ALEVİLİK

Kadın-Ana

DEVRİMCİ ALEVİLER BİRLİĞİ (DAB) (10) Bektaş Özgür ‘’KadınAna’’ ‘Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde, Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde, Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok, Noksanlık da eksiklik de, senin görüşlerinde’. Hace Bektaş Veli. Ulu […]

ALEVİLİK

40’lar Cemi

Kırklar Cemi; mekân olarak Ali’nin evinde, Alevi sözcüğü de “Ali Evi”nden türediği kabul edilirse bu meclis, dönemin ortamına uygun mantık ölçüleriyle Peygamber Muhammed’in yakın dostları (sahabe) ve yakın akrabalarından oluşması gerekir. Bu bağlamda bu meclis […]