ALEVİLİK

Kendini arayan sözler! 1

  Alevi asimilasyonuna karşı durmak için NET olmak gerek! Batini, zahiri, sır diyerek; bacanak, enişte Ali değil, bizim ki “sır Ali” diyerek, “MİNARESİZ CAMİ” de, “kuran” okutulur oldu! Genç kuşak, bilimden uzak, bu “uzay çağında”, […]

ALEVİLİK

Alevîlikte Varoluş ve Bilim— (1)

Alevîlikte Varoluş ve Bilim— (1) Bir kandilden bir kandile atıldım Turab olup yeryüzüne saçıldım Bir zaman Hak idim, Hakk ile kaldım… Gönlüme od düştü yandım da geldim —Kandil— Kandil yıldız demektir. Parlak ışık saçan, aydınlatan […]

ALEVİLİK

Alevîlikte Varoluş ve Bilim (2)

Alevîlikte Varoluş ve Bilim (2) —Vahdeti Vücut— “Hak” *(tanrı) başlangıçtır. Herşeyin “başlangıcı, özü ve varoluş noktasıdır”.… “Evren” Haktan varolmuşların tümüdür. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler, uzay, boşluk ve bu boşluktaki bütün canlılar bu nedenle Hakkın farklı görünüşlerinden […]

ALEVİLİK

Varoluş Çemberi -Devriye

Varoluş Çemberi -Devriye— <<< İlk ışık kademesi olan hakk’tan, hemen her şeyin ondan yaratıldığı kabul edilen ilk akla “akl-ı evvel” denilir. Böylece çevrimin kutsal kökenden (alem-i gayb) duyularla algılanabilir, bilgiyle ulaşılabilir dünyaya (alem-i suhud) alçalan […]

ALEVİLİK

EZOTERİZM ve ALEVÎLİK

EZOTERİZM ve ALEVÎLİK 1▶ Ezoterizm, Tanrı, Evren, İnsan aynıyeti üzerine kurulu, her şeyin Tanrıdan südur ettiği ve onun bir parçası olduğu düşüncesine dayalı bir inanç sistemidir. Amaç, farklı deneyimler yaşayan her parçanın bu deneyimlerini bir […]

Alev-i

Alevî-Kızılbaş Felsefesinde;

Alevî-Kızılbaş Felsefesinde; Ana Kaynak, Cevher, Töz, Kâmil İnsan Kuramı’nın kademeleri şunlardır: “1) Şekillenmemiş madde (kimyasal elementler)… 2) Minarellerin dünyası 3) Bitkilerin dünyası 4) Hayvanların dünyası 5) Gelişmiş hayvanların dünyası (Maymun ve yunus gibi) 6) Vasat […]