ALEVİLERİN ŞAHI MERDAN ALİ’si (OLİ, ELİ)

ALEVİLERİN ŞAHI MERDAN ALİ’Sİ (OLİ, ELİ, )   arap hz ali

Alevilerin alisi gerçekten kimdir?  Halk dilinden dolaşan Ali, yaşamış olan, Cami’de imamlık yapmış olan Arap Ali ile ne kadar benzerlik gösteriyor?  Araştırmamıza başlamadan önce Ozan Ekmekçi’den iki Ali vardır ile başlıyorum. Ozan Emekçi bu eserinden farkı çok güzel koymuştur.

 

İki Ali vardır, sizinki Arap
Gönüllerde düştür, bizim Âlimiz
Sizin Ali, devri eyledi harap
Mazluma yoldaştır, bizim Alimiz

 

Sizin Ali, kana kine doymadı
Bizim Ali, hiç bir cana kıymadı
Sizin Ali, Hakk´ı insan saymadı
Temsili insaniliktir, bizim Alimiz

Sizin Ali, düşman müziğe meye
Bizim Ali, saki olur dünyaya
Sizin Ali, yönün döndü kayaya
Kıblesi güneştir, bizim Alimiz

Sizin Ali, taptı ganimetlere
Bizim Ali, ortak oldu dertlere
Sizin Ali, ruhun verdi kurtlara
Ekmekçi’ye baştır, bizim Alimiz.

Beste ve müzik, Ozan Emekçi

Bu geçen yaz, Alevilerin Alisini, Alevi halkın dilinden öğrenmek ve farkı ortaya net koymak için, ayrı ayrı yerlerden konuyu açtım. Ali yâda Alevilik hakkından hiç bir bilgisi olmayan bu sıradan insanlardan, Ali’ye yalvarışlarını ve beklentilerini dinledim. Onların gönlündeki Ali hiçte, kılıç sallamış kelle koparmış, her resminden İslam’ın simgesi olan yeşil poşu takmış, elinden kılıcı eksik olmayan, can almak için, camilerden Kur’an okuyarak, imamlık yapmış olan Arap aliye hiç benzemiyor, uzaktan yakından bir benzerliği olmadığı gibi, sıradan bir Alevinin bu farkı bulması mümkün değildir.

 

Önce tarihe bir yolculuk yapalım, Arap İslam Ali ne zaman Aleviliğe girdi, 1500 yıllarındaki gelişmeleri irdelemek gerekiyor. Balım Sultan Bulgaristan’ın Dimeoteka bölgesindeki bir Bulgar prensi olan Brankoviç’in küçük oğludur. 1459 yılında bu krallığı dağıtan Osmanlı devleti, ganimet olarak ailenin tamamını İstanbul’a getirirler. Balım Sultan denilen bu çocuğun zekâsını keşfeden Osmanlı yönetimi  Elbette hedefi H. Bektaş köyündeki Pir evinin Postnişinini Ruhani Liderlik ele geçirmektir. Osmanlı devşirme ocaklarında eğitilip büyüyen ve bir Pir olarak yetişen Balım Sultan, 2. Beyazıt tarafından 1501 yılında H. Bektaş Pirevine Postnişin olarak atanır. Böylece Osmanlı devleti tarafından zorla fethedilemeyen H. Bektaş Pirevi bir hileyle ele geçirilir. Dolayısıyla Osmanlı devleti 1501 yılından günümüze kadar H. Bektaş tekkesini istediği gibi kullanmaktadır.

Balım Sultan denilen devşirme, Alevilerin Sünniliği kabul   etmesinin imkânsız olduğunu çok iyi bildiği için, Şii İslam’ı işlemiştir. 12 imamların yasının çekilmesi bu dönemde zorunlu hale getirilmiş, Bütün Aleviler zorunlu olarak 12 imamlar yasını çekecekler ve 12 gün oruç tutacaklardır.  Dersim başta olmak üzere, Kürt Aleviler, bu olanlardan uzak duruyorlardır. Osmanlı bir avuç yol erkânını para ile satın alıyor, bunlara şecere veriyor ve ”Dedebabalar,”  postişi olunca, dergâhta, Şii İslam, Alevilikte, zemin buluyor. Muhammed Ali, Allah, deyimi, 12 imamlar, Kerbela olayı hepsi 1500 yıllarından Balım Sultan denilen Osmanlı devşirmesi tarafından başlatılıp, 500 yıllık bir zaman içinde şimdiki hale geliyor.    40 yıl önce bile, Alevi toplumu, Kur’an’ı okumayı bırak adı geçtiği yerde durmazlardı. 40 yıl içinde Şii İslam, Türk İslam’la el değiştirerek, Dedeler tarafından çok fazla işlendi. Devlet bir avuç dedeyi satın aldı, onlar bilerek bu işi yaptılar, dedeler aşırı derecede çok oldukları için, diğer haberi dünyada olmayan zavallı dedeler, onları takip ettiler, bilmeden, bilgisi olmadan Türk İslam’a maşa oldular. Çünkü araştırma, eleştirme kabiliyeti olmayan yâda çok düşük olan bir dedenin, ortada dolaşan tezleri çürütmesi imkânsızdır.

kalki_08 hizir

Alevilerin Ali’si kimdir?  İmdadıma yetiş ya Ali!   Darda zorda kalanın imdadına yetişen kimdir? Her Yerde Hazır ve Nazırdır!  Dara Düşenin Dostu ve Kurtarıcılar Kurtarıcısıdır,  Yoksulların, Yaşlıların ve Kimsesizlerin Babasıdır!   1001 adın vardır, biride Ali, Oli, Eli’dir.  Alevilerin yalvardıkları ve yardımına çağırdıkları Ali şüphe götürmez ”XIZIR”’dır dır.  Yaşlı Alevi kadınları dinlerseniz bunu çok rahatlıkla anlarsınız, Kadınlar yalvarırken, güneşin doğuşuna doğru döndüklerini göreceksiniz, Nesilden nesille bu alışkanlığı edindiği için, o bunun farkından bile değildir. Otururken kafasını doğuya çeviriyor Ali ye yalvarırken.    Yaşamış olan Arap İslam Ali, İslam’ı yaymak için binlerce suçsuz günahsız insanın kafasını kesmiştir. Tek suçları Müslüman olmadıkları için. Arap Ali, 5 yıl Müslümanlara halifelik yapmıştır, şeriatı tam uygulamıştır. İnsanları şeriat hükmüne göre yargılamıştır, Binlerce katliama imza atmıştır.

Alevilikte imamlık varımdır? Biri çıkarda tarihte bir örnek verebilir mi?  Alevilikte imamlık yoktur, İmamlık İslam’da vardır, Bu Ali camide imamlık yapmıştır, 9 kadınla evlenmiştir, Alevilikte 9 kadınla evlenmek mümkün mü?  Sözde bu Ali Aleviliği başlatmış, kendisi 9 kadınla evliyken Aleviler bir kadından fazla evlenemezler mi demiş?  Nerde bakarsan bak tutunacak bir dalı yoktur. Bu yobaz imamı getirip Alevi lideri göstermek saçmalıkların en büyüğüdür. Alevilerin yoluna benzer tek bir tarafı yoktur.

Enel Hak 17.12.2014

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.