SOSYALİST ALEVİ GENÇLİĞİ!

20. Mayıs 2015 Alevi 0

Büyük İskender, felsefenin duayeni sayılan Aristo ya bir mektup yazar. Zapt ettiğim topraklarda insanları tahakkümüm altında tutabilmek için ne yapmalıyım? diye şu soruları sorar. 1. […]

KÂMİL İNSAN İLE YOLA YOLDAŞ OLMAK!

14. Mayıs 2015 Alevi 0

Yerküredeki inançların tamamının kendisine has, yazılı kaynakları, ibadet etmek için işareti ve ibadet etmek için de ibadet yerleri vardır. Müslümanların yazılı kaynağı Kuran, işareti ezan, […]

ALEVİLİK DE İNSAN….

8. Mayıs 2015 Feramuz Sah Acar 0

Alevilik kendine özgü bir yaşam biçimidir. Alevilikte, Sünniliğe kıyasla insana olağanüstü bir sevgi ve saygı vardır. Sünnilikte insan “kul”dur. İnsan için; günahlar, yasaklar, cinler, periler, […]

İSLAMİYET VE BATINİLER!

8. Mayıs 2015 Feramuz Sah Acar 0

İslamiyetin doğuşunda Ezoterik öğretinin etkisi, ayrı bir çalışmanın konusu olacak kadar geniş kapsamlı bir incelemeyi gerektirmektedir. Bu nedenle, bu çalışma çerçevesinde ancak özet bilgiler vermekle […]