ALEVİLİKTE KİRVELİK!

2. Mayıs 2015 Alevi 0

ALEVİLİKTE KİRVELİK! Alevi İnancında Kirvelik’in tarihi uzun yıllara dayanılır. Özel mülkiyetin ortaya çıkışıyla birlikte diğer doğal dinlerde olduğu gibi Alevilikte de kırılmalar yaşandı. Alevilerde kabileler, […]