İMAM ZEYNEL ABİDİN VE ALEVİLER!

2. Mayıs 2015 Alevi 0

  Sokrates bir gün eve geç gelmiş. Karısı da sürekli bunun nedenini soruyormuş. Konuşmuş, bağırmış çağırmış Sokrates hiçbir tepki vermeyip önüne bakmaya devam etmiş. Bunun […]

PİR SULTAN ABDAL’IN SUCU?

2. Mayıs 2015 Alevi 0

Pir Sultan Abdal’ın ölüm fermanında özetle aşağıdaki şu suçlamalar yer alıyor: 1. Pir Sultan, dinsizdir, namaz kılmaz, ramazan orucu tutmaz. 2- Şeriata aykırı söz söylüyor […]

ALEVİLİKTE KİRVELİK!

2. Mayıs 2015 Alevi 2

ALEVİLİKTE KİRVELİK! Alevi İnancında Kirvelik’in tarihi uzun yıllara dayanılır. Özel mülkiyetin ortaya çıkışıyla birlikte diğer doğal dinlerde olduğu gibi Alevilikte de kırılmalar yaşandı. Alevilerde kabileler, […]

ALEVİLİKTE KADININ YERİ!

2. Mayıs 2015 Alevi 0

Sınıflı toplumların yarattığı genel erkek egemen düşüncenin, kadın-erkek eşitliği konusunda en sık başvurduğu argümanlardan biri de kadınla erkeğin doğaları gereği eşit olamayacağı iddiasıdır. Semavi dinler […]

ALEVİLİKTE 4 KAPI 40 MAKAM ÖĞRETİSİ

2. Mayıs 2015 Alevi 0

Alevi/Kızılbaş inancına göre; her canlı doğuştan olgunlaşmamış ham bir kişiliğe sahiptir. İnsan ise kendi iradesinin dışında herhangi bir toplumda doğar ve o toplumun kültürel, ulusal, […]