Hz. Muhammed’in traş modeli ve cariyesi “Ümmü Eymen” hakkında (Arif Tekin)

Hz. Muhammed’in traş modeli! (16 Mart 2023 – Arif Tekin)

Bu konuda İslamın en sağlam kaynaklarında kısa bir özet paylaşacağım.
Hz. Muhammed bazen saçının ön tarafını alnın üzerine uzatırmış, bazen de saçını ortadan ikiye bölermiş. Bu bilgi Buhari ve Müslim’den. Burada iki traş modelini gördük..1
Mezhep lideri Ahmet b. Hanbel, Hz. Muhammed’in saçını ön tarafa ne kadar uzattığını da yazmış: İstediği kadar uzaturdı diyor. Yani uzatmanın ucu açık, uzaya bildiği kadar serbest.2

Hanımlarından Ayşe anlatıyor. Ben Muhammed’in saçlarını tepeden ayırırdım, perçemini de gözlerinin üzerine sarkıtırdım diyor.3
Hz. Muhammed bazen öyle uzatırmış ki, kulak memelerine kadar gelirmiş..4
Hatta bir rivayete göre saçları gür, kulak memelerinden de aşağı sarkarmış. Arkadan da iki omuzu arasına kadar uzatırmış ve omuzları da genişmiş.5

Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talib’in kızı Ümmü Hani anlatıyor. Muhammed’in Mekke fethinde dört saç örgüsü vardı diyor. Demek ki bazen de saçını örermiş..6

Nazar değmesin; ama bizimki çok forsluymuş. Bunları anlatınca bazı uzun saçlı artistler aklıma geldi. Eh! kendisi 60 yaşlarında ve etrafında 10 ile 35 yaş arası 10 hatun toplamışsa tabii ki bakımlı ve forsu 1500 olmalı. Bu sadece saçla ilgiliydi. Hele baştan aşağıya kadar tüm şemailin şeması çıkarılsa( ki kitaplarda bunlar da var) o zaman kim bilir neler çıkar ortaya neler.

1Buhari: Menakıb 23/3558, Ayrıca no 3944 ve 5917. Müslim Fedail 24/2336

2Müsned, c.3/215, no: 13254.
3Ebu Davud, kitabü tereccül bab 10/4189
4Buhari: Libas, 68/5901. Müslim, Fedail bab 25/2337. 5Müslim, Libas 25/2337/92
6 Ebu Davud tereccül 12/4191 ve Türmizi Libas 39/1781

 

______________________________________________________________________________________

Hz. Muhammed’in cariyesi “Ümmü Eymen”..

Malum “Ümmü Eymen” bir cariyeydi ve 5 deve, bir miktar koyunla birlikte veraset (miras)yoluyla Muhammed’in babasından ona kalmıştı.

Muhammed 25 yaşına kadar bu kadınla birlikte yaşadı, kadın ona hizmet ediyordu.. Hatice ile evlenince bunu azat ediyor ve daha sonra, eşi Zeynep’i kendisinden aldığı Zeyd b. Harise ile evlendiriyor. Bu çiftten Üsame adında bir erkek çocuk dünyaya geliyor ve Medine döneminde artık çocuk büyümüş, öyle ki Muhammed onu baş komutan olarak Suriye tarafına Bizanslılara karşı savaşmak üzere görevlendiriyor. Ama Muhammed’in ölümüne neden olan hastalık başlayınca savaştan vazgeçiyor.

Bunu şunun için anlattım: Muhammed 25 yaşına kadar evlenmemişti ve bu kadınla yaşıyordu.

Bilindiği gibi kadın o sırada doğurgan. Nitekim de Zeyd ile evlenince çocuk doğurdu.

Peki Muhammed onu sexte kullanmamış mı! Nasıl olsa zaten babasından cariye olarak kendisine kalmıştı.

Hele kadın konusunda sabıkalı olan Muhammed mümkün mü ki kadınla ilişkiye girmesin!