİR?    Alevilik, çağdaş yaşamın başlangıcıdır, Alevilik, demokrasinin ilk gelişimidir, Alevilik, ilk sosyal yaşamın, başlangıcıdır,  Alevilik, eşitliğin bireysel, özgürlüğün ifadesidir, Alevilik,  ilk evletleşmenin, tekçi değil, çoğunlukla yönetmenin adıdır,  (Kırklar meclisi) Alevilik, adil, eşitçi, paylaşımın […]

ALEVİLİK

DEDELİK SİSTEMİ?

ALEVİLİKTE, BİLİNCE ÇIKARILMASI GEREKEN ÖNEMLİ  KONULARDAN BİRİ, DEDELİK, SİSTEMİDİR. Anadolu Alevilerini, yobaz İslam’ın içinde eritip yönetmek için, Osmanlı hükümdarı birçok oyun, senaryo ve tuzak hazırladı. Para ile satın aldığı bir avuç Alevi yol erkânını Alevilere […]

ALEVİLİK

Alevilikte Hakka Yürüme Erkânı

DAB (Alevilikte öze dönüş hareketi) olarak önümüzdeki dönemde tüm ”Alevi Yol Erkanlarını”, İslami vs. unsurlardan arındırıp, çağdaş bir şekilde günceleştirip topluca bir kitap halinde yayınlayacağız.  Bu yönde bir örnek olarak;  Bektaş Alagöz’ün Hakka yürüme erkanı […]

Alev-i

ALEVİLİKTE ÖZE DÖNÜŞ ZORUNLUDUR

ALEV-İ ÖRGÜTSEL GELİŞİMİNİN DİNAMİZMİ –ALEVİLİKTE ÖZE DÖNÜŞÜ- Alevler kırsalda yaşadıkları dönemde dede-talip ilişkisi sarmalında geleneklerine uygun bir örgütlü yapı içindeydiler. Bu durum açık örgütlülük değil, kendi içine kapalı bir yapılanmaydı. Bu yapı, iç göçle çözülmeye […]

Alev-i

Yol Erkanda Reform (DAB 3)

DEVRİMCİ ALEVİLER BİRLİĞİ (DAB) (3)  “Yol Erkanda Reform” DAB örgütlenmesini tarih sahnesine çıkaran nedenler arasında Aleviliği Alevilik olmaktan çıkarmaya yönelik çok yönlü saldırılar arasında en önemlisi, Erkânın hüküm ve kurallarını bilmeyen, fakat Yol yürüten çoğu […]