2. İKRAR.: EŞ/EŞİTLER, GÖNÜLERİ BİRLEME VE AİLE İKRARI.

2. İKRAR.: EŞ/EŞİTLER, GÖNÜLERİ BİRLEME VE AİLE İKRARI.
Eşler Pirine haber verir ve durumu anlatırlar. Aile olarak Yola, Pire ikrar vereceklerini söylerler.
Pir birbirinize ailenin tüm fertlerine danışın her can kendi Rızalığı ile Yola, Pire İkrar verir. Bunu idrak etmelisiniz.
Belirli aralıklarla Pir veya Reyber sizlere yolu erkenı ve hayat içinde nelere dikat etmeniz gerekeni anlatır. İlaki EDEB der. Yolumuz Rızalık, EDEB Erkan Yoludur. İkrar vermek ömür boyu bir EDEB orucu tutmaktır. Zor bir iştir Her gün kendinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Yol Hata, eksiklik kabul etmez. Bu kapitalist toplumun sunduğu bencil hayatlarınızdan vaz geçmeniz gerekir.
Bunlar sizlere zor gelmesin. Bunların hepsini Ailenizin fertleri kabul edeiyorsa. Gağandda, Xızırda, Heftemallarda ve Newroz da ikrar verip alabiliriz. Aşk ile.
Rızalık alınmalı.: Eşler iki tarafın Aile fertlerinden Analardan, Babalardan varsa daha büyüklerden, Bacı-Kardeşlerden ve arkadaşlarından, komşularından Rızalık almalı.
Rızalık alınmadan Meydan açılmaz Erkan yürütülemez.
Hazırlık.: Bir Sehpa yada Masa üzerine bir beyaz örtü.
Bır Mum/Delil, Bir Tas/Bardak Su, bir parça Ekmek veya Niyaz, Eğer yakınlarda ziyaret varsa, Ziyaretten bir avuç Toprak. Ziyaret yoksa Yakınlardaki Ziyaret gibi bır ağacın dibinde bir avuç Toprak alınmalı. Bu Toprak Teberektir. Bu teberek ikrarın nişanesidir. Mümkünse tüm yaşam boyu evin bir yerinde bir kese içinde saklanılmalı. ( Ziyaret denilen Ağaç bu günden sonra sizin ziyaretiniz olmalı, yola zararı olmayan her hangi bir sıkıntınız probleminiz varsa onu kimseye anlatmak istemiyorsanız gidip o ağaca anlatın rahatlarsınız) . Yola uygun olmayan bir eksiğiniz varsa onuda Pire anlatın, Pir size ne yapacağınızı anlatır.
Erkan için Hazırladığınız gerekli eşyalar.: Masanın üstüne dizin ve Mum/Delil ortada olsun.
Pirin kaçta gelmesini istiyorsanız. Pir o saatte gelir. Ondan Önce iki tarafın Aile fertleri ve davet ettiğiniz diğer Canların Erkanın yürütüleceği eve gelmiş olmaları gerekir.
Davetiyeyi Kabul eden Ana-Pir ve Cem-Aşığı/ Zakir birlikte Talibin Evine varınca, kapıyı mutlaka Kemer bağlıyacak Can veya Canlar açar.
—-Pir Eşikten içeri girmeden önce Kapının açılan tarafındaki kanada Ya Hak, Ya Xızır, Ya Pir deyip Niyaz olur. Aşk ile kabul ola der.
— Kapıyı açan Talib. Aşkın Işığı Cemelinde Ana-Pirim, hoşgeldin der.
Ana’ya, Pir’e ve Cem Aşığına Niyaz olurlar ( Ana ve Pirin önce sağ Omuzuna, sonra Sol omuzuna, vede Cem Aşığınada Niyaz olunur) Bu niyaz Ana,yı-Pir’i ve Cem Aşğın Kabul edilişinin nişanesidir.
—– Hoş beşten sonra Çaylar, Kahveler içilirken.: Pir Eşitler, Kemer bağlama ikrarı üzerine bir konuşma yapar.
Bu kemerin doğaya ve kainata bağlılığın ikrarı olduğunu ve gök kuşağının oluşumu; Hava, Havadaki Su damlacıkları ile Gelen Güneşin Işınları/Sıcaklığı ile Toprağa verdiği güzel ahengi o renklerin Işığını Nurunu anlatır.
Bu Eşitler ve Kemerbest olma İkrarı ile Yola, Pire İkrar verileceğini bu ikrarla Yola girişin ilk adımı, ilk kapısı ile iki ikrar bağlanmış olunur. Biri Kemerbest Olma, ikincisi Eşitler ve Aile İkrarıdır, her Can bu Kapıda önce Kendine, Eşine, Ailesine, Doğaya,Yola, Kainata, Pire ve Erkana katılan Aile büyüklerine ve diğer canlara Yerin göğün şahitliğinde ikrar verir.
”İkrar İslam’a , onu temsil eden Kişilere , İslamcı çakma ocaklara değil. Hakka ,Bektaşi adıyla bilinen Hakkın Ocağına ve O Ocaktaki evreni ritüel ve öğretilerle ortaya konulan.
Ezel-Ebed Hakkın yolunadır. Eşlerin eşitliği Tanrı, Tanrıçalı Sümer Hitit geleneğidir.” Kemal Soyer
CEM AŞĞI İKİ NEFES OKUR. AİNATIN AYNASIYIM
”Kainatın aynasıyım
Madem ki ben bir insanım
Hakkın varlık deryasıyım
Madem ki ben bir insanım
İnsan hakta hak insanda
Arıyorsan bak insanda
Hiç eksiklik yok insanda
(Çok marifet var insanda)
Madem ki ben bir insanım
İlim bende kelam bende
Nice nice alem bende
Yazar levhi kalem bende
Madem ki ben bir insanım
Bunca temenni dilekler
Vız gelir çarkı felekler
Bana eğilsin melekler
Madem ki ben bir insanım
Tevrat’ı yazabilirim
İncil’i dizebilirim
Kuran’ı sezebilirim
Madem ki ben bir insanım
Enel Hakk’ım ismim ile
Hakk’a erdim cismim ile
Benziyorum resmim ile
Madem ki ben bir insanım.
Daimi’yim harap benim
Ayaklarda turap benim
Aşıklara şarap benim
Madem ki ben bir insanım” Aşık Daimi
HAKİKATI GÖREN GELSİN.
Şimdi bizim aramıza
Yola boynun veren gelsin
İkrar ile Pir’e varıp
Hakikatı gören gelsin

Talip olunca bir talip
İşini Mevla’ya salıp
İzzet ile selam alıp
Gönüllere giren gelsin

”Koyup dünya davasını
Hakka verip sevdasını
Doğrulayıp öz nefsini
Hak yolunu süren gelsin’

Pir Sultan’ım çelebiye
Eyvallahım var deliye
Yol oğluna yol diliyle
Yolun sırrın veren gelsin
PirSultan Abdal
NEFESLEDEN SONRA.
CEM AŞIĞI BAĞLAMASINA NİYAZ OLUR VE DARA DURUR.
Pir.: CEM AŞIĞINA GULBANG
Kainatın Aşkı ile Ya Hakk, Ya Xızır.
Sefa geldin ilahi Demin nefesi. Meydanımızda Hakkın dili. Açılsın Hakk Yolu. Merifettir sazının teli. Pir Ocağının ehli. bahçemizin bülbülü. Kırk göze doludur gölü.
Ezelden haber verir, Mansurla dara durur Nesimi ile yüzülür.
Pir Sultanda Nefes alır. Gönüllere bağlar sazın telini. Samahla coşan Canların selini. Hakikatla secdeye gelir. Gönülleri secdede alır. Erenler nefesin kabul ola. Muratlar hasıl ola .
Dil bizden nefes Bamasor-Ana’dan ola. Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin nefesine HÜ.
CEM AŞIĞI Pire Niyaz olur ve yerine oturur.
Pir Erkan başlamadan Önce bu Erkanı yürütmek için Önce Kemer Bağlıyacak, Eşitler İkrarına varmak istiyen Canlardan, Canların Önünde Rızalık ister. Sevgili Canlar,; Bu İkrarla bizler birbirimize Hak Yolunda bağlanmış oluyoruz. Aramızda hiç bir gizlilik olmamalı, Yolun EDEB ine uygun yaşamın başlangıç anıdır bu an. Siz Yola ve Pire ikrar vereceksiniz bu bağlılık biat değil. Pirin yoldaki Eksikliklerini Pire söyliyeceksiniz. Cemlere İkrarlı Canlar olarak katılacaksınız, Pirinizin varsa esikliklerini görüp ve söyleyip,; Cemde Piri Dara kaldıracaksınız. Pirinizi Toplumun karşısında eksikliklerini açıkca anlatacak, toplum eksiklikleri bilecek, anlıyacak gerekiyorsa Cemi bile bağlatmıyacak kadar cesur olmanız gerekir.
Bunlar aynı zamanda sizin eksiklikleriniz içinde geçerlidir. Kendi isteğinizle kendinizden gördüğünüz eksiklikleri EDEBE-ERKANA uygun olarak. Cem meydanına gelip Dara durarak. Pir müşgülümüzü soracak ve sizi dinliyecek. eksikliklerinizin yola bir zararı varmı, yokmu Canlarla birlikte karar verecekler. Ve sizin sevineceğiniz barışı çağırıştıran bir düzgünlükle sizi didar etmiş oluruzki bu bir Sorgudur. Bu sorguda toplumun karşısında Masum Pak olarak Cem Meydanında yeniden doğmuş olacaksınız. Dar olurken, Pire Teslim ettiğiniz Canınızı Pir sizi Didar ederek Can vermiş olacak. Hak Yolunda, Pir elinde yeniden doğmakda budur.
Tüm bunların olabileceği ihtimali var. Bunlara rağmen Rızalık veriyormusun. Rızalık veriyormusun. Bu Erkanı Yürütmemize Rızalık veriyormusunuz. Aşk ola der Canlar.
Pir,; Rızalığınız Kabul ola Hakikata ulaşa. Gerçeğe HÜ
Pir,; Bizde kendi Özümüzde Razıyız. Hak ve Hakikatın Razılığı ile Canlar. Der ve Kemer Bağlıyacak Canlarla Niyaz olurlar.
Sonra Pir,; Erkana Katılan Canların Kemer bağlıyacak ve Aile İkrarı verecek canlardan Razı mısınız diye sorar.? Bu Canlarımız Yola Pire ve Sizlere Kirar verecek sizler bu Canlarımızdan Razımısınız , Sahiden Razımısınız. Canlar biz Razıyız. Hak ve Hakkikatta razı ola. Razılık alınır .
Pir,; Razılık veren Canların dillerinde Hak kelamı düşmeye. Gönülleriniz ve haneleriniz huzurlu ola. Xızır yareniniz ve yoldaşınız ola. Gerçeğe HÜ.
Pir Erkana Katılanlara,; Canlar sizler Birbirinde Razımısınız aranızda küskün, dargın olanlar varmı? sorusunu sorar. Sesizlik olursa Sükünet ikrardandır der. Pir. Varsa Küskünleri barıştırır. Ve sorar.; Birbirinizden Razımısınız, Sizler birbirinizden razımısınız. Birbirinizden razımısınız. ? Canlarda biz birbirimizde razıyız. Kainatta Pirimizde Razı ola. Derler.
Pir Nışane ister. Razılığınızı birbirinizle Nızay olun ve bu Razılığın nişanesi olsun. Canların birbirne niyaz olurlar. Pir.: Rızalığınız kabul ola hak ve hakikata ulaşa. Gerçeğe HÜ
Burda Niyazı anlatılır.
Niyaz olmak= Sevgi ve Saygı göstergesi olan Cemal Cemale gelirken omuzlara karşılıklı niyaz etmek, yani öpmektir.
Niyaz.: Alevi – Bektaşi Hak Yolu Yaşamı ve Erkanlarında birden fazla noktalarda başka anlamları olduğunu, hemen hemen her Can bilmektedir.
Önce CEM-HANE ve CEM’le başlıyalım .: Her evde olduğu gibi, Cem evinede bir giriş kapısı var. Bu Kapı Eşiktir. Hak Kelamı söylenen her Hanenin Eşiğine Niyaz edilir ve öyle içeri girilir. Çıkarkende kapıya Niyaz edilir ve çıkılır.
Üstü kapalı Lokmayla Ceme gelinir. O Lokma üstü kapalı bir Niyaz dır. Burda Gönlümüzde geçen Lokmamız, Nıyaz dır. Lokmamıza/ Niyazımıza Pir, Ehil Can Gulbang verir bu Niyaz gulbangıdır. Niyaz Gulbangından sonra, Lokmayı/niyazı getiren, gulbangı veren Ehil-Can/Piri ile Nıyazlaşırız. Bir birinin Omuzlarımıza giderek, omuzlardan öperler. Bu Niyazdır. Bu Nıyaz Pirin Gulbangını kabul etmenin Mühürüdür.
Yani Niyaz dediğimiz Lokmamızı.. Götürdüğümüz Ziyarelerde, Pir-Ocağında, Dergahta aldığımız Gulbangın nişanesi Yani ziyaretimizin kabul edilme mühürüdür.
Eğer Lokmamıza, Meydanda Pirler-Divanında Niyaz-Gulbangı aldıysak. Pirin omuzuna Niyaz etmeyiz. Baş parmağımızı öperek Nıyaz oluruz. Bu Fiile Kurmanci dilinde denildiği gibi kelle dıbırın, Kelle vermek/ Kelle kesmektir, yanı boynum kıldan ince, kellemi hak yoluna veririm Pirim dermiş oluruz. Mansur Darından Didar olurkende aynı Niyazı yaparız.
Secdeye gelirken de elimizin üstünü niyaz ederiz. Secde derken yere kapanıp alnımızın yere değmesi değil. Hak Yolunda Secde Elimiz yere toprağa değdiririz. Pirin Secde gulbangından sonra Elimizin sırtına niyaz oluruz. Erkanda boynum kıldan incedir denilir ve secde Mühürlenir.
Ziyaretlere gittiğimizde, götürdüğümüz Lokmalarımız Niyazdır. Ziyaretlerin genelde sağındaki taşlara Niyaz taşları deriz, onların üzerine Niyazlarımızı indirir ve Ziyareti niyaz etikten sonra, Niyaz gulbangı verilir ve Niyazlar paylaşılır.
Paylaşılan Lokmaları Tüketen Canlar sizin ziyarete olan Niyazınızın Mühürüne şahit olurlar.
Ziyaretler.: Dağın, tepenin güneş vuran yerinde tolanmış taşlardır, bazen bir su kaynağı, bazen bir dilek ağacı, bazen bir Pirimizin yattığı toprakdır, yakınlarımızın mezarlarıdır. Onlara niyaza gideriz.
Komşumuzu ziyaret ederken niyazlaşırız.
Bu anlattıklarımız ve daha fazlasıdır NİYAZ.
EN ÖNEMLİSİ ise. NİYAZ.: Hak Yoluna, Pire, İkarara bağlılığın MÜHÜRÜDÜR. Yola verdiğimiz ilk ikrarımızla, belimize bağlanan, yedi renkli olan Kuşaktır. Yedi Rengi ile gök kuşağını belimize bağlarız. Bu kuşakla Kainatı, doğayı belimize bağlarız. Pirimize Niyaz olur. Bu Niyaz Kainata verdiğimşz sözün/ikrarın Mühürüdür, .
Her İkrardan sonra Pirimizle bir akit imzalıyor ve söz veriyoruz. Bizde eşyasal kağıt, kalem, mühür yoktur. Musahipler, Komşular, Akrabalar hep birlikte bazende tek tek Pirin gulbangına karşılıklı verdiğimiz Nıyazdır. Kürtçesi Kelle Xwe dıbırın. Boynumuz kıldan incedir ve Hakka verdiğimiz Niyaz ebediyen silinmeyen Mühür olarak kabul ederiz.
Kağıt olsa silinir, sele kapılır kaybolur, yanar, yani yok olabilir.
Biz İkrarı, niyazımızla Kainata vermiş oluruzki, bunun yok olma, bozulma, yanma şansı yoktur. Onun için deriz ya İkrarımız ebediyen bozulmayan orucumuzdur. Çünkü biz İkarımızı Mühürleyip Yolun Pirine veririz.
Doğasıyla, Ziyaretiyle, İnsanıyla., börtü böceği ile her varlığı korur, Onlara Niyaz oluruz. Niyaz aynı zamnda Rızalığında Mühürüdür. Cemde Canlar bir birinizde razımısınız sorusuna nişane isteriz dediğimizde bu Rızalığın nişanesi ile yapılan Niyaz. Rızalığın Mühürdür. Aşk ile Niyaz olmak gerek.
Ayrıca Nıyaz.: El Etek öpmek değildir. El etek öpmek Biat’tır. Oda yolumuza erekanımıza uygun değildir.
Daha sonra Ana-Pir Canlarda kendisi için Rızalık ister Canlar bu erkanı Cem Aşğı ile yürütemeya talibiz, Canlar sizin şahitliğinizde bize rızalık verdiler. Bu erkan için sizlerle Rızalık Alıp vememiz gerekirki, Erkanı yürüte bilelim. Canlar bizim erkan yürütmemize Rızalığınız varmı ? Rızalık veriyormusunuz. Yerin Göğün Şahadetinde bu erkanı yürütmemize rızalık veriyormusunuz. Herseferinde.:
Biz pirimizden Razıyız. Kainatta Razı ola. Derler
Pir.: Rızalık Veren Canlarımız Aşk içinde Erkanımızın şahidleri ola. Rızalıkları ve şahidlikleri kabul ola. Gerçeğe Hü.
Canlar biz Cem Aşığı ile birbirimizde razıyız. Pirle Cem Aşığı Niyaz olurlar, buda sizin önünüzde Niyazımızdır. Rızalık alnımış Erkan İçin gulbang verilmesi için EDEB ERKAN GERÇEĞE HÜ. Canlar Ana-Darına/Mansur-Darına kalkarlar. Pir GULBANG sunar.
Tene can, Yola Işık Xızır Aşkı ile.
Ya Hakk biz senin varlığına, varlığın birliğine inandık.
Kainatın sevgisini gönlümüzde topladık.
Hakkikat Yoluna itikat ve İkrarla bağlandık. Pir nefesini Hakk bildik, Hakkı kabul ettik.
Devri devranda, Semah döndük, döndükçe Deme vardık.
Sevgili Canlar geldiğiniz Yola durduğunuz Dara, İkrar verdiğiniz Pire sahib çıkın. Sahib olunki Pir Darınızı Didar eyleye.
Badeler dola, Sohbetler var ola. Yürüye Hakk Yolu yürüye. Karanlıklara Murşidimiz ışık ola.
Pir elinde, dilinde, nefesinde gelenler, Canlara şifa ola.
Dönüşler, devriyeler Hakk ve Hakikata vara.
Evrenin Çerağı / Güneşi, Cemi-Cümlemize delil ola.
Kemalete varanların nefesi, her haneye ulaşa.
Kin, kibir, gaybet, riya gönüllerimizden. Yolsuz, Pirsiz, Cahil yakınınızda uzak kala. Yüreğinize yel değmiye.
Sohbetler, yaşamlar sağlıkla, huzurla sona ere.
Hakk edenler Hakka vara. İnsanı Kamil yardımıcınız. Xızır yoldaşınız ola. Geceleri Ay sizlere huzur, Gündüzleri Güneş hanenize mutluluk suna.
Kötüler, kötülükler sizlerden uzak dura. Hayat sizleri sevgi ile kucaklıya.
Aile İkrarı veren, Kemer bağlıyan canların İkrarları Daim ve kaim ola.
Ya Xızır sen varsın, Gerçeksin.
Gerçeğin Demi Devranına HÜ. Aşk ile
DELİL UYANDIRILIR.:
Erkan için Pir, Kemer bağlıyacak Canlarla Delil Uyandırır.
Deliin uyandırlma Gulbangı ile.
Delilimizi Hak aşkına, Xızır Aşkına, Pir Aşkına Uyandırıyoruz.
Delilimizi Yola, Pire, kainata İkrar veren canların, Aile ve Kemerbest olma İkrarları Aşkına Uyandırıyoruz.
Delilimizi canların gönlündeki sevgi Aşkına Uyandırıyoruz.
Delilimiz uyandı Meydanımız, Gönüllerimiz aydınlandı.
Ya Hak Ya Xızır Gerçeğe HÜ Aşk ile
SÜPÜRGE HİZMETİ
Bir Başka Can Kemer bağlıyacak canlarla Süpürge veya bir Mendille,meydana üç sefer çalar. Ya Hak, Ya Xızır, Ya Pir derler.
Mendili/ Süpürgeyi yere çalan canların.
DARDA TERCEMANI
Bu Meydana Süpürge çalanlarız. İkrarımız aşkına Pak eyledik meydanı. Sırını ararız. Meydanda kalan Sırrın İkrarına bağlanırız. İkrar veren canların Aşkına. Aşk ola tüm canlara.
Meydanda Dar olanlar gelir Aşka.
Aşkla bakılır Hakka. Canlara aşikar ola.
Süpürgeyle, Sırladık meydanı. Hak ile Hak ola. İnciler Sır oldu, nur oldu, Hakikata vardı.
Hizmetle geldik Huzura. Gönlümüz Pirle vardı nura.
Nefes Pirdedir. Der
Pir Gulbang verir.
Meydana vurulan süpürgenin Aşkı ile Ya Hak. İkrar veren Sır-Derya Demini Hakktan içe. Candan geçe, yoldan geçmeye. Candır Süpürge Çalan. Hakk için söylendi kelam.
Sır ile paklandı Meydan. Sırlandı İnciler o an.
Aydın ola Cihan. İmdada yetişsin kamil İnsan. Hizmetler kabul, muratlar hasıl ola.
Dil bizden, Nefes BaMaSor-Ana’dan ola. Ya Xızır sen Gerçeksin. Geçeğe HÜ.
Böylece Meydanımızı Açtık Muhabetimize başlamış olduk.
Gulbangdan sonra.
Hizmeti yapan Canlar,; Darda,; Göğsündeki elin baş parmağına Niyaz olur bu aynı zamanda divana aşkı niyazdır. Maydanın Mühürü bu Niyaz’la olur .

CEM AŞIĞI BİR NEFES OKUR.

Gönül Çalamazsın Aşkın Sazını. Hüdai  Gönül Çalamazsın aşkın sazını
Ne perdeye dokun ne teli incit
Eğer çekemezsen gülün nazını
Ne dikene dokun ne gülü incit

Bülbülü dinle ki gelesin coşa
Karganın namesi gider mi hoşa
Meyvasız ağacı sallama boşa
Ne yaprağını dök ne dalı incit

Bekle dost kapısın sadık dost isen
Gönüller tamir et ehli dil isen
Sevda Sahrasında Mecnun değilsen
Ne Leyla’yı çağır ne çölü incit

Gel haktan ayrılma hakkı seversen
Nefsini ıslah et er oğlu ersen
Hüdai incinir inciden versen
Ne kimseden incin ne eli incit Aşık Hüdai
SONRA .
Beyaz örtü üzerine konulan Kemerler Kemri Bağlıyacak Canlardan biri Pire getirir ve kemerleri bağlayıp ikrar verecek olan canlar sırayla Dar olurlar Başta Daima Kadın Canlar ve Eşleri sonrada varsa çocuklar.
Pir.: Canlar
”Ölün ikrar vermeyin, Ölün ikrardan dönmeyin”. Der pirlerimiz. Bu ikrar ağırdır taşıyamazsın. Taşımaya başladığınızdanda dönemezsin.
Dönerseniz düşkün olursunuz. Yani Alevi Canlar sizlere bir daha Can demiyecekler. Onun için derizki.
GİDER BİLESİN dediğimizde. Her biriniz Aşk ola Pire dersiniz. Bu söylem tekildir her can için ayrı ayrı söylenmiş kabul edilir.
Gelme bu erkana uyamazsın.
Ağır gelir bu yolu bulamazsın.
Yoluda erkanıda anlayamazsın
Gelme gelme gelirsen malın.
Gidersende canın gider bilesin.
Ocağında ömür boyu yanarsın.
Yangını gönül içinde anlarsın.
Bu yolda yeniden canlanırsın.
Edebe uygun yaşarsan malın.
Yaşamazsan canın gider bilesin.
Pirin kelamları balın tadında.
Verilen hizmet bilimin adında.
Bağlama gelir marifet katında.
Yolda marifete uyarsan malın.
Uyamazsan canın gider bilesin.
Toprağa ateşte suya bak havaya.
Binbir nefes sorarsın dört anaya.
Gönülden bağlanırsın bir kayaya.
O bir simgedir bağlanırsan malın.
Bağlanmazsan canın gider bilesin
Dört canla beyaz kefene sarılırsın.
Birde yedi renkli Kemer bağlarsın
İkrarda can verip bir can alırsın.
Eli Masor der bu işi zor anlarsın.
Meydanda İkrarı anlarsan malın.
İkrardan dönersen canın gider bilesin.
Tekrar soruyorum sevgili Canlar
Yol demirden Leblebidir yutulmaz, Ateşten gömlektir giyilmez.
Bunlara Razımısın. Gene her can. Aşk ola Pire der. Razımısın. Aşk ola Pire. Kainata yani yere göğe ikrar vereceksiniz. Bu yol zordur uyarsanız Malınız uymazsanız Canınız gider. Bunlara razımısın. Aşk ola Pire.
Pir Erkana Katılan canlara .: Canlar bu Canlarımız Yolun EDEBine, Erkanına Uygun yaşıyacaklarına ikrar verecekler. Niyaz edip mühürliyecekler sizlerde göreceksiniz ve buna şahidlik yapcaksanız burda kalın, yapmıyacak sanız kalmayın. Kalkın evinize gidin. Aklınızda Pir bizi kovuyor gelmesin. ”Gönül Kalsın Yol Kalmasın” işte bunu için söylenmiştir. Sizlerde kabul ederseniz Kemer Bağlanır. Aile İkrarı verilir. Bu yol Rızalık yoludur. Rızasız Lokma yenilmez, Rızasız Kapı açılmaz. Razımısınız Canlar. Aşk ola Pire. Razımısınzı Canlar. Aşk ola Pire. Canlar Yola, Pire, Yere Göğe söz veriliyor bu söz İkrardır. Bu İkrar Yerin Göğün direğidir. Alevilik Dilinde bu İkrara Direğine Hustuna Heyştan deriz Oda Yeri-Göğü bir birine bağlıyan İkrar direğidir.
( Nedenmi hustuna Heyştan. 4 Ana sırın Yol Çubuğu olarak ortalarını bir orta noktada birleştirip aynı açı genişliğinde uzatırsak 8 köşesi olur. O sekiz köşe direğin şemsiyesi gibi yerden göğe doğru yükselir ve ikrarın direği olur.)
Bu İkrar verildimi ebdiyen bozulmyan bir Oruç olur. Verdiğiniz Rızalıkla, bu İkrara Şahidlik yapacaksınız anladınız değilmi. Rızalık veriyormusunuz. Aşk ola Pire Pirde.: Aşk ola Anlıyana. Aşk ola Gönülden Rızalık verene. Rızalığınız kabul ola Hak ve hakikata ulaşa. Hanelerinize huzur dola. Xızır yoldaşınız ola. Gerçeğe HÜ.
Kemer bağlıyacak Canlarımız Halen, ANA / MANSUR Darında beklemekteler.
KEMERLER PİRE SUNULUR.
Pir Kemerleri Bağlamsı için İkrar vermiş olan Canlara Kemer bağlama görevi verir. Bir Kemeride Pir Bağlar ve sesli olarak Gulbangı Sunar.
Pir Gerçeğin Aşkı ile.
Kainatın kemeri ola.
Rengi gökkuşağı rengi ola.
Doğayı temsilen ola.
Bu kemerle yolun eşiğinde içeri giren canlara Aşk ola.
Aşkın ışığı yüreklerine dola.
Ya Hak, Ya Xızır Ya Pir. Der ve Kemeri Soldan sağa bağlar gibi 3 sefer aynen sunar ve üçüncü seferde. Destur Canlar.
Bu İkrar Kemerini Hak Aşkına, Xızır Aşkına, Pir Aşkına Kainata verilen İkrar Aşkına Bağlıyoruz.
Kemeri bağladık. İkrarımızı Yola, Pire verdik Kainatın sevgisi ile Mühürledik. Hak ola Hakikata vara Gerçeğe HÜ.
Kemerler bağlandı EŞLER EŞİTLER İkrarı ile Tüm Aile İkrar verdi.
Canlar kemer Bağlıyarak Yola, Kainata/ Doğaya, Pire, her Can kendine İkrar verdi. ikrarınızı Birbirinize niyaz olup Mühürleyin. Bu Niyazınız aynı Zamanda birbirinizde Razı olduğunuzun nişanesi olarak kabul ederiz.
Sevgili Canlar Aile İkrarınız için Aile Darına/ Mansur Darına durun, Boyunlarınız hafif sola doğru eğik olması, ayakların mührlü olması ve sağ eliniz sol göğsünüze pençe olurken baş parmaklarınız eğik boynunuzu işaret eder gibi olmalı, Kadınlar iki eliyle göğsünü pençeler ve sağ el üstte olacak şekilde olmalı ve baş parmak eğik boyunu işaret eder gibi olmalı. Baş parmağınızın işaret ettiği boyununuz için diyorsunuzki. Hak Yolu için verdiğim İkarar aşkına boynumu vermeye hazırım
Ve Dar didar olunca baş Parmağımızın içine niyaz olunuz. Buna Kurmanci ve Kurmancikide Keley Xwe dıbırın derler. Kele kasmaktir. İşte bunu için boynumuz eğridir. Hak Yolunda Kellemizi vermeya hazırız, demektir.
Burda aynen şunu demektesiniz. Pirim Canımızı size teslim ediyoruz ve Cansız ANA/MANSUR Darındayız. Bizi didar eyle Canlandır. Bu ” Ölmeden önce Ölmek” tir. Biz Gulbangla sizi Masum pak olarak yeniden Canlandıracağız. İşte bunu her sene görgüden geçip yeniden Masum Pak olmanızın başlangıcıdır. Aşk ola Yola Gönülden İkrar verenlere.
KEMER BAĞLANDIKTAN SONRA AİLE İKRARINA GULBANG.
Tende Canı, Yolda Işığı bulan ve Gönlü Pakların Aşkı ile.
Ya Hakk, Biz Bilimle ispatlanan varlığa, varlığın birliğine inandık.
Evrendeki enerjiyi, sevgiyle gönlümüzde topladık.
Cümlenin gittiği yola, itikat ve ikrarla bağlandık.
Pirin nefeslerini Hakk bildik. Hakkı kabul ettik.
Gönülleri, Gönlümüze Mihman eyledik
Havada nefesin, Güneşte ışığın, Çeşmede suyun, Toprakta Sırın aşkıyla. Çar Ana Sırda Hakka vardık. Pir nefesi ile Can olduk, Canlandık, Cananı bulduk. Edeb-Erkan’la Yola talib olduk. Çile doldurduk Erkana geldik. Ocağın Kazanında kaynadık piştik. Hakk yolunda Edebi-Erkanı, bilmi, irfanı şeçtik.
Sohbeti Gıda, Nefesi Meze, Bağlamayı Dem Eyledik.
Bugün bu hanede verilen Rızalıklar sonsuza kadar kaim ola. Canlarımızın Yola, Kendilerine, Eşlerine, Ailesine, yakınlarına ve Pirlerine verdikleri ikrar sevgi ile sonsuz ola.
Bize verilen Rızalık ve İkrarlar. EDEB-ERKANIN, İkrarı ve Yolun Rızalığı ola. Verilen sözler yerini bula, Hakka, Hakkikata ulaşa, kabul ola.
Canlarımızın bu andan itiberan yaşamları İkrarlı Aleviler olarak sevgiyle, huzurla, mutluk deminde ola, demine ulaşa.
Bu Kemerbest olma ve Aile İkrarları Yolumuza, Ocağımıza, Post Anamızın dergahına vara. Yerin göğün şahadeti ile.
Delilimizin şahadetiyle, Canların/ Cem Erenlerin Şahadetiyle, Toprağın, Suyun, Ateşin, Havanın şahadeti ile Kabul ola.
Dil bizden Nefes BaMASor-Anadan ola.
Aşk ile ola Darınız Didar ola. Biz kabul ettik Hak ve Hakkikata ulaşa, kabul ola.
Ya Xızır Canlarımızın İkrarı senin gerçeğinde Kabul ola Didar ola. Gerçeğe HÜ. Canlar Darda beklerler.
PİR CEM ERENLERİNE SORAR.
Sevgili Canlar Bu Meydanda canlarımız Kemer bağlayıp Kemer best olarak, Aile İkrarları ile Yola Pire İkrar verdiler Sizlerde burdaydınız , gördünüz şahitlik edermisiniz. Aşk ile demeniz yeterlidir. Şahitlikl edermisiniz. Sizler Bu İkrarın Şahidi Oldunuz İkrara Şahidlik edermisiniz. Aşk ile.
Pir.: Şahidliğiniz Kabul ola Hak ve Hakikata Ulaşa Ocağımızda Nur ola. Gönülleriniz ferah ola. Xızır yoldaşınız , yardımcınız ola. İşleriniz Rızalıkla boluklu ve berketli ola. Gerçeğe HÜ.
Kemerbest olan Canlar bir birine sonra Ana-Pire Niyaz olurlar ve İkrarlarını Sonsuza dek mühürlerler.
Burda El, Dil, Bel yani EDEB mühürlenmiş olur.
Canlar bu andan itibaren.: Rızasız hiç bir iş ve eylem yapılmaz. Haklının hakı verilir. Haklının Hakkı savunulur. Haksıza karşı durulur. Mazlumun yanında yer alınır.
Tüm Canlar bir birine niyaz olurlar. Kemerbest olan Aile, İkrar veren Canlar. Diğer Canlar tarafında tebrik edilir.
LOKMA GETİRİLİR. Lokmayı getiren DARA durur
LOKMA GULBANGI.
Gerçeğin Lokması Aşkı ile
Lokmalar kabul ola, muratlar hasıl ola, yüzleriniz ak, gönülleriniz pak ola. Lokmalarınız rızalıkla, emekle kazanılmış ola. Nimeti Hakk, bereketi toprak, rızalık ver canlarımıza ey lokmayi mutlak. Yiyenlere şifa, yedirenlere delil ola. Bir lokmanız bin ola. Emekler boşa gitmeye, bed emelerden sizleri koruya. Kazanıp getirenlerin, Pişirip yetirenlerin elleri, ayakları, bedenleri dert görmeye, dertlere derman, hastalar şifa ola.
Ya Hakk, ya Xızır,;Lokma sahipleri lokmalarda şifa bula.
Dört Kaynaktan kırk gözeye ulaşa. Hakk yoluna yol ola.
Erenlerle aynı sofraya otura. Lokmalarında bereket bula.
Sevgi ile yaşamlarını sürdüre. Evlatları hayırlı evlatlar ola.
Hakk hizmetei sunan eller dert görmeye. Hakk Yolu çerağın aydınlattığı sırlara ulaşa. Lokmalar nur ola. Dil bizden nefes Ceddim BaMaSor-Ana’dan ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin. Gerçeğin Sofrasına Hak Lokmasına HÜ
SÜPÜRGE SIRLANIR.
Meydana Süpürge Çalınır Meydan sırlanır. Meydanı sırlıyan Canlar 3 Sefer Ya Hak Ya Xızır Ya Pir der ve Meydanı Sırladım sırrını Hakmeydanına, Pire, Erenlere bıraktım.
Nefes Pirdeir.
PİR.: Hizmetiniz kabul ola. Sırladığınız Meydanın incileri sırda kala. Xızır yardımcınız ola. Darınızda Çarınızda imdadınıza ulaşa. Gerçeğe HÜ
DELİL SIRLANIR.
Delilimiz sır ola. Gönüllere nur ola.
O nur hanelere vara. Cümle canlara yar ola.
Pirimizn nefesi bizimle ola.
Dil bizden nefes BaMaSor-Ana’dan ola.
Ya Xızır sen Gerçeksin Gerçeğe HÜ
Delilimizi sırladık Sırrını Pire Bıraktık. Delili sır ettik bir daha uyandırana kadar Kainata teslim ettik Gerçeğe HÜ.
SOFRA GULBANGI
HÜ Canlar. Gerçeğin Aşkı ile.
Biz varlığa, varlığın birliğine inandık. Yolun sevgisini gönlümüzde topladık. Hakk yolunu ikrarla bağlandık.
Pir nefesini hakk bildik, Hakkı kabul ettik.
Cümlenin tümü Hakk. Bereket veren Toprak. Bize Rızalık ver ey Lokmayı Mutlak. Lokmalar Rızalık kapısında, sofraya gele.
Ana Ocağında, Pir dergahında kabul göre. Yüzler güle, Haneler şen ola.
Gönüller huzurlu, bedenler sağlıklı ola.
Sofra Hakk sofrası, Lokmalar Pir Lokması ola.
Lokmalar kabul ola. Niyetler yerine ulaşa. Hanelere döne, bolluk ola.
Bir lokmanız bin cana ulaşa. kabul ola. Bin eksiğin yerini doldura. Kazanıp getirenlerin, Pişirip yetirenlerin elleri, ayakları, bedenleri dert görmiye.Dertlere deva, hastalara şifa ola. Dilden dilekleri, Gönülden muratları kabul ola. Kemerbest ve Aile İkrarları Hakikata ulaşa Kabul ola.
Ya Munzur, Ya Kureyş, Ya Bamasor sizlere sığınıyoruz. Canların Rızalıkla sundukları Lokmalar, okuduğumuz Gulbanglar .Kemer bağlayıp Kemerbest olan canların İkrarları kabul ola. Bu ikrarlara nefes sunduk. kabul ola.
Hakkın aşkı ile. Canlar İkrarınız daim ola, sevdiklerinizin gönlü, gönlünüzle ola. Onları incitmeyin, onlarda sizi incitmesin. Sevginiz, birliğiniz, dirliğiniz daim ola. Lokmaları ve Gulbangları burda bulunan canlarında sevgileri ile sunduk kabul ola. Elleriniz dert, gönlleriniz keder görmiye.
An itibarı ile kapıları açtık,.
Evine gideceklere uğurlar ola. Evlerine sağlıkla, huzurla ulaşa.
Ya Pir, Ya Kainatın Işığı
Dil bizden, Nefes BaMaSor-Ana’dan ola.
Ya Xızır gerçeksin. Gerçeğe HÜ
13 Mart 2023 Berlin Eli MaSor Ali Koçak.